Parlamentu Federacije BiH po hitnom postupku dostavljeni: Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Sarajevo,


30.12.2022.

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak,
 

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak