Nastavak 14. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


27.04.2018.

U nastavku 14. vanredne sjednice, 10. maja 2018. godine u Sarajevu, Dom naroda donio je odluke o imenovanjima Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe građana i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.
U okviru 22. redovne sjednice usvojeni su: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona za osnivanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i Nacrt zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova (predlagač: Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) te dao saglasnost na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2016. godinu. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2018. godinu primljena je k znanju, a usvojeni su prijedlozi odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini” i za realizaciju Projekta “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”.
Usvojeni su Program rada Vlade Federacije BiH za 2018. godinu i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa zaključcima ove komisije.
Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ i „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2015. i 2016. godinu, nisu prihvaćeni.
Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu primljen je k znanju. Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Nastavak 14.vanredne  sjednice i 22. sjednica Doma naroda PFBiH 10.5.2018. godine