Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-190 

4

 
 
 
 
 
 

 

Јавне набавке - Остало

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга поправки и одржавања моторних возила Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015. година,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службенг аутомобила за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015. година

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке архивских кутија и архивских полица за потребе Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке горива за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке Копир Машине са финишером за потребе Заједничке службе Парламента Федерације БиХ - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке одржавања информационог система Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружања услуга каско осигурања возила у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружање услуга колективног осигурања упослених у Заједничкој служби Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружање услуга оправке и одржавања моторних возила Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружање услуга осигурања упослених Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружање услуге каско осигурања возила Заједничке службе Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке пружање услуге приступа интернету за Парламент Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке путничког-службеног аутомобила за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке три мобилна уређаја за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуге прања службених аутомобила Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки пружање услуга одржавања и поправки информатичке опреме у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку копир машине за потребе Заједничке службе Парламента Федерације Босне и Херцеговине - 2015 година,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 2015. година,

- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки извођење грађевинских радова у Уреду предсједавајуће Дома народа Парламента Федерације БиХ,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке двадесет лаптопа за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку двадесет лаптопа и два мрежна принтера за потребе Дома народа Парламента Федерације БиХ,

- Извјештај о проведеном поступку набавке уредског материјала за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 20 лаптопа и два мрежна принтера за потребе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга одржавања и поправке информатичке опреме у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружања услуга каско осигурања моторних возила Дома народа и колективног осигурања упослених у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуге каско осигурања возила у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуге осигурања упослених у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке за пружање услуга одржавања и поправке информатичке опреме у Дому народа Парламента Федерације БиХ,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке једног професионалног скенера једног мултифункционалног апарата и једног дигиталног фото-апарата,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуге осигурања упослених у Заједничкој служби Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке извођење грађевинских радова у канцеларијама Дома народа Парламента Федерације БиХ,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке три рачунара за потребе Заједничке службе Парламента Федерације БиХ,

- Извјештај о проведеном поступку јавне набавке уредског материјала за потребе Заједничке службе Парламента Федерације БиХ,

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Унесите појам за претрагу:


 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine