13. sjednica Doma naroda PFBiH 30.09.2021. godine

Sarajevo,


01.10.2021.

Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.07.2021. i 26.07.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva primljene su k znanju.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, u okviru 13. sjednice, usvojio: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagač: Stipan Šarac, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – (predlagači: Fahrudin Skopljak i Ivo Tadić, delegati u Domu naroda) skraćeni postupak i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.