Izmir Hadžiavdić: Konstantna podrška u jačanju i modernizaciji Doma naroda

Sarajevo,


28.09.2018.

Sekretaru Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Izmiru Hadžiavdiću, uime Centra za međunarodni razvoj Državnog univerziteta New York (SUNY/CID), projekt menadžerica Centra Gaby Carrascal uručila je zahvalnicu za izuzetnu saradnju u nekoliko značajnih projekata koji su pod pokroviteljstvom USAID-a realizovani u Bosni i Hercegovini od 2010. godine.

Posebno su naglasili značaj saradnje na projektima u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija čijom realizacijom su službe Parlamenta Federacije BiH značajno unaprijedile poslovanje u smislu modernizacije opreme i edukacije zaposlenika za korištenje novijih tehnologija.

Izmir Hadžiavdić izrazio je zahvalnost za konstantnu podršku u jačanju i modernizaciji Doma naroda i gošći uručio monografiju Parlamenta Federacije BiH.