Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se obrazuju tri kluba delegata konstitutivnih naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub delegata bošnjačkog naroda
 • Klub delegata hrvatskog naroda
 • Klub delegata srpskog naroda
   

Klubovi naroda obrazuju se kao oblik djelovanja delegata u Domu naroda, posebno u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda učestvuju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.  DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
( delegatski saziv 2018.-2022.)

 

DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. ALIĆ SENAD
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. ČELJO SENAD
 5. DUVNJAK JASMIN
 6. HADŽIĆ DŽEVAD
 7. HAJDAROVIĆ ALISA
 8. HALILOVIĆ HAJRUDIN
 9. ISAK RAMO
 10. JUSIĆ HADIS
 11. KAPIĆ JASMINKO
 12. MARIĆ ZVONKO
 13. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 14. MUSIĆ NIJAZ
 15. SKOPLJAK FAHRUDIN
 16. SULJEVIĆ SAMIR
 17. TUFEKČIĆ JASENKO

DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

 1. BEŠLIĆ ZDRAVKO
 2. DŽAMBAS ZDENKA
 3. DŽEBA DAMIR
 4. FEJZIĆ EDIM
 5. ILIĆ ILIJA
 6. ILIČIĆ MARIJA
 7. IVIĆ IVAN
 8. KREŠIĆ BORIS
 9. MANDIĆ TOMISLAV
 10. MARJANOVIĆ DAMIR
 11. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 12. NAKIĆ ILIJA
 13. RAGUŽ IVA
 14. SARAF MARKO
 15. ŠAHINOVIĆ ANEL
 16. ŠARAC STIPAN
 17. TADIĆ IVO

DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BOSNIĆ NIKICA
 3. BROĆETA GORAN
 4. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 5. DRAGAN STEVANOVIĆ
 6. DUJMOVIĆ ZORA
 7. ILIĆ SLAĐAN
 8. LONIĆ MLADEN
 9. MILOVIĆ DALIBORKA
 10. PUZIGAĆA DRAGO
 11. RADUN DUŠKO
 12. SARADŽIĆ VESNA
 13. SIMIĆ MLADEN
 14. STOJANOVIĆ IGOR
 15. TANOVIĆ VELEMIR
 16. VITEŠKIĆ SMILJANA
 17. VUJOVIĆ ŽARKO

DELEGATI IZ REDA OSTALIH
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. IMŠIROVIĆ SANDRA
 3. KANTAREVIĆ RASIM
 4. SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 5. TATARIN SEJAD
 6. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA
 7. ŽULJEVIC ANER

DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
( delegatski saziv 2018.-2022.)
(po strankama)
 

 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. HADŽIĆ DŽEVAD
 3. ILIĆ SLAĐAN
 4. KAPIĆ JASMINKO
 5. LONIĆ MLADEN
 6. SARADŽIĆ VESNA
 7. SIMIĆ MLADEN
 8. SRNA - BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 9. STEVANOVIĆ DRAGAN
 10. STOJANOVIĆ IGOR
 11. SULJEVIĆ SAMIR
 12. VUJOVIĆ ŽARKO
 13. ŽULJEVIC ANER

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. ČAMPARA ALJOŠA
 2. DUVNJAK JASMIN
 3. HAJDAROVIĆ ALISA
 4. JUSIĆ HADIS
 5. MUSIĆ NIJAZ
 6. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 7. SKOPLJAK FAHRUDIN
 8. TUFEKČIĆ JASENKO
 9. VITEŠKIĆ SMILJANA

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. BEŠLIĆ ZDRAVKO
 2. DUJMOVIĆ ZORA
 3. DŽAMBAS ZDENKA
 4. DŽEBA DAMIR
 5. ILIĆ ILIJA
 6. ILIČIĆ MARIJA
 7. IVIĆ IVAN
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 10. NAKIĆ ILIJA
 11. RAGUŽ IVA
 12. ŠARAC STIPAN
 13. SARAF MARKO
 14. TADIĆ IVO

NAŠA STRANKA
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. MARJANOVIĆ DAMIR
 3. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA

SBB BiH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. MARIĆ ZVONKO

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. IMŠIROVIĆ SANDRA
 2. KREŠIĆ BORIS

A – SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
 

 1. HALILOVIĆ HAJRUDIN
 2. ISAK RAMO

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 

 1. KANTAREVIĆ RASIM
 2. ŠAHINOVIĆ ANEL

LS BiH - LIBERALNA STRANKA
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA
 2. TANOVIĆ VELEMIR

GORAŽDANSKA PRIČA/NS RZB - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 

 1. TATARIN SEJAD

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA MILORAD DODIK
 

 1. PUZIGAĆA DRAGO

GORAŽDANSKA PRIČA/BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ EDIM

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

STRANKA ZA BIH
 

 1. ČELJO SENAD

SNS - SRPSKA NAPREDNA STRANKA
 

 1. RADUN DUŠKO

SRPSKA LISTA
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

SRPSKA SLISTA SNSD
 

 1. BROĆETA GORAN

SRPSKA SLISTA -  DNS

 1. BOSNIĆ NIKICA