Nastavak 16. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


16.01.2017.

U nastavku 16. sjednice, 26. januara 2017., delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravljali su o Prijedlogu  zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Prijedlogu zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH, Nacrtu zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, Nacrtu zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2016. godinu, Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu (konsolidovani), Prijedlogu Odluke o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Rješenju o utvrđivanju Liste prijedloga za imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izjašnjavanje o navedenim tačkama odgođeno je do 2. februara 2017. godine.