Radna posjeta Federalnoj upravi policije od strane Odbora za žalbe građana Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


13.09.2021.

Dana 10.09.2021. godine Zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman i načelnik Jedinice za profesionalne standarade Federalne uprave policije, Mustafa Hujdurević u radnu posjetu su primili Odbor za žalbe građana Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu sa predsjedavajućim Odbora Zoranom Jevtićem, članom Odbora Goranom Brkićem i sekretarom Odbora, Nerminom Porobićem.

Na sastanku je napravljen osvrt na okončane, kao i tekuće predmete u radu Jedinice za profesionalne standarde Federalne uprave policije, a sve u cilju objektivnog i nepristrasnog vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama građana, pravnih lica i drugih subjekata na rad i ponašanje policijskih službenika Federalne uprave policije.

Nadalje, stavljen je akcent na činjenicu da je Federalnoj upravi policije pored stvaranja sigurnog okruženja jedan od zadataka osiguranje zaštite ljudskih prava i sloboda građana, kao što je to i primarni zadatak i Odbora za žalbe građana, te je na današnjem sastanku istaknuto da su obje strane do sada u svim postupcima ispoštovale, odnosno ispunile taj zadatak.

Također, napravljen je osvrt i na postupke u kojima su izjavljene žalbe na odluke disciplinske komisije u slučajevima kada je postupak pokrenut na zahtjev predsjedavajućeg Odbora, te izvršenje disciplinskih sankcija izrečenih od nadležnih disciplinskih tijela i provođenje tih disciplinskih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja, zatim se razgovaralo o istragama na osnovu kojih je pokrenut pored disciplinskog, prekršajni ili krivični postupak, kao i provedene procedure Jedinice za profesionalne standarde.

U konačnici, zaključeno je da je saradnja Federalne uprave policije i Odbora za žalbe građana do sada bila na zavidnom novou i planira se i ubuduće ići u tom smjeru.