Dom naroda - Stručna služba 


Stručna služba obavlja stručne, administracijsko-tehničke i druge poslove u svezi s radom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a posebice poslove koji se odnose na:

 

 • pripremanje programa rada Doma naroda i planova rada radnih tijela Doma naroda i zajedničkih radnih tijela oba doma Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine i na praćenje njihove provedbe;
 • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Doma naroda i radnih tijela, pripremanje i izradu tekstova nacrta i prijedloga akata, izvješća, mišljenja i zapisnika, te drugih analitičkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjev ili za potrebe Doma naroda, radnih tijela i izaslanika;
 • razmatranje prijedloga akata upravljenih Domu naroda, glede njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom Federacije Bosne i Hercegovine; praćenje i provedbe poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Doma naroda i radnih tijela; poslove informiranja javnosti o radu Doma naroda i radnih tijela, suradnja s organima federalnih, kantonalnih i općinskih vlasti i organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te druge stručno-tehničke, administracijske i druge opće poslove za potrebe Doma naroda i radnih tijela, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba, u okviru svojeg djelokruga, pruža stručnu pomoć izaslanicima u njihovom radu u Domu naroda i radnim tijelima, osigurava im potrebnu dokumentaciju, daje upute i informacije i osigurava druge uvjete radi pripreme izaslanika za sudjelovanje u radu Doma naroda i radnih tijela, te obavlja administracijsko-tehničke i druge poslove za klubove izaslanika u Domu naroda, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi.

Stručna služba je dužna stručno, odgovorno, djelotvorno, pravodobno i racionalno obavljati poslove iz svojega djelokruga, sukladno Poslovniku Doma naroda i poslovnicima radnih tijela, programom rada Doma naroda i planovima rada radnih tijela.

U obavljanju poslova i zadaća iz svojega djelokruga, Stručna služba je dužna postupati sukladno Ustavu, zakonu, smjernicama i zaključcima Doma naroda i radnih tijela i njima je odgovorna za svoj rad.

 

RUKOVODITELJ STRUČNE SLUŽBE - TAJNIK DOMA NARODA


Izmir Hadžiavdić, tajnik
Tel:033/203-246,
Fax:033/205-547

E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

 

Ured tajnika

 

Ured predsjedatelja:
 

Tomislav Martinović, predsjedatelj
Tel: 033/666-681 
Fax: 033/ 223-622 
E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba
E-mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba
 

 •  
 • Ivan Buda, predstojnik Ureda, pomoćnik tajnika Doma naroda
  E-mail: ivan.buda@parlamentfbih.gov.ba
  Tel: 033/220-53
 •  
 • Stručni savjetnik u Uredu - Kabinetu predsjedatelja i potpredsjedatelja 
 • administrativno-tehnički tajnik
 • Tel: 033/666-681
  Fax:033/223-622

Ured potpredsjedatelja:
 

Aljoša Čampara, potpredsjedatelj
Tel:033/664-893 
Fax: 033/203-249 
E-mail: aljosa.campara@parlamentfbih.gov.ba
 

 •  - administrativno-tehnički tajnik

E-mail: 

Tel: 033/664-893
Fax:033/203-249


Ured potpredsjedatelja:

,potpredsjedatelj
Tel: 033/407-991
Fax:033/222-667
E-mail:

 

 • Sanja Hrelja - administrativno-tehnički tajnik

E-mail: sanja.hrelja@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667


Odnosi s javnošću:
 

 •  viši stručni suradnik za odnose s javnošću

E-mail:

Tel: 033/666-681
Fax:033/223-622