Izašao je 4. broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH kao zajednička publikacija parlamenata u Bosni i Hercegovini

Sarajevo,


20.12.2021.

U Biltenu se objavljuju izvještaji sa najvažnijih sastanaka zvaničnika bh. parlamenata sa predstavnicima institucija, informacije o istorijatu odnosa naše zemlje i EU, te najava važnijih događaja u vezi s procesom evropskih integracija u narednom tromjesečju, kao i leksikon EU termina.

4. broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH kao zajednička publikacija parlamenata u Bosni i Hercegovini