Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/08) i Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/09, 52/11 i 80/11) osnovano je Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine kao savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine prati stanje i primjenu propisa, zauzima stavove, daje prijedloge i preporuke organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja su od značaja za položaj i ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine donosi svoj Statut, Poslovnik o radu, Program rada i programe rada svojih radnih tijela.

 

Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17) u Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine su imenovani:- Konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 2. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 3. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 4. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 5. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 6. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 7. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 9. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 10. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 11. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 12. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 13. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 14. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,