Zajednička sjednica o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama

Sarajevo,


28.03.2024.

Cijeneći svaku podršku i napor u aktivnostima za spriječavanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te nastojanje ka uređenju adekvatnog zakonskog okvira koji bi osigurao odgovarajući tretman žrtvi nasilja ali i samom nasilniku, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Komisije za rodnu ravnopravnost oba doma, Komisija za sigurnost PD PFBiH i Komisija za ljudska prava i slobode DN PFBiH), a uz podršku Misije OSCE-a u BiH, u četvrtak, 4. aprila 2024. godine u 11 sati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, organizirat će Zajedničku tematsku sjednicu o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.

U okviru sesije, na kojoj će učešće uzeti eminenti stručnjaci iz relevantnih oblasti sa bogatim iskustvom stečenim u svakodnevnom radu sa pojavnim oblicima nasilja, od njegovih uzroka preko posljedica, u društvenom, i kontekstu same porodice i ljudskih prava, planirano je, također, i obraćanje ambasadora Misije OSCE-a u BiH. Radeći neposredno sa nadležnim institucijama Misija OSCE-a u BiH konstantno pruža podršku u nastojanjima bh. društva da se suprotstavi rodno zasnovanom nasilju, a tematska sjednica poslužit će, upravo, kao kvalitetna platforma za razmjenu stavova i saznanja o rodno zasnovanom nasilju, i stvoriti uslove za svrsishodan dijalog između svih nivoa vlasti i organizacija građanskog društva.

Predsjednici radnih tijela i šef Misije OSCE-a u BiH obratit će se medijima u 10:30 sati, neposredno pred početak sesije. U prilogu dostavljamo dnevni red.