Predsjedatelj Martinović na svečanosti zatvaranja Twinning projekta podrške parlamentima u BiH u zadaćama europskih integracija

Sarajevo,


18.10.2021.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, zajedno sa čelnicima parlamenata u BiH, Zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, predsjedateljima Skupština županija/kantona u Federaciji BiH te Skupštine Brčko Distrikta nazočio je danas svečanosti zatvaranja sedmogodišnjeg Twinning projekta podrške parlamentima u BiH u zadaćama europskih integracija. Projekt su realizirali predstavnici parlamenata zemalja članica Europske unije, Narodne skupštine Republike Mađarske, Parlamenta Austrije i Sabora Republike Hrvatske, a ogledao se u različitim projektima podrške parlamentima u BiH s ciljem njihove pripreme za proces europskih integracija, od usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom Europske unije do obuke zaposlenih i formiranja odjela europskih integracija pri parlamentima u BiH.Predstavnici parlamenata zemalja članica projekta rezimirali su njegove rezultate te uputili potpore podrške BiH na njezinom europskom putu koji, istaknuto je i ovom prilikom nema alternativu.

Predsjedatelj Martinović zahvalio se partnerima Twinning projekta na podršci te je naglasio kako proces europskih integracija u BiH ponajviše ovisi o nama samima i spremnosti da načela i standarde zemalja članica, uključujući i legitimno predstavljanje, primjenjujemo i u BiH. Posebno je naglasio važnost uključivanja Skupština županija/kantona u Projekt s obzirom na njihove ustavne nadležnosti i značajnu ulogu u zakonodavnim procesima. „Kad je u pitanju odnos županijskih/kantonalnih skupština i Doma naroda Parlamenta F BiH onda s pravom možemo terminologijom europskih integracija kazati kako imamo na djelu dobar primjer mehanizma koordinacije koji vodi brigu o interesima svakog dijela Federacije BiH.Najveći dio odgovornosti prihvaćanja pravne stečevine Europske unije upravo imaju skupštine županija, odnosno kantona. Pomoći im u procesu prilagodbe i osposobiti ih za obavaljanje njihove zakonodavne uloge u skladu s pravilima i standardima koja vrijede u Europskoj uniji po meni je možda i jedna od najvažnijih zadaća na europskom putu BiH“, istaknuo je Martinović. Iznimno važnim ocijenio je iskustva pojedinih zemalja članica Unije, poput Belgije, koje su s predstavnicima parlamenata u BiH podijelili iskustva fuknciniranja višenacionalnih država kakva je i BiH.

Twinnig projekt započeo je 2014. godine, a usmjeren je na parlamente u BiH kao temeljni simbol demokratkog političkog zastupanja kako bi ih pripremili za procese i zadatke koji stoje pred BiH na njezinom putu ka članstvu u Europskoj uniji.