Učenici srednje škole iz Tešnja u posjeti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


22.03.2023.

U okviru Projekta „Dani otvorenih vrata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine“ učenici JU Mješovita srednja škola Tešanj su u sklopu nastavnog plana i programa izučavanja državnih organizacija posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Sa učenicima su razgovarali predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Muamer Zukić te zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH: Admir Čavalić, Eldar Čomor i Denis Gratz.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su : Alma Varaki, Aida Hadžić Salkić, , Mirsad Talić, Ivan Buda, Anida Hasanović i Almedina Bulić.

Učenici su postavljali pitanja iz oblasti rada i funkcionisanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i njegovog značaja u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, te su aktivno učestvovali u diskusiji sa parlamentarcima.