POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Sarajevo,


22.07.2022.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU
 

Predlagači Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i delegati u Domu naroda Jasmin Duvnjak i Aner Žuljević provode aktivnost na izradi Prijedloga ovog Zakona.
 

Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatran je u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta FBiH, te na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona. Oba doma su zadužili predlagače da organizuju i provedu javnu raspravu od 60 dana, i to na Predstavnički dom na sjednici 29.1.2020.godine, a Dom naroda na sjednici održanoj 21.7.2022.godine. 

Javna rasprava će se održati 29.7.2022.godine sa početkom u 10,00 sati u sali Parlamenta FBiH. 

Sugestije i prijedlozi na Nacrt zakona će se moći dostaviti i pismenim putem najkasnije do petka 12.8.2022.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Nacrt Zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH, (predlagatelji : Jasmin Duvnjak i Aner Žuljević, delegati u Domu naroda)

Predlagači:

Lana Prlić

Aner Žuljević

Jasmin Duvnjak