Sa sedme sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo,


02.10.2020.

Na jučerašnoj 7. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, Prijedlog zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o zaštiti na radu i Prijedlog zakona o hemikalijama.

Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.