8. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.10.2016.

Utorak, 18. oktobra 2016. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH donio je odluku kojom je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Odobrena su i zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc i Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji BiH.