Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedavajućeg, dva potpredsjedavajuća, predsjednika Kluba bošnjačkih delegata, predsjednika Kluba hrvatskih delegata, predsjednika Kluba srpskih delegata i sekretara Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

  • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u vezi sa vršenjem njihove funkcije;
  • stara se o ostvarivanju saradnje sa Predstavničkim domom; stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i saradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne saradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
  • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene poslovnika;
  • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
  • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovom provođenju.

 

Biografije članova kolegija


Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođena je 17.08.1971. godine u Kiseljaku. Osnovnu i Srednju školu završila je u Kiseljaku, Ekonomski fakultet u Sarajevu. Udata, majka jednog djeta, baka jednog unuka.
Zanimanje: Ekonomist
Radno iskustvo: Služba za financije i proračun općine Kiseljak, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, savjetnica predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Članica Predsjedništva HDZ BiH od 2003. godine, predsjednica ŽO HDZ BiH Županije Središnja Bosna, direktorica Političke akademije HDZ BiH, od 2002-2010 zastupnica u Saboru Kantona Središnja Bosna, od 2005-2011 delegatkinja u Domu naroda P F BiH, na izborima 2014 godine izabrana za zastupnicu u Saboru KSB.

 

 

E-mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba

Jasenko Tufekčić potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

 

Jasenko Tufekčić potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 20.09.1960. godine u Livnu. 
Zanimanje: Dipl. pravnik 
Radno iskustvo: Pravni referent, općinski sudija za prekršaje, direktor Imovinsko pravne službe, kantonalni ministar, potpredsjednik Kantonalne skupštine

E-mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

Drago Puzigaća potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Drago Puzigaća potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 03.09.1954. godine u Drvaru.

Zanimanje: Dipl. pravnik

Radno iskustvo:
Profesor u Srednjoškolskom centru "Marija Bursać" Drvar, šef Odjela za opću upravu Općine Drvar, načelnik Općine Drvar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: predsjednik Općinskoga odbora SNSD - Drvar, dopredsjednik Skupštine Kantona 10, u sazivu 2006 - 2010 potpredsjednik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i potpredsjednik u saziv? 2010-2014 Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

E-mail: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

Tomislav Martinović, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Tomislav Martinović, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.
Zanimanje: Dipl. jur.
Radno iskustvo:
Ministar u Vladi HNŽ Mostar, zastupnik u Skupštini HNŽ, izaslanik u Domu naroda PFBiH, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNŽ, predsjedatelj Doma naroda PFBiH  Skupština HNKS
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko neretvanskog kantona, član Nacionalnog vijeća HDZ BiH

 

 

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Slaviša Šućur predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.

Slaviša Šućur predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.

 

 

 

 

 

E-mail: slavisa.sucur@parlamentfbih.gov.ba

Osman Ćatić predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Osman Ćatić predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 15.04.1976. godine u Konjicu. 
Zanimanje: Prof. historije  
Radno iskustvo: Općinsko vijeće Konjic - predsjednik Kluba SDA, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Skupština HNK-a. 
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:  Član Glavnog odbora SDA BiH

 

 

 

E-mail: osman.catic@parlamentfbih.gov.ba

mr. sc. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sc. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. januara 1960.  godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece.  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  Položio Pravosudni ispit. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD. Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik direktora Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde. Od 1996. do 2001. godine - učestvuje u brojnim radnim grupama za izradu federalnih propisa. 1997. godine – posmatrač općih izbora u Holandiji, ispred BiH. 2001. godine - član Sekretarijata Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih barijera za strana ulaganja. Od 1996. do 2002. godine - član redakcionih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde. Od 2002. godine – član Komisije za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja. Od 2002.godine obavlja dužnost sekretara Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba