Nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo,


23.11.2021.

U nastavku 14. sjednice danas u Sarajevu Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije.

Također, prihvaćen je Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2024. godina, a Strategija upravljanja dugom 2020. - 2022. godine primljena je k znanju.

Nije prihvaćen Prijedlog odluke o usvajanju strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021. - 2027.) dok je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.