Završni sastanak sekretara domova Parlamenta Federacije BiH i ostalih čelnika administracije sa rukovodstvom Twinning tima

Sarajevo,


19.10.2021.

Povodom okončanja Twinning projekta EU „Osnaživanje i dalja podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“ danas je u Parlamentu Federacije BiH održan završni sastanak sekretara domova Parlamenta Federacije BiH i ostalih čelnika administracije sa rukovodstvom Twinning tima.

Pored sekretara Izmira Hadžiavdića, ispred Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prisustvovali su i Aldin Avdić, Mirsad Talić, Ivan Buda, Aida Hadžić – Salkić, Maja Nožica i Alma Varaki. Ispred Predstavničkog doma prisustvovali su sekretar Ivan Miličević i Elvira Habota. Na sastanku su također bili prisutni: Zoltan Horvath, Katharina Stourzh, Tatjana Tomić, Marianna Gyorkos, Csilla Schalbert i Klara Szalay kao dio Twinning tima.

Na sastanku se diskutovalo o aktivnostima koje su provođene u okviru projekta, a koje se odnose na: unapređenje sposobnosti stručnih službi parlamenata u vezi s poslovima evropskih integracija, jačanje saradnje između parlamenata u BiH u vezi s pitanjima evropskih integracija, jačanje uloge parlamenata u komuniciranju s javnošću o poslovima evropskih integracija, kao i na unapređenje vještina i kapaciteta parlamenata u BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Twinning tim je prisutnima predstavio dosadašnje rezultate projekta s namjerom da se izrade što bolje smjernice koje će biti od velike pomoći službenicima u pripremi za proces evropskih integracija, odnosno Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. Učesnici sastanka su također izrazili zadovoljstvo efikasnom koordinacijom službi domova Parlamenta Federacije BiH i Twinning tima u toku cjelokupne saradnje.