Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакт


Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Хамдије Крешевљаковића бр. 3  

Централа

219-190

ПРЕДСТAВНИЧКИ ДОМ

Един Мушић, предсједавајући
Тел: 263-585, 263-586
Фаx: 223-623
Е - маил: edin.music@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

Младен Бошковић, потпредсједавајући
Тел: 226-655, 225-321
Фаx: 203-232
Е - маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

Весна Шванцер , потпредсједавајућа
Тел. 226-655
Фаx: 203-232
Е - маил: vesna.svancer@parlamentfbih.gov.ba

Стела Ибровић , в.д секретара Представничког дома
Tel: 209-720
Fax: 223-623
Е - маил: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.baДОМ НAРОДA

Лидија брадара , предсједавајућa
Тел: 666-681
Фаx: 223-622
Е - маил: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

Јасенко Туфекчић, потпредсједавајући
Тел: 664-893
Фаx: 203-249
E - mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

Драго Пузигаћа, потпредсједавајући
Тел: 033/223-051
Фаx:033/222-667
E - маил: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

Измир Хаџиавдић, секретар
Тел: 203-246
Фаx: 205-547
E - maил:izmir.hadziavdic @parlamentfbih.gov.ba

 

ЗAЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Рачуноводство
Тел: 209-451

Радни односи
Тел: 203-259

Документација
Тел: 666-723

Писарница
Tel: 206-828
Tel: 219-190 lokal: 110
Fax: 445-390
Fax: 203-243

Дактилобиро
Тел: 219-190, локал 220

 


 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine