Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-190


1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дом народа - Kолегиј

 

Дом народа има Колегиј који се састоји од: предсједавајућег, два потпредсједавајућа, предсједника Клуба бошњачких делегата,предсједника Клуба хрватских делегата, предсједника Клуба српских делегата и секретара Дома народа.

Колегиј Дома народа:

  • координира активности у припремама сједница Дома народа и утврђивању дневних редова на тим сједницама;
  • стара се о остваривању права и дужности делегата у вези са вршенјем њихове функције;
  • стара се о остваривању сарадње са Представничким домом;
  • стара се о остваривању права и дужности Дома народа према предсједнику и потпредсједницима Федерације и Влади Федерације у складу са Уставом Федерације;
  • разматра питања остваривања односа и сарадње са скупштинама кантона, града и општине;
  • стара се о остваривању права и дужности Дома народа према судовима Федерације у складу са Уставом Федерације;
  • стара се о остваривању међупарламентарне сарадње ентитета и државе БиХ и органа Брчко дистрикта БиХ;
  • разматра питања парламентарне процедуре и примјене пословника;
  • разматра иницијативе и приједлоге упућене Дому народа;
  • утврђује нацрт и приједлог пословника и програм рада Дома народа и стара се о његовом провођењу.

- Биографије чланова колегија

 

 


 

 
 
Унесите појам за претрагу:


 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine