Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedavajućeg, dva potpredsjedavajuća, predsjednika Kluba bošnjačkih delegata, predsjednika Kluba hrvatskih delegata, predsjednika Kluba srpskih delegata i sekretara Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

  • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u vezi sa vršenjem njihove funkcije;
  • stara se o ostvarivanju saradnje sa Predstavničkim domom; stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i saradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne saradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
  • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene poslovnika;
  • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
  • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovom provođenju.

 

Biografije članova kolegija


Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.
Zanimanje: Dipl. jur.
Radno iskustvo:
Ministar u Vladi HNŽ Mostar, zastupnik u Skupštini HNŽ, izaslanik u Domu naroda PFBiH, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNŽ, predsjedatelj Doma naroda PFBiH  Skupština HNKS
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko neretvanskog kantona, član Nacionalnog vijeća HDZ BiH

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Aljoša Čampara, potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine
,potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine
Ivo Tadić, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Ivo Tadić
Datum rođenja: 23.05.1959. godine
Mjesto rođenja: Žepče
Prebivalište: Žepče
Nacionalnost: Hrvat
Stranačka pripadnost: HDZ BiH
Zanimanje: Oficir
Završena škola/stručno zvanje: Viša vojna stručna sprema
Radno iskustvo: 30 godina staža, privreda, vojska, politika
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član općinskog, kantonalnog i središnjeg odbora HDZ BiH, delegat u Domu naroda i zastupnik u Skupštini ZDK od 2006. godine
Porodično stanje: Oženjen, dvije kćerke
E - mail: ivo.tadic@parlamentfbih.gov.ba

Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Ime i prezime: Jasmin Duvnjak
Datum rođenja: 15.06.1978. godine
Mjesto rođenja: Zenica
Prebivalište: Zenica
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Zanimanje: portparol SDA ZDK
Završena škola/stručno zvanje: SSS – student Pravnog fakulteta
Radno iskustvo:
- poslovni sekretar privatnog preduzeća „Izo promet“, d.o.o. Zenica,
- poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH,
- predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona,
- portparol SDA
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- član SDA od 2000. godine,
- član predsjedništva AM SDA BiH,
- član Glavnog odbora SDA BiH (2005-2019),
- potpredsjednik SDA Zenica 2009-2019.č
Porodično stanje: oženjen
E - mail: jasmin.duvnjak@parlamentfbih.gov.ba

Slađan Ilić, predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Slađan Ilić

Datum rođenja: 06.11.1970. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Tuzla

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: diplomirani ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: VSS – ekonomski fakultet

Radno iskustvo:
- privatni i javni sektor

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik GO SDP BiH, Tuzla
- član Glavnog odbora SDP Tuzla

Porodično stanje: oženjen
 

mr. sc. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sci. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. januara 1960. godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio Pravosudni ispit.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD.
Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik direktora Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde.
Od 1996. do 2001. godine – učestvuje u brojnim radnim grupama za izradu federalnih propisa.
1997. godine - promatrač općih izbora u Kraljevini Holandiji u ime države Bosne i Hercegovine.
2001. godine - član Sekretarijata Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja.
Od 1996. do 2002. godine - član redakcionih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde.
Od 2002. godine - član Komisije za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja.
Od 2002.godine obavlja dužnost sekretara Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba