Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине

Законом о заштити права припадника националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 56/08) и Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 79/09, 52/11 и 80/11), основан је Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине као савјетодавно тијело Парламента Федерације Босне и Херцеговине с циљем заштите права националних мањина.

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине прати стање и примјену прописа, заузима ставове, даје приједлоге и препоруке органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине о свим питањима која су од значаја за положај и остваривање права припадника свих националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине.

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине доноси свој Статут, Пословник о раду, Програм рада и програме рада својих радних тијела.

Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 79/09, 52/11 и 80/11) у Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине су именовани:

   1. САЊА БОГДАНОВИЋ

   
   2. ХИДАЈЕТА РЕЏИЋ    

   3. ИРМА МУРАТОВИЋ

   

   4. ЕМИЛ БАКОШ

   

   5. МУРАДИФ БИБЕРОВИЋ

   

   6. ИРМИНА ЧЕНГИЋ

   

   7. ПЕТАР ЧИВИЋ

   

   8. СЛАВКА ЋУРИЋ

   

   9. ТОМИСЛАВ КРЗYK

   

  10. МЕХМЕД МУЈИЋ

   
  11. ШАБАН МУЈИЋ    
  12. ДРАГИША РАДИЋ    
  13. МЕХМЕД СУЉИЋ    
  14. ХАКАН ВАРАН    
  15. ШЕМСИ СУПНАЈ    

  16. ЏЕМИНА ЗЕЈНУЛЛАХУ

   

 

   

- Извјештај о раду Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine