Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-190 

4

 

 

Јавне набавке - Обавјештења

    - Обавјештење о јавној набавци –  пружање услуга поправки и одржавања моторних возила Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

- Обавјештење о набавци горива за возила Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

- Обавјештење о набавци путничког-службеног аутомобила за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

- Обавјештење о набавци копир машине са финишером за спајање за потребе Заједничке службе Парламента Федерације Босне и Херцеговине

- Обавјештење о додјели уговора за набавку путничког-службеног аутомобила за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

-Сажетак обавјештења о додјели уговора за набавку путничког-службеног аутомобила за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Обавјештење о набавци двадесет лаптопа за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Обавјештење о набавци двадесет лаптопа и два мрежна принтера за потребе Дома народа ПФБиХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine