Posjeta studenata Ekonomskog fakulteta sa Univerziteta „Sarajevo School of Science and Technology“ iz Sarajeva Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


18.04.2024.

U okviru programa ''Dani otvorenih vrata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine'' danas su Parlament Federacije posjetili studenti Ekonomskog fakulteta sa Univerziteta „Sarajevo School of Science and Technology“ iz Sarajeva u pratnji profesora Faruka Hadžića, koji se na početku posjete sa riječima zahvale obratio prisutnima. Sa njima su razgovarali delegatkinja u Domu naroda Vildana Bešlija i zastupnici iz Zastupničkog doma Eldar Čomor, Lana Prlić i Alma Beganović. Posjeti su također prisustvovali studenti Fakulteta Političkih nauka koji obavljaju studentsku praksu u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su: Alma Varaki, Aida Hadžić Salkić, Mirsad Talić, Almedina Bulić, Biljana Andrić, Muamera Ahmedspahić, Edita Martinović, Edita Gadžić, Sanela Ibrica-Mujčinović, Adela Kulaš, Edita Rizvan, Vildana Kapetanović i Nadira Fejzić.

Biljana Andrić, šefica kabineta potpredsjedavajućeg Zastupničkog doma, je studentima prezentovala strukturu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i način na koji se odvija zakonodavni postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Studenti su u diskusiji sa parlamentarcima postavljali pitanja koja se,između ostalog, tiču unaprijeđenja stranih investicija, zakona koji se odnose na ekonomsku tematiku, motivacije parlamentaraca za bavljenje politikom te transparentnosti procesa upošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.