12. sjednica Doma naroda PFBiH 29.07.2021. godine

Sarajevo,


29.07.2021.

Na 12. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH verifikovan je mandat delegatu Elvisu Živkoviću iz reda srpskog naroda.

Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 4.5.2021., 17.5.2021., 31.5.2021., 14.6.2021. i 28.6.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva primljene su k znanju.

Na sjednici su usvojeni: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi – skraćeni postupak, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - skraćeni postupak, Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH donio je Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu, izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I.) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

Također, usvojen je i zaključak Vesne Saradžić kojim se zadužuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i resorna ministarstva da se aktivno uključe u zaštitu entiteta Federacija BiH od posljedica izgradnje HE Ulog (entitet Republika Srpska), snage 35 MW i sedam manjih hidroelektrana, koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva.