Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преглед закона и других аката усвојених у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

(мандатни период 2010-2014. године)


ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА УСВОЈИО ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

    Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину - 1.Ван. сј. – 26.3.2011,  „Службене новине Федерације БиХ“, број 14/11,
Закон о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину -  1.Ван. сј. – 26.3.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 14/11,
Закон о измјени Закона о облигационим односима -  2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјенама Закона о обрту и сродним дјелатностима - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине -  2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 44/11
Закон о измјени Закона о измирењу обавеза на основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 44/11
Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације Босне и Херцеговине -2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о потврђивању права на пријевремену старосну пензију  остварену под повољнијим условима - 4. Ван. сј. – 29.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11,
Измјене и допуне Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 50/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 50/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине  - 7. сј. – 20.12.2011,, „Службене новине Федерације БиХ“, број 4/12,
Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину, - 6. Ван. сј. – 11.1.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 3/12,
Закон о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину - 6. Ван. сј. – 11.1.2012 „Службене новине Федерације БиХ“, број 3/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине - 8. сј. – 23.2.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 25/12,
Закон о допуни Закона о експропријацији- 8. сј. – 23.2.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 25/12,
Закон о измјенама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине- 8. сј. – 23.2.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 25/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине - 8. сј. – 23.2.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/12,
Закон о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама - 8. сј. – 23.2.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 25/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о потврђивању права на пријевремену старосну пензију остварену под повољнијим увјетима (предлагач: Зијат Мушић, делегат у Дому народа) - 9. сј. – 7.3.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 37/12,
Закон о измјени Закона о извршном поступку - 10. сј. – 2.4.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 35/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и   инвалидском осигурању – 10. сј. - 2.4.2012.,  „Службене новине Федерације БиХ“, број 55/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине - 10. Ван. сј. - 4.9.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 77/12
Измјене и допуне Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину - 10. Ван. сј. - 4.9.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 77/12
Закон о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину - 10. Ван. сј. - 4.9.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 77/12,

ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА УСВОЈИО ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

    Закон о измјени Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације (предлагач: Ирфан Ајановић, посланик у Представничком дому) - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 48/11,
Закон о измјенама Закона о ограниченој употреби духанских прерађевина - 3. сј. – 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 50/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом  осигурању - 3. сј. – 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 48/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине - 3. сј. – 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 48/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе - 3. сј. – 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 48/11,
Закон о измјени Закона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуговања -  3. сј. – 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 48/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити особа са душевним сметњама  - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11,
Закон о матичној евиденцији о осигураницима, обвезницима уплате доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања -  4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11,
Закон о измјенама Закона о систему побољшања квалитета, сигурности и о акредитацији у здравству - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11,
Закон о  Финансијско-информатичкој агенцији – (ДН - 6. сј. – 10.11.2011.). „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Закон о измјенама и допуни Закона о класификацији дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине, - ДН - 6. сј. – 10.11.2011. „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању права и обавеза оснивача над установама социјалне заштите у Федерацији Босне и Херцеговине - ДН - 9. сј. – 7.03.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/12,
Закон о допуни Закона о пољопривреди- ДН - 9. сј. – 7.03.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/12,

ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА УСВОЈИО ПО РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ

    Закон о допунама Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији Босне и Хецеговине - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјени Закона о адвокатури Федерације Босне и Херцеговине - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11
Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 5. сј. – 15.9.2011, Службене новине Федерације БиХ“, број 65/11
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (предлагач: Клуб делегата бошњачког народа у Дому народа) (потврђивање Закона који је прогласио Високи представник за Босну и Херцеговину) - ДН - 6. сј. – 10.11.2011. Службене новине Федерације БиХ“, број 83/11
Закон о допуни Закона о утврђивању насељених   мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама - ДН - 6. сј. – 10.11.2011. Службене новине Федерације БиХ“, број 81/11
Закон о личном имену - ДН - 7. сј. – 20.12.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 7/12,
Закон о предметима од племенитих метала у Федерацији Босне и Херцеговине - ДН - 7. сј. – 20.12.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 7/12,
Закон о заштити од буке - ДН - 7. сј. – 20.12.2011,
Закон о утврђивању и начину измирења неизмирених обавеза насталих по основу Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом - ДН - 9. сј. – 7.03.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/12,
Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 9. сј. – 7.03.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 34/12,
Закон о стоматолошкој дјелатности - ДН - 9. сј. – 7.03.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 37/12,
Закона о евиденцијама у области здравства - ДН - 9. сј. – 7.03.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 37/12,
Закон о матичним књигама - ДН – 7. сј. – 20.12.2011., „Службене новине Федерације БиХ“, број 37/12,
Закон о вину - ДН – 9. сј. – 7.3.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 55/12,
Закон о ревизији приватизације државног капитала у привредним друштвима и банкама -  ДН – 10. сј. – 2.4.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 55/12,

НАЦРТИ АКАТА КОЈЕ  ЈЕ ПРИХВАТИО ДОМ НАРОДА

    Нацрт закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку - 2. сј. – 16.6.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о концесијама - 2. сј. – 16.6.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговин- 2. сј. – 16.6.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о матичним књигама у Федерацији Босне и Херцеговине - 2. сј. – 16.6.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прикупљању, производњи и промету секундарних сировина и отпадних материјала- 2. сј. – 16.6.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о банкама- 3. сј. – 18.7.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине - 3. сј. – 18.7.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о личном имену - 3. сј. – 18.7.2011.,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о микрокредитним организацијама - 4. сј. – 28.7.2011,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право - 4. сј. – 28.7.2011 + јавна расправа,
Нацрт закона о стоматолошкој дјелатности - 4. сј. – 28.7.2011,
Нацрт закона о евиденцијама у области здравства - 4. сј. – 28.7.2011,
Нацрт закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији рудника угља у
Федерацији Босне и Херцеговине према обрачунатим а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015 године -  ДН - 5. сј. – 15.9.2011,
Нацрт закона о предметима од племенитих метала у Федерацији Босне и Херцеговине (ДН - 5. сј. – 22.9.2011),
Нацрт закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама - (ДН - 5. сј. – 22.9.2011),
Нацрт закона о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине - (ДН - 5. сј. – 22.9.2011 +јавна расправа),
Нацрт закона о стварним правима - (ДН - 5. сј. – 22.9.2011 +јавна расправа),
Нацрт закона о допунама Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (предлагач: Јасмин Дувњак, посланик у Представничком дому) - (ДН - 6. сј. – 10.11.2011.),
Нацрт закона о допунама Закона о јавним предузећима - (ДН - 6. сј. – 10.11.2011.),
Нацрт закона о утврђивању и начину измирења неизмирених обавеза насталих по основу Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом - (ДН - 6. сј. – 10.11.2011.),
Нацрт закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине - (ДН - 6. сј. – 10.11.2011. + јавна расправа),
Нацрт закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра некретнина ( ДН - 6. сј. – 10.11.2011. + јавна расправа),
Нацрт закона о вину (ДН - 6. сј. – 10.11.2011.),
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине (ДН - 6. сј. – 10.11.2011. + јавна расправа),
Нацрт закона о управљању државним капиталом у привредним друштвима у Федерацији Босне и Херцеговине ( ДН - 6. сј. – 10.11.2011. + јавна расправа),
Нацрт  Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне  и Херцеговине „Аутоцеста на Коридору Вц“ (ДН - 6. сј. – 10.11.2011. + јавна расправа),
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку (ДН - 7. сј. – 20.12.2011. + јавна расправа),
Нацрт  закона о сточарству ДН - 7. сј. – 20.12.2011. + јавна расправа,
Нацрт закона о пољопривредним савјетодавним службама ДН - 7. сј. – 20.12.2011.,
Нацрт закона о сестринству ДН - 7. сј. – 20.12.2011. + јавна расправа,
Нацрт закона о лијечништву ДН - 7. сј. – 20.12.2011.,
Нацрт закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, ДН - 7. сј. – 20.12.2011. + јавна расправа,
Нацрт закона о допунама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе ДН - 8. сј. – 23. 2.2012.,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Правосудном испиту, ДН - 8. сј. – 23. 2.2012,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о федералним управним таксама и Тарифи федералних управних такси, ДН - 8. сј. – 23. 2.2012 + јавна расправа,
Нацрт Просторног плана Федерације Босне и Херцеговине за период од 2008. до 2028. године ДН - 8. сј. – 23. 2.2012 + јавна расправа,
Нацрт закона о раду ДН - 9. сј. – 7. 3.2012 + јавна расправа,
Нацрт закона о запошљавању странаца ДН - 9. сј. – 7. 3.2012,
Нацрт закона о електронском документу ДН - 9. сј. – 7. 3.2012 + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине ДН - 10. сј. – 2. 4.2012.,
Нацрт закона о волонтирању (предлагач: Комисија за питања младих Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине), ДН - 10. сј. – 2. 4.2012. + јавна расправа,
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања, ДН - 10. сј. – 2. 4.2012.,
Нацрт закона о заштити природе ДН - 10. сј. – 2. 4.2012. + јавна расправа,

ОДЛУКЕ КОЈЕ СУ ДОМОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ДОНИЈЕЛИ

    Одлука о избору предсједника и потпредсједникa Федерације Босне и Херцеговине – Конст. сј.  – 17.3.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 12/11
Одлука о усвајању Приједлога Регулацијског плана хисторијског градског подручја Мостар за период од 2007. до 2017.године - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 30/12,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и Уницредит Банк Аустриа АГ за реализацију Пројекта набавке опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 42/11,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и Уницредит Банк Аустриа АГ за реализацију Пројекта набавке опреме за КЈКП „РАД“, д.о.о. Сарајево - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 41/11,
Одлука о прихватању Споразума о средствима зајма између Краљевине Шпаније,  заступане  по  Институто де цредито официал и Босне и Херцеговине, заступане по Министарству финансија и трезора за финансирање Пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Широком Бријегу - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 41/11,
Одлука о усвајању Просторне основе Просторнога плана Федерације Босне и Херцеговине за  период 2008. до 2028. године- 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 47/11,
Одлука о разрјешењу члана (Зијад Јагодић) Надзорног одбора Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине - 2. сј. – 16.6.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 39/11,
Одлука о формирању Заједничке радне групе комисија за избор и именовања домова Парламента Федерације БиХ - 2. сј. – 16.6.2011,
Одлука о приступању изради Регулационог плана хисторијског градског подручја Благај за период од 2011. до 2021. године - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11,
Одлука о усвајању Урбанистичке основе Регулационог плана  хисторијског градског подручја Почитељ за период од 2008. до 2018. године ДН - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11,
Одлука о прихваћању задужења по Споразуму о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (ИДА) за реализацију Пројекта јачања здравственог сектора (ХСЕП) – додатно финансирање - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 51/11,
Одлука о прихваћању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Саудијског фонда за развој за реализацију Пројекта главне градске магистрале у Зеници - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 51/11,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању и именовању чланова Вијећа националних мањина Федерације Босне и Херцеговине (предлагач: комисије за људска права и слободе оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине) - 4. сј. – 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 52/11
длука о прихваћању задужења по Споразуму о зајму, финансирању и Пројекту између Босне и Херцеговине и Кредитансталт фур wиедерауфбау, Франкфурт на Мајни („КфW“), за реализацију Пројекта СЦАДА/ДМС/ОМС – на разини дистрибуције ( ДН - 5. сј. – 22.9.2011), „Службене новине Федерације БиХ“, број 64/11,
Одлука о усвајању Просторне основе Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине „Слив ријеке Уне“ за период 2008. до 2028. године (ДН - 5. сј. – 22.9.2011), „Службене новине Федерације БиХ“, број 66/11,
Одлука о избору чланова у Парламентарну комисију одговорну за ревизију (ДН - 5. сј. – 22.9.2011), „Службене новине Федерације БиХ“, број 64/11,
Одлука о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова Вијећа националних мањина Федерације Босне и Херцеговине (предлагач: Административна комисија Представничког  дома) (ДН - 6. сј. – 10.11.2011) „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни развој за реализацију Пројекта унапређења услова живота на селу (ДН - 6. сј. – 10.11.2011) „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни развој за реализацију Пројекта стамбене обнове (ДН - 6. сј. – 10.11.2011), „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и Уницредит Банк Аустриа АГ за финансирање Пројекта набавке, инсталације, обуке и одржавања медицинске и немедицинске опреме и услуга у Кантоналној болници Орашје (ДН - 6. сј. – 10.11.2011) .,„Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о именовању Независног одбора (ДН - 6. сј. – 10.11.2011) „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о именовању једног члана Надзорног одбора Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине (ДН - 6. сј. – 10.11.2011) „Службене новине Федерације БиХ“, број 80/11,
Одлука о измјени Одлуке о избору чланова у Парламентарну комисију одговорну за ревизију (ДН - 6. сј. – 10.11.2011), ,„Службене новине Федерације БиХ“, број 88/11,
Одлука о одобравању Захтјева ФЕРК-у за куповину пословног просторау Мостару – 6. Ван.сј. 11.1.2012. „Службене новине Федерације БиХ“, број 31/12,
Одлука о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и Уницредит Банк Аустриа АГ за финансирање Пројекта изградње канализације и водоснабдијевања Опћине Челић – ДН - 10. сј. 2.4. 2012. , „Службене новине Федерације БиХ“, број 33/12,
Одлука о образовању Заједничке комисије за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине – ДН - 10. сј. 2.4. 2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 35/12,
Одлука о избору чланова у Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине – ДН - 10. сј. 2.4. 2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 35/12,
Одлука о именовању привремених чланова Управног одбора Радио – телевизије Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 8. Ван. сј. 3.7. 2012,
Одлука о расписивању Јавног конкурса за именовање три члана Управног одбора Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине, - ДН - 9. Ван. сј. 24.7. 2012.,
Одлука о прихватању задужења Федерације Босне и Хереговине по ИВ Станд бy аранжману са Међународним монетраним фондом - 10. Ван. сј. - 4.9.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 77/12

ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА САМОСТАЛНО ДОНИО

    Одлука о избору Привремене мандатно-имунитетске комисије Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – (Конст. сј.  – 17.3.2011),
Одлука о избору Привремене комисије за избор и именовања Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине– (Конст. сј. – 17.3.2011),
Одлука о избору предсједавајућег и потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине– (Конст. сј.  – 17.3.2011), „Службене новине Федерације БиХ“, број 12/11,
Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова Административне комисије Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – (2. Ван. сј. – 27.4.2011.), „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/11,
Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – (3. Ван. сј.  – 6.6.2011.), „Службене новине Федерације БиХ“, број 38/11,
Избор чланова из Дома народа у Парламентарну комисију одговорну за ревизију – (3. сј.  – 18.7.2011.),
Одлука о измјенама Одлуке о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – (6. сј. ДН – 10.11.2011.),„Службене новине Федерације БиХ“, број 79/11.,
Одлука о измјени Одлуке о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – (9. сј. ДН – 7.3.2012.), „Службене новине Федерације БиХ“, број 26/12.,
Верификовање мандата делегату у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (Дарко Хорват) – (10. сј. ДН – 2.4.2012.),
Одлука о разрјешењу предсједавајуће Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 8. Ван. сј. 3.7. 2012,
Одлука о избору предсједавајућег Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 8. Ван. сј. 3.7. 2012,
Одлука о измјенама Одлуке о избору предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова Административне комисије Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - ДН - 9. Ван. сј. 24.7. 2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 65/12.,

ПРОГРАМ КОЈИ ЈЕ ДОНИО ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ

    Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину - 3. сј.– 18.7.2011.),
Нацрт Програма рада Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину 9. сј.– 7.3.2012.,
Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине у мандатном периоду 2011. -2014. година – ДН - 10. сј.– 2.4.2012.,
Оперативни Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину – ДН - 10. сј.– 2.4.2012.,

ПЛАНОВИ КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА УСВОЈИО

    Финансијски планови ванбуџетских фондова за 2011. годину- 1.Ван. сј.– 26.3.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 14/11, (исправка) „Службене новине Федерације БиХ“, број 22/11,
Прве и друге измјене и допуне Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2011. годину - 4. сј.– 28.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 51/11,
Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину - 6. Ван. сј.– 11.1.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 3/12,
Финансијски план Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 2012. годину (усвојен уз Закључак да се усклади са Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину) - 6. Ван. сј.– 11.1.2012,
Финансијски план (Буџет) ФЕРК-а за 2011. годину - 6. Ван. сј.– 11.1.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 8/12,
Финансијски план – Буџет ФЕРК-а за 2012. годину – ДН – 10. сј.– 2.4.2012, „Службене новине Федерације БиХ“, број 33/12,

СТРАТЕГИЈЕ КОЈЕ  ЈЕ УСВОЈИО ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

    Стратегија за изједначавање могућности за особе са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2011.- 2015. - 4. сј.– 28.7.2011
Стратегија управљања водама Федерације Босне и Херцеговине 5. Ван. сј.– 20.12.2011,
Стратегија за превенцију, третман и контролу малигних неоплазми у Федерацији Босне и Херцеговине 2012.-2020. године – ДН – 10. сј.– 2.4.2012,
Стратегија развоја намјенске индустрије Федерације Босне и Херцеговине за период 2012.-2022. године – ДН – 10. сј.– 2.4.2012,

АКТИ КОЈИМА ЈЕ ДОМ НАРОДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДАО ПОДРШКУ

    Давање подршке Одлуци о допунама Одлуке о додјели стана коју је донијела Влада Федерације Босне и Херцеговине на сједници од  14. 04. 2011. године -  3.Ван. сј.– 6.6.2011,

ДЕКЛАРАЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНИО ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

    Декларација о опредјељености за евроатлантске интеграције, владавину права, равноправност конститутивних народа и Осталих и досљедно провођење Даyтонског мировног Споразума - 2.Ван. сј.– 27.4.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 27/,
Декларација о неприхватању укидања супервизије за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине - 7.Ван. сј.– 16.5.2012., „Службене новине Федерације БиХ“, број 44/12,

РЕЗОЛУЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНИО ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

       Резолуција Европског парламента о Сребреници - 3. сј.– 18.7.2011, „Службене новине Федерације БиХ“, број 47/11

АКТИ  КОЈЕ ЈЕ ДОМ НАРОДА ПРИМИО К ЗНАЊУ

    Информација о плану развојних пројеката у Федерацији Босне и Херцеговине за 2011- 2013 годину, 1.Ван. сј.– 26.3.2011,
Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 2011. – 2013. године- 1.Ван. сј.– 26.3.2011,
Извјештај о раду Финансијске полиције Федерације Босне и Херцеговине за 2010. годину - (ДН 5. сј.– 22.9.2011),
Извјештај о раду Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине за 2010. годину и Програм рада Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине за 2011. годину - (ДН 5. сј.– 22.9.2011)
Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине за 2010. годину - (, ДН 5. сј.– 22.9.2011),
Информација о Протоколу о сарадњи између Владе Федерације Босне и Херцеговине и ИммоФинанзЦентер- Интернатионал финанце Манагемент - ДН - 8. Ван. сј. 3.7. 2012,

ИЗВЈЕШТАЈИ КОЈЕ ЈЕ ПРИХВАТИО ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

    Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска  права Босне и Херцеговине за 2010. годину - 2. сј.– 16.6.2011,
Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда  солидарности за 2010.годину - (ПД – 6. сј. 28.9.2011., ДН 6. сј.– 10.11.2011.),
Извјештај о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и  Херцеговине - ФЕРК-а  за 2010.годину ДН 2. сј.– 16.6.2011.,
Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском извјештају Буџета  Федерације Босне и Херцеговине за 2009. и 2010. годину, ДН 8. сј.– 23.2.2012.,
Извјештај о раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2010. годину, ДН 8. сј.– 23.2.2012.,
Извјештај о проведеној јавној расправи о Нацрту закона о концесијама у Федерацији Босне и Херцеговине, ДН 8. сј.– 23.2.2012.,

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ПРИХВАТИО ЈЕДАН ДОМ, А ДРУГИ ДОМ НИЈЕ ПРИХВАТИО

    Закон о измјенама Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине – (ПД 4. сј. 6.9. 2011. усвојио у форми Приједлога, ДН 5. сј.– 15.9.2011. претворио у Нацрт и није прихватио),
Нацрт закона о играма на срећу - (ПД – 9. сј. 22.12. 2011. прихватио у форми Нацрта, ДН 9. сј.– 7.3.2012. није прихватио Нацрт),

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИО ЈЕДАН ДОМ, А ДРУГИ ДОМ НИЈЕ РАЗМАТРАО

    Одлука предсједника Федерације о разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине – ДН – 10. сј. 2.4.2012. , ПД није разматра,

АКТИ НА УСАГЛАШАВАЊУ

    Приједлог закона о измјени Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и   руралном развоју – (ПД – 12. сј. 28.02.2012. усвојио са Амандманом који Влада Федерације није прихватила, али га је Дом изгласао, ДН  - 9. сј. 7.3.2012. усвојио Приједлог закона у тексту како га је предложила Влада Федерације),

АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ  ОДЛОЖЕНО ИЗЈАШЊЕЊЕ

    Нацрт закона о шумарству (предлагачи: Славиша Шућур и Енвер Мујала, посланици у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине) - (предлагачи задужени да у року од 15 дана добију мишљења од кантоналних органа о овом Нацрту закона након чега ће се обавити  расправа) предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације Босне И Херцеговине упутила допис кантоналним скупштинама да дају мишљење на Нацрт овог закона), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine