Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

Sarajevo,


17.11.2021.

Obavještavamo sve zainteresovane naučne i stručne organizacije, institucije i građane da će se, u skladu sa Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj:02-02-1648/21 od 14. 10.2021. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (predlagači delegati Doma naroda: Jasmin Duvnjak, Slađan Ilić i Ivo Tadić) u utorak, 23.11.2021. godine u 11:00 sati.

Naglašavamo činjenicu da se radi o zakonskom rješenju od širokog društvenog značaja te Vas pozivamo da prisustvujete javnoj raspravi i svojim komentarima, primjedbom i sugestijom doprinesete postizanju što kvalitetnijeg zakonskog rješenja. Sugerišemo da Vaše intervencije budu što konkretnije sa akcentom na predloženu izmjenu Nacrta ovog zakona.

Imajući u vidu naredbe Kriznog staba Federalnog ministarstva zdravstva od 04.11.2021. godine, broj prisutnih učesnika na Javnoj raspravi je ograničen, stoga Vas molimo da potvrdite Vaš dolazak na javnu raspravu na broj telefona: 033/203-248 ili na e-mail adresu: edina.djerlek@parlamentfbih.gov.ba do 22.11.2021. godine do 14:00 sati.

Svoje komentare, sugestije, prijedloge i primjedbe na tekst Nacrta Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH možete dostaviti na e-mail adresu: edina.djerlek@parlamentfbih.gov.ba do 01.12.2021. godine.

Svi zainteresirani subjekti i mediji raspravu mogu pratiti putem streama na YouTube kanalu Doma naroda PFBiH.

Tekst predložene izmjene Nacrta zakona, kao i tekst važećeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine se nalazi se na linku.

Javna rasprava će se održati u Amfiteatru Parlamenta Federacije BiH (Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 3).

Napomena: Obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera.