Parlament Fedracije Bosne i Hercegovine 
Hamdije Kreševljakovića br. 3  

Centrala

219-190

 

 


PREDSTAVNIČKI DOM


Elvir Karajbić, predsjedavajući 
Tel: 263-585, 263-586
Fax: 223-623
E - mail: 
E - mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

, potpredsjedavajući 
Tel: 226-655, 225-321 
Fax: 203-232
E - mail: 

 

, potpredsjedavajuća
Tel: 226-655 
Fax: 203-232
E - mail: 

 

Stela Ibrović , v.d sekretara Predstavničkog doma 
Tel: 209-720
Fax: 223-623 
E - mail: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.ba

DOM NARODA
 

Lidija Bradara , predsjedavajuća
Tel: 666-681 
Fax: 223-622 
E - mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba
E - mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

 

Jasenko Tufekčić, potpredsjedavajući 
Tel: 664-893 
Fax: 203-249 
E - mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

 

Drago Puzigaća, potpredsjedavajući 
Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667
E - mail: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

 

Izmir Hadžiavdić, sekretar 
Tel: 203-246 
Fax: 205-547
E - mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

ZAJEDNIČKE SLUŽBE
 

Računovodstvo 
Tel: 209-451

 

Radni odnosi 
Tel: 203-259

 

Dokumentacija 
Tel: 666-723

 

Pisarnica 
Tel: 206-828 
Tel: 219-190 lokal: 110 
Fax: 445-390 
Fax: 203-243

 

Daktilobiro
Tel: 219-190, lokal 220