Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se obrazuju tri kluba delegata konstitutivnih naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub delegata bošnjačkog naroda
 • Klub delegata hrvatskog naroda
 • Klub delegata srpskog naroda
   

Klubovi naroda obrazuju se kao oblik djelovanja delegata u Domu naroda, posebno u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda učestvuju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.  DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
( delegatski saziv 2022.-2026.)

 

DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. ALAGIĆ NEZIM
 2. ALIĆ SENAD
 3. BABIĆ AMRA
 4. BAŠIĆ MIRNES
 5. ČAMPARA ALJOŠA
 6. ČENGIĆ IRFAN
 7. ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN
 8. DAUTOVIĆ EMIR
 9. DELIĆ ELDIN
 10. HADŽIĆ DŽEVAD
 11. HAJDAREVIĆ IZEN
 12. HODŽIĆ HIKMET
 13. MAHMIĆ MEHMED
 14. MEMIDŽAN IRMA
 15. MEMIŠEVIĆ MEHMED
 16. OBUĆA AIDA
 17. ORLOVIĆ AMIR
 18. SEJARIĆ AZHAR
 19. SIVIĆ ALMINA
 20. SMAILBEGOVIĆ GAVRANKAPETANOVIĆ FATIMA
 21. ŠIŠIĆ DAMIR
 22. ZAHIRAGIĆ HARIS
 23. ZUKIĆ MUAMER

DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

 1. BANOVIĆ SILVA
 2. BILIĆ ANTO
 3. DŽEBA DAMIR
 4. FEJZIĆ BERINA
 5. ILIĆ ILIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. KONTA DRAGAN
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARJANOVIĆ DAMIR
 10. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 11. MRNJAVAC BORIS
 12. MUJKANOVIĆ MARINA
 13. NAKIĆ ILIJA
 14. ODAK IVAN
 15. PAVKOVIĆ IVICA
 16. RAGUŽ IVA
 17. SOLDO OLIVER
 18. ŠANTIĆ TANJA
 19. ŠARAVANJA ZRIMŠEK IVANA
 20. ŠARIĆ MLADEN
 21. ŠEVO MILAN
 22. ŠIMUNOVIĆ IVO
 23. TADIĆ IVO

DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BROĆETA GORAN
 3. BULAJIĆ GORAN
 4. CVIJETIĆ BRANKA
 5. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 6. DUJMOVIĆ ZORA
 7. ILIĆ SLAĐAN
 8. KAMENJAŠ SVETLANA
 9. LONIĆ MLADEN
 10. LUKIĆ SAŠA
 11. MATERIĆ NIKOLA
 12. MELANK MIOMIRKA
 13. MILOVIĆ DALIBORKA
 14. MITROVIĆ MIROSLAV
 15. PEKIĆ JELENA
 16. PETROVIĆ KRISTINA
 17. RADUN DUŠKO
 18. SARADŽIĆ VESNA
 19. SIMIĆ MLADEN
 20. SUŠA DRAGICA
 21. VITEŠKIĆ SMILJANA
 22. VUJOVIĆ VEDRANA
 23. VUJOVIĆ ŽARKO

DELEGATI IZ REDA OSTALIH
 

 1. BABAJIĆ ALMIR
 2. DORIĆ ALMIR
 3. HANDUKIĆ SENITA
 4. HANDŽIĆ VIBOR
 5. IMŠIROVIĆ SANDRA
 6. KAPO BELMA
 7. KLARIĆ SANELA
 8. PEŠTEK ENES
 9. SELIMBAŠIĆ HALIL
 10. ZALIHIĆ ARMAN
 11. ZUHRIĆ ALBIN

DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
( delegatski saziv 2022.-2026.)
(po strankama)
 

 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BABAJIĆ ALMIR
 3. ČENGIĆ IRFAN
 4. HADŽIĆ DŽEVAD
 5. ILIĆ SLAĐAN
 6. KAPO BELMA
 7. LONIĆ MLADEN
 8. MUJKANOVIĆ MARINA
 9. PEKIĆ JELENA
 10. PETROVIĆ KRISTINA
 11. SARADŽIĆ VESNA
 12. SELIMBAŠIĆ HALIL
 13. SIMIĆ MLADEN
 14. ZALIHIĆ ARMAN

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. BAŠIĆ MIRNES
 2. ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN
 3. DELIĆ ELDIN
 4. HODŽIĆ HIKMET
 5. MAHMIĆ MEHMED
 6. MEMIDŽAN IRMA
 7. MEMIŠEVIĆ MEHMED
 8. OBUĆA AIDA
 9. SAŠA LUKIĆ
 10. SUŠA DRAGICA
 11. ŠIŠIĆ DAMIR
 12. VITEŠKIĆ SMILJANA
 13. ZAHIRAGIĆ HARIS
 14. ZUKIĆ MUAMER

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. DUJMOVIĆ ZORA
 2. DŽEBA DAMIR
 3. ILIĆ ILIJA
 4. KAMENJAŠ SVETLANA
 5. KONTA DRAGAN
 6. MANDIĆ TOMISLAV
 7. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 8. MITROVIĆ MIROSLAV
 9. MRNJAVAC BORIS
 10. NAKIĆ ILIJA
 11. PAVKOVIĆ IVICA
 12. RAGUŽ IVA
 13. SOLDO OLIVER
 14. ŠARAVANJA ZRIMŠEK IVANA
 15. ŠEVO MILAN
 16. ŠIMUNOVIĆ IVO
 17. TADIĆ IVO

NIP - NAROD I PRAVDA
 

 1. BABIĆ AMRA
 2. BANOVIĆ SILVA
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. HAJDAREVIĆ IZEN
 5. SEJARIĆ AZHAR

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. BULAJIĆ GORAN
 2. DORIĆ ALMIR
 3. HANDUKIĆ SENITA
 4. IMŠIROVIĆ SANDRA
 5. ORLOVIĆ AMIR
 6. VUJOVIĆ VEDRANA
 7. VUJOVIĆ ŽARKO
 8. ZUHRIĆ ALBIN

NAŠA STRANKA 
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. KLARIĆ SANELA
 3. MELANK MIOMIRKA

HDZ 1990
 

 1. BILIĆ ANTO
 2. ODAK IVAN
 3. ŠARIĆ MLADEN

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
 

 1. BROĆETA GORAN
 2. MATERIĆ NIKOLA

NES
 

 1. DAUTOVIĆ EMIR
 2. SIVIĆ ALMINA
 3. ŠANTIĆ TANJA

SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH
 

 1. RADUN DUŠKO

STRANKA ZA BIH
 

 1. PEŠTEK ENES
 2. SMAILBEGOVIĆ GAVRANKAPETANOVIĆ FATIMA

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

NPI - NOVA POLITIČKA INICIJATIVA 
 

 1. ALAGIĆ NEZIM

HNP – HRVATSKI NACIONALNI POMAK
 

 1. IVIĆ IVAN

BNS - BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ BERINA

POKRET „ZA NOVE GENERACIJE“
 

 1. MARJANOVIĆ DAMIR

SRPSKI NACIONALNI POKRET FBIH
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

LIBERALNA STRANKA BIH
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA

SAMOSTALNI DELEGATI