Konferencija sekretara parlamenata u Bosni i Hercegovini

Neum,


13.09.2021.

U okviru EU Twinning projekta „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“, dana 09. i 10.09.2021. godine u Neumu je održana Konferencija sekretara parlamenata u Bosni i Hercegovini. Na Konferenciji se diskutovalo o statusu provedbe preporuka iz Plana prioriteta i narednim koracima koje treba poduzeti na administrativnom nivou za njihovu realizaciju, te mogućim načinima daljnje pomoći Twinning projekta, kao i ažuriranju Akcionih planova za evropske integracije. Osim toga, diskutovalo se i o kalendaru događaja parlamentarne saradnje. Poseban fokus je bio na pripremi Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH koja je predviđena za 18. oktobar 2021. godine. Konferenciji su iz Parlamenta Federacije BiH prisustvovali: Ivan Miličević, Elvira Habota, Mirsad Talić, Goran Božić i Aida Hadžić – Salkić. Ispred službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH obratio se Mirsad Talić, šef Ureda – Kabineta sekretara Doma naroda i predstavio aktivnosti koje su do sada realizovane na administrativnom nivou u pogledu provedbe Plana prioriteta.