Nastavak 19. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.03.2017.

Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu usvojen je u nastavku 19. sjednice. Predsjedavajuća Doma naroda otvorila je, zatim,  20. sjednicu na kojoj su usvojeni: Prijedlog  zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, Prijedlog zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o Gradu Cazin, Prijedlog zakona o Gradu Goražde i Prijedlog zakona o Gradu Livno.

Prihvaćen je Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, kao i Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije BiH za 2017. godinu. Dom naroda je primio k znanju Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije za 2017. i usvojio lzvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu.

S dnevnog reda 20. sjednice skinuti su: Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija  u Federaciji Bosne i Hercegovine, Izvještaj revizije učinka na temu: „Određene mjere iz Federalnog plana upravljanja otpadom nisu implementirane u zadatim rokovima“, Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 31.12.2016. godine.