Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saopćenja 2013. godina - ARHIVA               Arhiva saopćenja po godinama

1

Sarajevo 20. decembar, 2013. godine

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, usvojen je na 20. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 19. decembra 2013. godine u Sarajevu.
Dom je dao saglasnost na Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nije usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Dom je donio odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu  o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG za realizaciju  Projekta nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko - sanskom kantonu i odluku  o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju  Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

1

Sarajevo 17. decembar, 2013. godine

Radoje Vidović razrješen je dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda na 19. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održanoj 16. decembra 2013. godine. Novoizabrani predsjedavajući je Tomislav Martinović, a za potpredsjedavajuću Doma naroda izabrana je Vesna Saradžić.
Na 19. sjednici Doma naroda delegati su usvojili Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko - eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je u tekstu koji je predložila Vlada FBiH. Amandmani koje je usvojio Predstavnički dom nisu dobili potrebni broj glasova tako da će navedeni zakon ići na usaglašavanje.
Usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Usvojen je Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja primljen je k znanju.  
Dom naroda donio je autentično tumačenje člana 4. Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno - pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine).
Usvojena je Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2013.- 2016. godine.
Prihvaćeni su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama i Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008. - 2018. godine.
Odgođeno je izjašnjavanje o  Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicima (kantonima) - (predlagač: Luka Faletar, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine). O ovom prijedlogu Dom će se izjasniti nakon što dobije mišljenje Vlade FBiH.

Prijedlog strategije razvoja naučno - istraživačkog i istraživačko - razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012. - 2022. godina, povučen je od strane predlagača. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, skinuti su s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača.

1

Sarajevo 16. decembar, 2013. godine

Martinović izabran za predsjedatelja, Saradžić za dopredsjedateljicu Doma naroda Parlamenta FBiH

1

Na 19. redovitoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj danas, 16. prosinca 2013. godine, Tomislav Martinović, izaslanik iz reda hrvatskoga naroda, izabran je za predsjedatelja s 40 glasova za, dva glasa protiv i jednim suzdržanim glasom.
Vesna Saradžić, izaslanica iz reda srpskoga naroda, s 30 glasova za, 8 glasova protiv  i  četiri suzdržana glasa izabrana je za dopredsjedateljicu.
Preuzimajući nove dužnosti, oboje su izrazili zahvalnost na ukazanom povjerenju uz nadu da će to opravdati u narednom razdoblju.
Tomislav Martinović rođen je 7. veljače 1967. godine u Mostaru, gdje i danas živi, po nacionalnosti je Hrvat, a po zanimanju diplomirani pravnik. U Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je kao zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, a prethodno radno iskustvo stekao je u Vladi i Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Član je Kantonalnog odbora HDZ BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona, te Nacionalnog vijeća HDZ BiH.

2

Vesna Saradžić rođena je 14. veljače 1962. u Konjicu, gdje i danas živi. Po nacionalnosti je Srpkinja, a po zanimanju diplomirani komparativista sa završenim
filozofskim fakultetom, smjer komparativna književnost. Radno iskustvo stekla je kao rukovoditeljica Gradske knjižnice u Konjicu, tajnik Instituta za jačanje demokracije Konjic, dopredsjedateljica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, a u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH izabrana je kao zastupnica u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.

1

Sarajevo 16. decembar, 2013. godine

Radoje Vidović se oprostio s izaslanicima u Domu naroda

1

Nakon usvajanja Odluke o razrješenju sa pozicije predsjedatelja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. redovitoj sjednici Doma naroda održanoj 16. prosinca 2013. godine, dotadašnji predsjedatelj Radoje Vidović se oproštajnim govorom obratio nazočnima.
Podsjetio je kako je posljednjih sedam godina obnašao dužnost izaslanika u Domu naroda, od čega godinu i pol na poziciji predsjedatelja tijekom kojih se trudio očuvati dignitet toga Doma i raditi na dobrobit svih građana Federacije Bosne i Hercegovine. Izrazio je žaljenje radi političkih prilika koje su utjecale na rad federalnog Parlamenta, osobito jer se u Parlamentu nalaze brojni ugledni i iznimno sposobni izaslanici. Zahvaljujući na dobroj suradnji u dosadašnjem radu, Vidović se prijateljski oprostio s izaslanicima, stručnom službom, medijima i drugim nazočnim na sjednici Doma naroda, upućujući pozive za posjet Kreševu gdje će u narednom periodu obnašati dužnost načelnika općine.
Novoizabrani predsjedatelj Doma naroda Tomislav Martinović je po imenovanju, izrazio nadu da će nastaviti put Vidovićevog korektnog i strpljivog rukovođenja Domom naroda, a predsjednici klubova izaslanika sva tri konstitutivna naroda su Radoju Vidoviću zahvalili na dosadašnjem rukovođenju i korektnom odnosu, te mu poželjeli uspjeh na novoj dužnosti.

1

Sarajevo 9. decembar, 2013. godine

Zakazana 20. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 19. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine -  hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 10. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede,
 12. Prijedlog zakona o prekršajima,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine,
 15. Nacrt zakona o privrednim društvima,
 16. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu  o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG za realizaciju  Projekta nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu,
  -Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva finansija i trezora BiH(u daljnjem tekstu: zajmoprimac)   i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG(u daljnjem tekstu: zajmodavalac)  za Projekat „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“ ;
  -Supsidijarni sporazum (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između između Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva finansija i trezora BiH i Federacije Bosne i Hercegovine, zastupane od Federalnog ministarstva finansija radi finansiranja Projekta „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,  a na osnovu Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva finansija i trezora BiH i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG koju je prihvatila Vlada Federacije BiH,
  -Informacija o zajmu Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG za  „Nabavku medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju  Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo,
  -Ugovor o zajmu(Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD);
  -Ugovor o podršci Projekta (Projekt Vodovod i kanalizacija Sarajevo) između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo  i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
  -Projektni ugovor (Projekt Vodovod i kanalizacija Sarajevo) između Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj
  -Supsidijarni ugovor (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, koji je prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
  -Zapisinik sa pregovora i
  -  Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod i kanalizacija u Sarajevu,
 19. Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - Obrazloženje statuta
 20. Usaglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH,
 21. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 9. decembar, 2013. godine

Zakazana 19. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za ponedjeljak, 16. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
  a) Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
  b) Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 2. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicima (kantonima) - (predlagač: Luka Faletar, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama - hitni postupak
 7. Prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 8. Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008-2018 godine,
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016.godine,
 10. Prijedlog strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina,
 11. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 12. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu,
  - Tabelarni pregled
 14. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 15. Izbori i imenovanja:
  a)Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  b)Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  c)Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 9. decembar, 2013. godine

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.- 2016., usvojen je u petak 6. decembra 2013. godine na 19. Vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.  
Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i procjena plana za 2015. i 2016. godinu, Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2014. godinu,  Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani), kao i Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo 3. decembar, 2013. godine

Vidović se sastao s predstavnicom State Departmenta

1

Predstavnica deska za Bosnu i Hercegovinu pri State Departmentu u Washingtonu Kallie La Pierre se zajedno s Kennethom Zurcherom, zamjenikom šefa političkoga odjela u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u BiH, sastala danas 3. prosinca 2013. godine s Radojem Vidovićem, predsjedateljem Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se razgovaralo o političkim prilikama u Federaciji BiH, kao i reformi federalnoga Ustava, te usvajanju proračuna za 2014. godinu.

1

Sarajevo 2. decembar, 2013. godine

Zakazana 19. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za petak, 6. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
 3. a) Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i procjena plana za 2015. i 2016. godinu - hitni postupak,
  b)Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2014. godinu - hitni postupak,
  c)Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani) - hitni postupak
 4. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.    

1

Sarajevo 26. novembar, 2013. godine

Na 18. Vanrednoj sjednici delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima koji je predložio Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i donijeli Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW) za realizaciju Projekta “Vjetropark Podveležje“.Usvojene su i Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu. Prihvaćeni su Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine će se obaviti kada se bude razmatrao Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

1

Sarajevo 21. novembar, 2013. godine

Vidović razgovarao s predstavnicom Veleposlanstva Velike Britanije u BiH

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se danas, 21. studenoga 2013. godine s Christine McNeill, šeficom Odjela za politiku Veleposlanstva Velike Britanije u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o ustavnim promjenama i aktualnoj političkoj situaciji, kao i o realizaciji projekta modernizacije Parlamenta FBiH što ga financira Vlada Velike Britanije

1

Sarajevo 20. novembar, 2013. godine

Parlamentarna radna tijela i odnosi s medijima

1

Seminar za predsjednike, dopredsjednike i tajnike parlamentarnih radnih tijela na temu „Parlamentarna radna tijela i odnosi s medijima“ u organizaciji USAID-a održan je danas, 20. studenoga 2013. godine u amfiteatru Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sudionici su kroz praktičan rad imali mogućnost unaprijediti znanja o temeljima učinkovite komunikacije, radu s medijima, interaktivnom pristupu, privlačenju medijske pozornosti i informiranju javnosti.

Cilj je seminara bilo povećanje transparentnosti rada Parlamenta prema javnosti, ali i pružanje potpore radnim tijelima u zakonodavnom procesu.

Seminar je predvodio međunarodni USAID-ov konzultant Peter Vanhoutte, bivši član belgijskog Parlamenta, s više od deset godina međunarodnog iskustva.

2 3

1

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Zakazana 18. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 22. novembra 2013. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (predlagač: Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH)- hitni postupak,
  - Amandmani Nasira Beganovića na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima,
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine i  Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW)  za realizaciju Projekta “Vjetropark Podveležje”,
  - Sporazum o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP BiH) ("Agencija za izvršenje projekta"),
  - Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni  za finansiranje Projekta  „Vjetropark Podveležje,
 3. Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,
 4. Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina,
 6. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Venecijanska komisija pružit će potporu u reformi Ustava FBiH

1

Sastanak s izaslanstvom Venecijanske komisije koje su činili dopredsjednik Kaarl Heikki Tuori i članica Sarah Cleveland, te Mary Ann Hennesey, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, održan je 18. studenoga 2013. godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su uime Doma naroda nazočili predsjedatelj Radoje Vidović, tajnik Izmir Hadžiavdić, te Zoran Jovanović i Aldin Avdić, predsjednik i tajnik Povjerenstva za ustavna pitanja, dok su iz Zastupničkoga doma nazočili predsjedatelj Fehim Škaljić, v.d. tajnica Danijela Čegar i tajnik Ustavnoga povjerenstva Sead Dizdarević.

Tuori se obratio nazočnima podsjećajući na izvješće Venecijanske komisije o ustavnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine iz 2005. godine, kojim je ukazano na potrebu sveobuhvatne ustavne reforme na razini države i entiteta, a osobito na nekoliko specifičnih pitanja u Federaciji koja bi trebalo rješavati kao što je jačanje građanskog načela, racionalizacija administracije, odnosi između entiteta i kantona, održivost strukture dvostruke izvršne vlasti u vidu predsjednika i premijera itd.
Izražavajući zadovoljstvo započinjanjem procesa ustavnih promjena u Federaciji BiH, Tuori je istaknuo spremnost Venecijanske komisije za sudjelovanje u tom procesu, zatraživši od rukovodstva Parlamenta FBiH da pojasne u kojoj bi fazi njihova pomoć bila najpotrebnija.

2 3

Predsjedatelj Radoje Vidović podsjetio je na brojne izmjene federalnoga Ustava tijekom posljednjih 19 godina, kao i posljedice odluka za njegovu izmjenu, donesenih 2002. godine od tadašnjeg visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH Wolfganga Petricha. Naglašavajući potrebu reforme Ustava FBiH, Vidović je istaknuo kako se sadašnje ustavno rješenje pokazalo neučinkovito, te ne jamči prava i jednakopravnost konstitutivnih naroda: „Sve ovo je dovelo Federaciju u permanentnu krizu, koja se još od 2002. godine neprestano pogoršavala kulminirajući tijekom posljednjih nekoliko godina.“

Vidović je pojasnio i buduće procedure za reformu Ustava u Federaciji, ističući kako će to biti dug i mukotrpan put, te je na koncu izrazio nadu kako će se Venecijanska komisija uključiti u proces ustavnih reformi, te svojim znanjem, iskustvom i značajem biti od velike pomoći u sudjelovanju u fazi između nacrta i prijedloga.

Na moguće probleme u ovome procesu, kao i već poduzete aktivnosti ukazali su Zoran Jovanović uime Povjerenstva za ustavna pitanja, i tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić koji je retrospektivnim prikazom promjena Ustava od 1997. godine do danas predočio i moguće opasnosti s kojim bi se Federacija mogla suočiti ukoliko bi se pristupilo radikalnijim ustavnim promjenama. Osvrćući se na filozofiju prava, rekao je kako svaka generacija ima pravo uređivati svoje uvjete života, a to pravo ima i današnja generacija, te kako temelj za izmjenu Ustava treba proizilaziti iz volje građana Federacije BiH.

1

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Jačanje uloge Parlamenta FBiH u ocjeni proračuna i financijskom nadzoru

1

Prezentacija USAID-ovog Izvješća „Jačanje uloge Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ocjeni proračuna i financijskom nadzoru – procjena stanja i preporuke“ održana je u petak, 15. studenoga 2013. godine, predstavnicima oba doma Parlamenta Federacije BiH. Nazočni su bili uime Doma naroda Izmir Hadžiavdić i Luka Faletar, te Tomo Vidović i Željko Tomić uime Zastupničkoga doma.  

USAID-ov Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH predstavljali su Christian Haupt, Svjetlana Derajić, Samir Mušović, Sanela Paripović i Asja Nikšić.

Pored prezentacije Izvješća, razgovarano je i o pregledu operativnog proračuna Jedinice za proračun Parlamenta FBiH za 2014. i 2015 godinu, utemeljenom na stručnom mišljenju i preporukama iz Izvješća.

Ovaj sastanak koji je za cilj imao prezentiranje ključnih nalaza i preporuka, predstavljao je naredni korak provedbe Memoranduma o razumijevanju, koji su potpisali Misija USAID-a u BiH i Parlament Federacije BiH.

1

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Razgovor s izaslanstvom MMF-a u okviru petog pregleda po Stand by aranžmanu

1

Sastanak šefa Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Rona van Roodena i rezidentnog predstavnika MMF-a u BiH Rubena Atoyana s rukovodstvom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održan je u petak, 15. studenoga 2013. godine.
Tijekom sastanka razgovaralo se o  mjerama koje uvjetuju naredne tranše aranžmana,  o mogućnosti produljenja stand-by aranžmana do sredine 2015. godine,  te  parlamentarnoj proceduri koja se tiče usvajanja proračuna i Zakona o izvršenju Proračuna za 2014.
Šef Misije MMF-a Ron van Rooden kazao je kako je do sada postignut prilično dobar napredak o pitanju provedbe stand-by aranžmana, te da je Izvršni odbor MMF-a nedavno odobrio četvrti pregled aranžmana.
Dodao je kako su s vladama razgovarali o proračunima i informirali rukovodstvo  Parlamenta FBiH o tim razgovorima, te ih zamolili da ubrzaju aktivnosti na usvajanju opsežnog seta zakona koji su u proceduri.
Ron van Rooden je podsjetio kako na usvajanje čekaju zakoni koji ne podrazumijevaju samo proračun nego i poboljšanje poslovnog okruženja, te kako se nada da će ti zakoni biti usvojeni u narednim tjednima kako bi MMF mogao nastaviti pružati potporu gospodarstvu BiH.

2 3
Pojasnio je kako je neophodno da MMF i Svjetska banka nastave raditi s vladama i parlamentima kako bi osigurali da BiH postane privlačnija destinacija za strana i domaća ulaganja i kako bi bila otvorena nova radna mjesta.
Kazao  je kako se nada da će oba doma Parlamenta FBiH u narednim tjednima usvojiti proračun, te kako ove godine ima više vremena za parlamentarnu raspravu o proračunu nego što je bio slučaj prošle godine.
Van Rooden je istaknuo kako je ipak potrebno da u kratkom razdoblju budu zadovoljeni svi uvjeti kako bi MMF bio u mogućnosti do kraja kalendarske godine isplatiti narednu tranšu.
Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH Radoje Vidović upoznao je nazočne s aktivnostima oba doma Parlamenta vezanim uz usvajanje proračuna, naglasivši kako je Parlament FBiH ažuran po pitanju donošenja proračuna, te kako su odmah po njegovom dostavljanju od Vlade zakazane sjednice oba doma. Govorio je i o rokovima koje treba ispoštovati, kao i mogućnostima za usvajanje potrebnih zakona u narednom razdoblju.

1

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Inicirane izmjene Izbornog zakona u korist jednakopravnosti osoba s invaliditetom

1

 

Prezentaciju projekta: „Unaprjeđenje uvjeta za osobno i samostalno glasovanje za bosanskohercegovačke građane s invaliditetom“ za sve izaslanike u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održala je u četvrtak, 14. studenoga 2013. godine, Udruga izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini.
Tom je prigodom ukazano na Konvenciju o sudjelovanju osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu u pogledu pristupa birališnim mjestima i tajnosti glasovanja. Predstavljeni su i rezultati projekta: izmjene i dopune Izbornoga zakona, kao i nabava softwera za elektronsko označavanje glasačkih listića koji omogućava tajnost u glasovanju slijepih osoba.

Izaslanici su pozvani da u okviru svojih mogućnosti pruže potporu izmjenama ovoga zakona, kao i u drugim segmentima i reformama koje trebaju osigurati jednakopravnost osobama s invaliditetom.

Omogućeno je i upoznavanje s predloženim načinom glasovanja i softwerom na postavljenim računarima, za sve izaslanike Doma naroda Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 15. novembar, 2013. godine

Na nastavku 18. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, delegati su prihvatili  Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji je predložio Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o nasljeđivanju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije i Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom,  na javnu raspravu su stavljeni Nacrt zakona o nasljeđivanju, Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije  i Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dom naroda nije prihvatio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Delegati su donijeli Odluku o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje i Odluku o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde.
Prihvaćeni su  Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj Fonda o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012.  godinu, Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012. godinu, Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2013.  godinu, Program djelatnosti  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za  2013.  godinu, Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom), Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar – decembar 2012.  godine  (konsolidovani), Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine i Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu.

Sa dnevnog reda ove sjednice skinut je Nacrt Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina, jer predstavnik predlagača nije prisustvovao sjednici.
Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu je takođe skinut s dnevnog reda, jer predstavnik Vijeća nije mogao prisustvovati sjednici zbog ranije preuzetih obaveza.
Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina je primljen k znanju.

Nakon završetka 18. sjednice održana je 17. Vanredna sjednica na kojoj je donijeto autentično tumačenje odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire  („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/98, 36/99 i 33/04) koji je utvrdila Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo 8. novembar, 2013. godine

Skup o dostignutom stupnju reforme Ustava Federacije BiH

1

Članovi Kolegija i članovi Povjerenstva za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nazočili su danas skupu o temi dostignutog stupnja u reformi Ustava Federacije BiH. Skup je organizirao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, a nazočili su mu brojni visoki dužnosnici iz institucija izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti, kao i međunarodne zajednice, te nevladinih organizacija u BiH.

2 3

Predsjedatelj Doma naroda Radoje Vidović pozdravio je nazočne naglasivši kako je reforma Ustava FBiH neophodna i nužna.  „U posljednje 3 godine jasno su izašle na vidjelo sve manjkavosti i nedostatci Ustava FBiH, što je prepoznao Klub izaslanika hrvatskoga naroda i predložio amandmane koji otklanjaju djelomične ustavne nedostatke“, napominjući kako se Ustavno povjerenstvo Doma naroda u punom kapacitetu uključilo u rješavanje svih nedostataka.

1

Sarajevo 4. novembar, 2013. godine

O B A V I J E S T o  nastavku 18. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 18. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 14. novembra 2013. godine u 10 sati.

            Preostale tačke dnevnog reda:

7. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ),
8. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
9.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine,
10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
11.Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije,
12.Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
13.Prijedlog odluke o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje,
- Supsidijarni ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (Projekt razvoja sektora zdravstva –faza dva),
 - Okvirni sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne   banke Vijeća Evrope,
 -  Informacija o kreditu razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta jačanja zdravstvenog sektora (health sector enhancement project – hsep) – dodatno finansiranje,
14. Nacrt Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina,
15.Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
16.Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
17. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
18. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
19. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu,
20. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012.  godinu,
b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012. godinu,
c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2013.  godinu,
d) Program djelatnosti  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za  2013.  godinu,
e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom), -
- Bilans stanja
- Tabelarni pregled
f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine,
h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine,
21. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu,
22. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina,
23.Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde,
24.Izbori i imenovanja.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 1. novembar, 2013. godine

1

EU FUNDED
TWINNING PROGRAMME
BA 12 IB JH 01

The Twinning Project “Enhancing the role of parliaments in Bosnia and Herzegovina in the EU integration context” funded by the European Union, needs to fill the following job vacancies:
Project Assistants (4 positions)
and
Project Translator/Interpreter (2 positions)

Qualifications and skills required for both positions:

 • university/college degree,
 • professional fluency in written and spoken English as well as official languages of BiH,
 • proficiency in Windows applications,
 • at least 3 years similar experience,
 • ability to work in a team, excellent inter-personal and communication skills,
 • flexible and service-minded.

Experience in twinning or other EU-funded project is an asset.

Candidates for the positions of Project Assistant: you should have experience as assistant on foreign funded project(s) within Bosnia and Herzegovina. Your duties among others will include a wide range of organization, administrative and project support tasks (assisting the day-to-day implementation of the project; office management and general work such as answering phone calls, filing, photocopying, sending and receiving mails and faxes); active participation in preparation and editing reports and any other relevant project documents; undertaking general administration duties required for project implementation; maintaining filing systems and facilitating the exchange of information between project partners; organization of seminars, training events, meetings and other visits; maintaining close working relationships and dialogue with BiH administration and counterparts. As part of your duties you may also be called on to carry out some translation and interpretation tasks between English and the official languages of BiH.
3 positions are based in Sarajevo, 1 position in Banja Luka.

Candidates for the positions of Project Translator/Interpreter: you should be an established translator/interpreter between English and the official languages of Bosnia and Herzegovina with experience of interpreting on a wide range of EU, legislative and political matters, preferably as part of a foreign funded project within Bosnia and Herzegovina. Your duties will include interpretation from English to the official languages of BiH and vice versa at various kinds of meetings and translation and proofreading of various documents. As part of your duties you may also be called on to carry out administrative tasks in support of the Project Assistant(s).
Both positions are based in Sarajevo, with occasional travel to Banja Luka and Brčko.

All 6 positions are announced for the 24 months duration of the project. The starting date for employment depends on the signing of the Twinning Contract, indicative starting time is February 2014.

How to apply:
Please send your CV in Europass format in English, a short motivation letter (up to 1 page, format A4) and contact details (position, work relation, phone and email) of 2 persons that we could contact to provide work references via e-mail to twinning.recruitment@gmail.com.
Please, indicate in the subject of your email your name and which position (and in case of assistants, which city) you are applying for.

Application deadline: the 25 November 2013 at 18.00 hrs, local time of BiH.
Short-listed applicants will be notified by email by 28 November 2013 whether they are invited for the written test expected to be held on the 2 or 3 December 2013 in Sarajevo. Selected candidates will be invited for a personal interview in Sarajevo, expected to be scheduled for the 4 and 5 December 2013.

Application link: http://www.europa.ba/Vacancies.aspx?id=96&cat=0&lang=EN

NOTE: Twinning Manual foresees that the chosen assistant is not a civil servant or agent of the beneficiary institutions (Parliamentary Assembly of BiH, Parliament of the Federation of BiH, National Assembly of Republika Srpska, Brčko District Assembly) in the past 6 months calculated at the moment of the start of the project nor is on leave from the beneficiary institutions to take up the position.

1

Sarajevo 25. oktobar, 2013. godine

Na 18. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 24. oktobra 2013. u Sarajevu, na prijedlog Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda, donesena je Deklaracija o podršci zahtjevima za obrazovanjem djece na maternjem jeziku i prava na nacionalnu grupu predmeta.
Prijedlog zakona o izmjeni zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmirenju obaveza FBiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u FBiH (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH), također su usvojeni na 18. sjednici Doma naroda, dok za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama nije bilo potrebne većine.  
Donesena je i Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela.

1

Sarajevo 25. oktobar, 2013. godine

DAVIDDI URUČIO IZVJEŠĆE O NAPRETKU BiH RUKOVODSTVU PARLAMENTA FBiH

1

Zamjenik šefa Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi je u četvrtak, 24. listopada 2013. godine, uručio predsjedateljima oba doma Parlamenta Federacije BiH Izvješće Europske komisije o napretku BiH za 2013. godinu.
„Postoje dvije prepreke koje se moraju riješiti kako bi BiH napredovala na putu ka Europskoj uniji. S jedne strane, to je pitanje usklađivanja Ustava BiH u pogledu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u Predmetu "Sejdić - Finci", a s druge strane to je pitanje mehanizma koordinacije koji se mora uspostaviti kako bi BiH bila u stanju govoriti jednim glasom kada je u pitanju EU“, rekao je zamjenik šefa Izaslanstva EU u BiH Renzo Daviddi tijekom predstavljanja Izvješća predsjedateljima oba doma Parlamenta Federacije BiH Radojem Vidovićem i Fehimom Škaljićem. 
Napomenuo je kako su ova pitanja u BiH prisutna veoma dugo, o čemu se razgovaralo na svim razinama vlasti. Neophodnost rješavanja ovih pitanja, kazao je Daviddi, potvrđena je i prošloga tjedna od Vijeća za vanjske poslove Europske komisije, a to je uvjet BiH kako bi išla dalje i bila u stanju predstaviti kredibilan zahtjev što do sada nije bio slučaj.
„Moram istaknuti i potrebu jačanja konkurentnosti ove zemlje, a ona malo ulaže u ljude, obrazovanje, djecu, infrastrukturu, odnosno  malo ulaže u svoju budućnost. Bilo bi zanimljivo vidjeti ideje na koji način ova zemlja može unaprijediti gospodarstvo“, naglasio je Daviddi.

2 3

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović rekao je kako je u Izvješću jasno konstatirano kako sve zemlje regije, osim BiH, bilježe značajan napredak na putu ka Europskoj uniji. Pri tomu je izrazio nadu kako će se nakon ovogodišnjeg negativnog Izvješća svi politički akteri u BiH uozbiljiti i uključiti u rješavanje ključnih pitanja koja sada čine prepreku na europskom putu naše zemlje.
Vidović je također naglasio kako je za Federaciju, prije svega, bitno usmjeravanje na rješavanje teških gospodarskih pitanja, čime će u konačnici Federacija i doprinijeti  Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji.

1

Sarajevo 25. oktobar, 2013. godine

PREDSTAVNICI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-a RAZGOVARALI S ČELNICIMA  PARLAMENTA FBiH

1

Predsjedatelji oba doma Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović i Fehim Škaljić sastali su se u srijedu, 23. listopada 2013. godine, s predstavnicima Parlamentarne skupštine OESS-a, tijekom njihova posjeta Bosni i Hercegovini. Na sastanku su razgovarali o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te značaju entitetskih parlamenata u izgradnji zakonskih pravnih normi shodno stečevinama Europske unije, odnosno o doprinosu na europskom putu Bosne i Hercegovine.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Radoje Vidović izrazio je zadovoljstvo što OESS nema predrasuda prema stanju u BiH. „Drago mi je i ako pogled sa strane mnogo bolje izgleda nego što to mi vidimo,“ kazao je Vidović.

2


„Realno gledajući, u BiH parlamentarna demokracija nema onu ulogu koju bi trebala imati. Parlament je najčešće u kapacitetu forme i mi to nastojimo mijenjati. Dominira zakonodavna uloga, a nedostaje nadzorna kontrola, informativna  i zastupnička uloga“, dodao je predsjedatelj Zastupničkoga doma Fehim Škaljić.

Roberto Battelli, specijalni predstavnik OESS-ove Parlamentarne skupštine za jugoistočnu Europu, kazao je kako je Bosna i Hercegovina, nakon preživljavanja kataklizmičnog početka devedesetih godina prošloga stoljeća, bila sposobna načiniti ogromne korake na vlastitoj emancipaciji, te izgradnji demokratskih institucija.

Osim Battellija, u  razgovoru je sudjelovao i  veleposlanik Andreas Nothelle, specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine OESS-a u Beču, a dogovoren je nastavak kontakata s predstavnicima Parlamentarne skupštine OESS-a.

1

Sarajevo 14. oktobar, 2013. godine

Zakazana 18. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 24. oktobra 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ) -hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 4. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 5. Prijedlog zakona o koncesijama,
 6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije,
 11. Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Ibrahim Nadarević, poslanik u Predstavničkom domu),
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje,
  - Supsidijarni ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (Projekt razvoja sektora zdravstva –faza dva),
  - Okvirni sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope,
  - Informacija o kreditu razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta jačanja zdravstvenog sektora (health sector enhancement project – hsep) – dodatno finansiranje,
 14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela, broj: 02 -37-857/13 od 29.7.2013. godine,
  -Ugovor o kreditu izmedju JK Elektroprivrede BiH i EBRD,

  -Zapisnik sastanka izmedju JK Elektoprivrede BiH i EBRD,
 15. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina,
 16. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 17. Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 18. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 19. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 20. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu,
 21. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu
  e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom),
  f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
  g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine,
  h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine,
 22. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu,
 23. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina,
 24. Izbori i imenovanja

1

Sarajevo 7. oktobar, 2013. godine

Sastanak tajnika parlamenata i istraživačkih sektora iz regije

1


U suradnji  Misije OESS-a iz regije  i Ureda generalne tajnice Državnoga zbora Republike Slovenije, 3. i 4. listopada u Ljubljani je održan  regionalni sastanak generalnih tajnika parlamenata i predstavnika istraživačkih sektora iz parlamenata Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Vojvodine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Uime Parlamenta Federacije BiH sastanku su nazočili Bernarda Šimunović, vršiteljica dužosti tajnika Zastupničkoga doma, i Aldin Avdić, pomoćnik tajnika Doma naroda. Tema ovogodišnjeg susreta bila je trenutačna organizacijska struktura i rad tajništva u parlamentima, s posebnim osvrtom na aktivnosti istraživačkih odjela, njihovo ustrojstvo, način rada i izazove s kojima se susreću u svome radu.

2 3

1

Sarajevo 2. oktobar, 2013. godine

Održan sastanak s izaslanstvom Parlamenta Velike Britanije

1

U sklopu svoga službenog posjeta Bosni i Hercegovini, izaslanstvo Parlamenta Velike Britanije posjetilo je danas, 1. listopada 2013. godine Parlament Federacije BiH gdje su se sastali s izaslanstvom oba doma Parlamenta FBiH.
Britansko izaslanstvo, na čelu s Karen Lumely činili su Wayne David, Andrew Bringham, Chris Bryant, Baroness Husein Ece i Stephanie Kenyon. Uime Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nazočne su pozdravili članovi Kolegija Luka Faletar i Izmir Hadžiavdić, te članovi Kolegija Zastupničkoga doma predsjedatelj Fehim Škaljić, dopredsjedateljica Mira Grgić, Marinko Čavara, Jasenko Selimović, Josip Jurišić, Alma Čardžić i Bernarda Šimunović.
Na sastanku se razgovaralo o političkim prilikama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ustavnim promjenama, europskim integracijama Bosne i Hercegovine i borbi protiv korupcije u društvu. Gospođa Lumely poželjela je uspjeh u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji, te naglasila kako je Bosna i Hercegovina značajna za Veliku Britaniju, pri čemu se želi istinski unaprijediti suradnja i ojačati veze između ovih dviju zemalja.

2 3

Tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić iskoristio je prigodu i zahvalio na potpori koju Velika Britanija, u suradnji s Misijom OESS-a u BiH, pruža Parlamentu Federacije BiH kroz projekt modernizacije entitetskih parlamenata, te izrazio nadu kako će se ta suradnja nastaviti i u budućnosti s ciljem jačanja parlamentarizma i euroatlantskih integracija u Bosni i Hercegovini.

1

Sarajevo 2. oktobar, 2013. godine

Održana druga konferencija tajnika radnih tijela parlamenata u BiH

1

Konferencija pod nazivom „Učinkovita organizacija javnih događaja od strane radnih tijela parlamenata“ održana je 26. i 27. rujna 2013. godine u Konjicu u organizaciji Misije OESS-a u BiH. Konferenciji je nazočilo oko stotinu predstavnika iz četiri najviša zakonodavna tijela u BiH: Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH

Predstavnici parlamentarnih tijela tijekom konferencije imali su prigodu razgovarati o smjernicama za dobru praksu organiziranja javnih događaja parlamentarnih radnih tijela, te čuti praktična iskustva kolega iz Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. 

Naglasak konferencije bio je na poboljšanju suradnje među parlamentarnim tijelima u BiH, te provedbi preporuka o razvitku akcijskog plana daljnjih aktivnosti po tom pitanju.

1

Sarajevo 27. septembar, 2013. godine

U nastavku 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 26. septembra 2013. godine, prihvaćeni su: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH, Nacrt zakona o igrama na sreću i Nacrt zakona o poštanskom prometu FBiH.
Delegati su usvojili i Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine, Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta FBiH za 2011. godinu,  Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2012. godinu te Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2012. godinu, te Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH za 2012. godinu i Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire FBiH za 2013. godinu nisu usvojeni.

1

Sarajevo 20. septembar, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

                Obavještavam Vas da će se nastavak 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 26. septembra 2013. godine u 11 sati.

Za nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke dnevnog reda:

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
-Prezentacija - javni prihodi
11. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
12. Nacrt zakona o igrama na sreću,
13. Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine,
14. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i
- Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine – Urbanistička osnova,
15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
16. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
17.  a) Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
b) Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu,
18.  Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
20. Izbori i imenovanja.

                  Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 17. septembar, 2013. godine

Održan sastanak povodom novog projekta USAID-a

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović se, zajedno s tajnikom Doma Izmirom Hadžiavdićem i savjetnikom Franom Martinčevićem sastao danas, 17. rujna 2013. godine s predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) na čelu sa višim savjetnikom iz Sjedinjenih Američkih Država Richardom P. Emeryjem.

Sastanak je održan povodom novog projekta pod nazivom “USAID SGIP – Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH”, koji za namjeru ima pružanje tehničke potpore bosanskohercegovačkim institucijama vlasti u poboljšanju javne uprave, kao i povećanju sudjelovanja građana u upravljanju institucijama i procesima. Projekt će se najprije usredotočiti na poboljšanje procesa razvoja politika u sklopu zakonodavne procedure, poboljšanje izrade proračuna, proračunskih pregleda, procesa usvajanja i izvršenja proračuna, jačanja sustava javne odgovornosti i transparentnosti te jačanje uloge žena u upravnim institucijama i procesima.

2 3

Svrha sastanka bio je razgovor o dosadašnjim reformskim dostignućima u javnoj upravi i sustavima uprave i nadzora, te procjena stvarnih potreba od čega će ovisiti buduće aktivnosti ovoga Projekta.

Robert. P. Emery je jedan od najiskusnijih i najstručnijih suradnika USAID-a iz oblasti proračuna i javnih financija sa preko 40 godina iskustva u javnim financijama SAD-a i brojnih zemalja diljem svijeta. Rukovodio je administracijom koja je nadzirala godišnji proračun od 750 milijardi američkih dolara i izravno je bio odgovoran američkom Kongresu. Za svoj rad dobio je javna priznanja u mandatima predsjednika Busha i Clintona.

1

Sarajevo 13. septembar, 2013. godine

Na 17. sjednici Doma Naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 12.9.2013. godine delegati Doma naroda su usvojili: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine (koji je usvojen sa 13 amandmana Vlade Federacije i jednim amandmanom koji je Vlada Federacije prihvatila te se Predstavnički dom mora o njima izjasniti), Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen jer nije dobio potrebnu većinu glasova delegata. Delegati Doma naroda su također prihvatili: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Nacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

1

Sarajevo 11. septembar, 2013. godine

Predsjedatelj Vidović sastao se s predstavnicima Izaslanstva EU u BiH

 1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović sastao se 10. rujna 2013. godine s Orlandom Fuscom, političkim savjetnikom i šefom Sekcije za vlade, parlament i političke stranke, i Lejlom Ramić-Mesihović, višom političkom službenicom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim promjenama u Federaciji BiH, kao i o napretku i obvezama na putu ka europskim integracijama.

1

Sarajevo 11. septembar, 2013. godine

Održana radionica za unapređenje komunikacijskih vještina djelatnika Doma naroda

1

Službenici i namještenici Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sudjelovali su zajedno sa službenicima iz Parlamentarne Skupštine BiH na radionici o internome upravljanju i komunikaciji. Ova radionica, u organizaciji Misije OESS-a, a vođena predavačima tvrtke Gentis iz Zagreba, održana je 9. i 10. rujna u Sarajevu pod nazivom “Komunikacijske vještine i asertivnost”.
Radionica je omogućila da službenici i uposlenici unaprijede svoja znanja i vještine, te da lakše mogu definirati slojevitost komunikacijskog procesa i znati što je najčešći “okidač” konflikata, znati opisati što je i kako nastaje kut deformacije u komunikaciji, demonstrirati korištenje tehnika za upravljanje komunikacijom s drugima sukladno načelima asertivnosti i win/win ishodu, definirati osobni stil u komunikaciji i znati kako koristiti različite strategije za uspješno upravljanje komunikacijom s drugima i u konfliktima.
Održavanje ove radionice dio je potpore koju Misija OESS-a u BiH pruža federalnom Parlamentu sukladno ranije potpisanom Memorandumu o razumijevanju, a vezano uz unapređenje internog upravljanja i komunikacije kroz radionice specijalno prilagođene za djelatnike Parlamenta.

1

Sarajevo 5. septembar, 2013. godine

Potpisan Memorandum o uspostavi Odjela za proračun

1

Memorandum o razumijevanju između Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) potpisan je danas, 5. rujna 2013. godine, u prostorijama Parlamenta FBiH u Sarajevu. Potpisnici Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda, i Fehim Škaljić, predsjedatelj Zastupničkoga doma, te David Barth, ravnatelj Misije USAID-a u BiH, označili su time početak aktivnosti na uspostavi Odjela za proračun unutar Parlamenta FBiH.

„Izaslanicima i zastupnicima u našem Parlamentu potrebne su pouzdane i nepristrane informacije kako bi mogli konstruktivno i aktivno  sudjelovati u formuliranju, razmatranju i nadzoru proračuna. Uspostava ovoga odjela još je i značajnija jer dolazi u vremenu kada se Federacija suočava s ekonomskim poteškoćama, a koje bi se mogle znatno ublažiti boljim upravljanjem financijskim tokovima i nadzorom nad proračunom“, naglasio je predsjedatelj Vidović.

2 3

Ravnatelj Barth pojasnio je kako će novoformirani Odjel pružati sve informacije i analize potrebne za razmatranje i usvajanje proračuna, ali i zakonskih rješenja čije će se financijske implikacije morati unaprijed razmatrati. Dodao je i kako ovu investiciju smatra dosljednom ustavnim mjerodavnostima Parlamenta Federacije BiH.

Projekt u vrijednosti od 200.000$ bit će implementiran do konca 2014. godine, pri čemu će se pristupiti uspostavi kriterija za Odjel za proračun, kao i izgradnji njegovih kapaciteta u edukacijskom i tehničkom smislu.

1

Sarajevo 3. septembar, 2013. godine

Početak dvogodišnjeg Twinning projekta u kontekstu europskih integracija

1

Sastanak povodom početka zajedničkog rada u Twinning projektu "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija" održan je danas, 3. rujna 2013. godine, u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Uime Parlamenta FBiH nazočili su Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda, i Fehim Škaljić, predsjedatelj Zastupničkoga doma, te tajnici oba doma Izmir Hadžiavdić i Bernarda Šimunović, a Twinning projekt za BiH predstavljali su voditelj Zoltan Horvath, zamjenik voditelja Francois Duluc i rezidentna savjetnica Csilla Schalbert.

2 3

Razgovaralo se o nacrtima, ciljevima i ključnim organizacijskim pitanjima vezanim uz provedbu projekta. Predsjedatelji oba doma Parlamenta Federacije BiH iskazali su spremnost na suradnju ističući kako će ovaj projekt omogućiti implementaciju europskog iskustva u našim parlamentima.

Ovaj će projekt trajati dvije godine i financirat će se sredstvima Europske unije, a tijekom ovoga mjeseca pristupit će se izradi nacrta ugovora i projektnoga plana koji će najkasnije do 12. listopada 2013. godine biti dostavljeni Izaslanstvu Europske unije u BiH.

1

Sarajevo 2. septembar, 2013. godine

Zakazana 17. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 12. septembra 2013. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Komisija za sigurnost Predstavničkog doma)– hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu)– skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 10. Nacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 14. Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i
  Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine – Urbanistička osnova,
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 17. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 18. a) Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  b) Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu,
 19. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
 21. Izvještaj o provedbi Zakona o koncesijama,
 22. Izvještaj o stanju u poljoprivredi (Zeleni izvještaj) u 2011. godini,
 23. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 26. juli, 2013. godine

U nastavku 16. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 25. jula 2013. godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu (leasingu), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Usvojeni su: Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o zaštiti prirode, Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, Prijedlog zakona o stočarstvu, Prijedlog zakona o stvarnim pravima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca u Federaciji BiH (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH), odgođeno je do septembra, do kada bi predlagač trebao izvršiti potrebna usaglašavanja sa Vladom FBiH i drugim zainteresovanim subjektima, a Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama bit će razmatran nakon što se Vlada Federacije BiH očituje o amandmanima na isti.

Dom je prihvatio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ 2007 - 2027. godine, Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava i Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima FBiH.

U vezi Nacrta zakona o šumarstvu koji su predložili Slaviša Šućur i Enver Mujala, poslanici u Predstavničkom domu PFBiH, usvojen je zaključak kojim se Vlada FBiH obavezuje da što hitnije Parlamentu FBiH dostavi nacrt ovog zakona.  

Prijedlog strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013. - 2023. godine, Izvještaj ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH - 2011. godina'' sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH - 2011. godina'', Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2011. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u FBiH za 2011. godinu, također su usvojeni u nastavku 16. sjednice Doma naroda.

Dom je dao saglasnost na Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Statut Univerzitetske kliničke bolnice Mostar i Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko -  klinički centar Tuzla.
Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu skinut je s dnevnog reda jer sjednici nije prisustvovao predstavnik predlagača.

Nakon 16. redovne, održana je i 16. vanredna sjednica Doma  naroda Parlamenta FBiH, na kojoj su usvojene Odluka o izboru članova u Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu FBiH i Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko - kliničkim bolnicama u FBiH, te prihvaćen Nacrt zakona o budžetima u FBiH.

1

Sarajevo 19. juli, 2013. godine

OBAVJEST

o  nastavku 16. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 16. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 25. jula 2013. godine u 10 sati.

               
PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA 16. SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 6. Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o zaštiti prirode,
 8. Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 9. Prijedlog zakona o stočarstvu,
 10. Prijedlog zakona o stvarnim pravima,
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - hitni postupak,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 15. Nacrt zakona o šumarstvu (predlagači: Slaviša Šućur i Enver Mujala, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 16. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ 2007-2027. godine,
 17. Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 18. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine,
 19. Prijedlog strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013. – 2023. godine,
 20. Izvještaj ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'' sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'',
 21. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 22. Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
 23. Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo,
 24. Statut Univerzitetske kliničke bolnice Mostar, 
 25. Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko - klinički centar Tuzla,
 26. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

1

Sarajevo 19. juli, 2013. godine

U nastavku 15. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 18. jula 2013. godine, usvojeni su: Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću, Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Bank International AG, Usaglašeni zapisinik sa pregovora, i Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta Modernizacija Univerziteta u Bihaću, koju je prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Dom naroda usvojio je i Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjene plana za 2014. i 2015. godinu, Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Prijedlog Finansijskog plana (Budžeta) FERK-a za 2013.godinu.

Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Informaciju o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Informaciju o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine, Informaciju o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine, i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, također su prihvaćeni.

Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu skinut je s dnevnog reda jer sjednici nije prisustvovao predstavnik predlagača.

Po završetku 15., otvorena je 16. sjednica Doma naroda na kojoj je potvrđena odluka o imenovanju Edina Muminovića za sudiju Ustavnog suda FBiH. Sjednica je potom  prekinuta, a nastavak je najavljen za 25. juli 2013. godine.

1

Sarajevo 19. juli, 2013. godine

            Zakazan nastavak 15. sjednice i 16. sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 18. jula 2013. godine u 10 sati.

Za 16. sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 7. Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o zaštiti prirode,
 9. Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 10. Prijedlog zakona o stočarstvu,
 11. Prijedlog zakona o stvarnim pravima,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine,
 14. Nacrt zakona o šumarstvu (predlagači: Slaviša Šućur i Enver Mujala, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 15. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ 2007-2027. godine,
 16. Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 17. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine,
 18. Prijedlog strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013. – 2023. godine,
 19. Izvještaj ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'' sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'', Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 20. Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
 21. Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo,
 22. Izbor i imenovanja.

1

Sarajevo 28. juni, 2013. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugima naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu usvojeni su na 15. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 27. lipnja 2013. godine u Sarajevu.  

Prihvaćeni su: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (predlagatelj Jasminka Durić,  zastupnica u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), Nacrt nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o biocidima, Nacrt zakona o kemikalijama i Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Nacrt zakona o uposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave, Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o pomoći na cesti nisu prihvaćeni.

Nakon očitovanja o navedenim točkama dnevnoga reda sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete pravodobno obaviješteni.

1

Sarajevo 25. juni, 2013. godine

Nastupni posjet prve tajnice Veleposlanstva Velike Britanije u BiH

1

Nastupni sastanak između novoimenovane prve tajnice Veleposlanstva Velike Britanije u  Bosni i  Hercegovini Christine McNeil i predsjedatelja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoja Vidovića održan je 24. lipnja 2013. godine.

Na sastanku se govorilo o funkcioniranju Doma naroda, predloženim preporukama za izmjene Ustava Federacije BiH, kao i o drugim aktualnim pitanjima u Federaciji BiH.

1

Sarajevo 20. juni, 2013. godine

Zakazana 15. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 27. juna 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugima naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu-skraćeni postupak (predlagač Jasminka Durić,  poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Prijedlog nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu,
 5. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave,
 6. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o pomoći na cesti,
 8. Nacrt zakona o biocidima,
 9. Nacrt zakona o hemikalijama,
 10. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću,
  - Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Bank International AG;
  Usaglašeni zapisinik sa pregovora i
  - Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta Modernizacija Univerziteta u Bihaću, koju je prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjene plana za 2014. i 2015. godinu,
 13. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu,
 14. Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
 15. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 16. Prijedlog Finansijskog plana (Budžeta) FERK-a za 2013.godinu,
 17. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine,
 18. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 19. Izbori i imenovanja:
  - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u  Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 20. juni, 2013. godine

Održana konferencija o etičkim kodeksima i odgovornosti parlamenata u BiH

Konferencija „Etički kodeksi – u susret efikasnijoj odgovornosti parlamenata“ u organizaciji Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini održana je 19. lipnja 2013. godine na Jahorini.
Uime Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nazočili su Luka Faletar iz Doma naroda, te Nasir Beganović iz Zastupničkoga doma, a sudjelovali su i zastupnici iz Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Skupštine Brčko Distrikta BiH, te brojni drugi međunarodni i domaći gosti i mediji.

Kroz dvije radne sesije u kojima su, između ostalih, panelisti bili predstavnici Parlamenta Republike Poljske, Narodne skupštine Republike Srbije, Parlamenta Velike Britanije i stručnjaci s Oksfordskog sveučilišta, prezentirana je studija „Profesionalni i etički standardi za parlamentarce“, predstavljena su iskustva drugih zemalja, te je raspravljano o parlamentarnoj odgovornosti u Bosni i Hercegovini.

1

Sarajevo 12. juni, 2013. godine

Razgovor o procesu reforme Ustava FBiH u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

1

Sastanak između rukovodstva Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH održan je danas, 12. lipnja 2013. godine u prostorijama Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu. Povod održavanju sastanka bio je proces reforme Ustava Federacije BiH, nakon što su Parlamentu Federacije BiH dostavljene Preporuke sačinjene od ekspertne grupe za izmjenu Ustava FBiH.

Nazočni su uime Doma naroda bili predsjedatelj Radoje Vidović i dopredsjedatelj Jasmin Smailbegović, a iz Zastupničkoga doma predsjedatelj Fehim Škaljić sa dopredsjedateljima Tomom Vidovićem i Mirom Grgić. Delegaciju veleposlanstva SAD činili su Nj.E. Patrick Moon, veleposlanik, David J. Barth, ravnatelj Američke agencije za međunarodni razvitak u BiH (USAID) i Dana Beegun, ravnateljica USAID-ovog Ureda za demokratski razvitak.

Na sastanku se razgovaralo o planovima i aktivnostima koje oba doma Parlamenta Federacije BiH namjeravaju poduzeti glede razmatranja preporuka, a zatim i sačinjavanja, te upućivanja u proceduru amandmana na izmjene i dopune Ustava Federacije BiH.

Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ukazao je na neophodnost promjena Ustava Federacije BiH, te je izrazio nadu kako će proces dovesti do takvih ustavnih rješenja koje će jamčiti potpunu ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i svih drugih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i dovesti do djelotvorne i učinkovite Federacije BiH. Naglasio je i kako sadašnje ustavno uređenje Federacije BiH dovodi u pitanje funkcioniranje države Bosne i Hercegovine, radi čega se procesu mora pristupiti ozbiljno uz poštivanje Ustava Federacije BiH, zakonskih i podzakonskih akata koji su na snazi, te uključivanje što većeg broja građana kroz javne rasprave.

2 3

Čelnici oba doma Parlamenta Federacije BiH izložili su nastojanja i već započete aktivnosti, kao i stavove, te predviđanja na koji način i u kojem vremenskom okviru će se odvijati proces promjena Ustava Federacije BiH. Također,  pojašnjena je zakonska procedura za stavljanje akata u parlamentarnu proceduru, te ustavom definirano postupanje za predlaganje i usvajanje amandmana na Ustav u Parlamentu Federacije BiH.

Veleposlanik Nj.E. Patrick Moon izjavio je kako je veoma impresioniran pristupom i pozornošću, te posvećenošću čelništva Parlamenta FBiH procesu ustavnih reformi, a osobito nastojanjima za usvajanje reformi koje će rezultirati zadovoljenjem potreba svih građana. “Naše namjere, kao ni namjere ekspertne grupe, nisu bile usmjerene na pisanje novog ustava, budući smatramo kako je bitnije dati preporuke, a na vama je da definirate svoj ustav. Vi ste stručnjaci koji će donijeti najbolju odluku kako ići dalje i siguran sam da će to biti dobro rješenje, te da će zadovoljiti sve potrebe građana”, naglasio je Moon dodavši kako će veleposlanstvo SAD-a nastaviti pomagati i u javnosti snažno davati potporu ovom procesu.

1

Sarajevo 12. juni, 2013. godine

Vidović boravio na mirovnom samitu u Banja Luci

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović boravio je na međunarodnom mirovnom samitu, koji se pod geslom „Mir i pomirenje: Korak naprijed!“ održavao u Banja Luci od 9. do 11 lipnja 2013. godine.
Na mirovnom samitu okupilo se oko 150 zvaničnika, među kojima su i vjerske vođe te politički predstavnici iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja kao i predstavnici međunarodne zajednice. Jedan od glavnih ciljeva samita bio je zainteresirati međunarodnu zajednicu za rad na pomirenju i pravednom miru, što, između ostalog, uključuje i omogućavanje povratka prognanika i izbjeglica u njihov zavičaj i održivi ostanak u njemu.
Ovim samitom organizator je želio vratiti Bosnu i Hercegovinu na globalnu medijsku, duhovnu i političku scenu, čime bi se oživjela svijest o potrebi pomirenja na ovim prostorima i u cjelini.

Inicijativu za održavanje samita, na prijedlog biskupa banjolučkog mons. dr. Franje Komarice, pokrenula je grupa profesora i znanstvenika s poznatog američkog sveučilišta Harvard u Bostonu, a organizirala ga je Europska akademija Banjolučke biskupije u suradnji s Narodnom skupštinom Republike Srpske.

1

Sarajevo 7. juni, 2013. godine

Razgovor o strateškom razvoju i unapređenju stručne službe Parlamenta Federacije BiH

1

Danas je u Parlamentu Federacije BiH održan sastanak rukovodstva oba doma Parlamenta s predstavnicima Misije OESS-a u BiH u svezi s implementacijom projekta „Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta za Europu“, odnosno prezentacije aktivnosti na izradi Strateškoga plana razvitka stručne službe Parlamenta.
Sastanku su uime Parlamenta FBiH nazočili Radoje Vidović i Izmir Hadžiavdić, predsjedatelj i tajnik Doma naroda, Tomo Vidović, dopredsjedatelj Zastupničkoga doma, te članovi Radne skupine za izradu strateškoga plana. Uime Misije OESS-a u BiH nazočili su Kendall Palmer, zamjenik ravnatelja Odjela za ljudsku dimenziju, Aleksandra Kuratko-Pani, voditeljica Parlamentarnoga odsjeka, Elvedina Vražalica, asistentica Parlamentarnog odsjeka, i Sead Traljić, konzultant.
Osim razgovora o strateškome planu, razmatrani su i daljnji koraci potrebni za organizacijsko restruktuiranje Parlamenta Federacije BiH, te finalizaciju započetih procesa.

Ovaj Projekt, koji financira Veleposlanstvo Velike Britanije u BiH, ima za  cilj osuvremenjivanje usluga koje pružaju entitetski parlamenti i Skupština Brčko Distrikta BiH, čime se navedenim institucijama  omogućava započinjanje djelotvornih priprema za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Predviđeno je da se realizacija projekta okonča do 30. rujna 2013. godine

2 3

1

Sarajevo 6. juni, 2013. godine

U nastavku 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održane danas u Sarajevu, usvojeni su: Nacrt zakona o zaštiti potrošača - korisnika financijskih usluga, Nacrt zakona o unutarnjem platnom prometu, Nacrt zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine nije usvojen.
Usvojen je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina, Sporazum o financiranju (Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvitak; Projektni sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za razvitak i Federacije Bosne i Hercegovine i Informacija o zaduženju kod Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina.
Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini.

1

Sarajevo 30. maj, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 6. juna 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 30. maj, 2013. godine

Razmatrane pretpostavke za uspostavu Odjela za proračun u Parlamentu Federacije BiH

1

Danas je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održan sastanak predsjedatelja Doma naroda Radoja Vidovića i predsjedatelja Zastupničkoga doma Fehima Škaljića s predstavnicima Američke organizacije za međunarodni razvitak (USAID).  Uime USAID-a sastanku su nazočili Grace Young, zamjenica kontrolora iz Regionalnog ureda, Dana Beegun, ravnateljica ureda za demokratski razvitak, Svjetlana Derajić, rukovoditeljica projekta u Uredu za demokraciju, i Mirna Čolić, financijski analitičar u USAID-u.

Tema razgovora bile su tehničke i pravne pretpostavke za uspostavu Odjela za proračun u Parlamentu Federacije BiH, odnosno perspektive njegove uspostave i rada, kao i preduvjeti za uspostavu i djelovanje samog Odjela.

2 3

1

Sarajevo 28. maj, 2013. godine

Vidović primio grčkoga veleposlanika u BiH

1

Sastanak između izaslanstva grčkoga veleposlanstva u BiH predvođenog veleposlanikom Karolosom Gadisom, i Radoja Vidovića, predsjedatelja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održan je jučer, 27. svibnja 2013. godine.
Predsjedatelj Vidović  upoznao je nazočne s aktualnom političkom situacijom u BiH i problemima unutar Federacije BiH, pojasnivši kako su oni uzrokovani brojnim razlozima, počevši od nedorečenosti  Ustava, narušenih odnosa prema kolektivnim i pojedinačnim pravima naroda ovakvim ustavnim uređenjem, do odnosa između političke većine u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije BiH. Pri tomu je naglasio kako je prijeko potrebno napraviti reformu Ustava Federacije BiH, ali i kako u međuvremenu treba rješavati svakodnevne životne probleme građana Bosne i Hercegovine.
„Grčka je istinski prijatelj Bosni i Hercegovini i njezina politika podržava euroatlantski put BiH“ naglasio je veleposlanik Gadis, ističući kako će Grčka učiniti sve što može kako bi pomogla Bosni i Hercegovini u ostvarivanju europskih ciljeva. Zahvalio je na analizi situacije koja je bila na visokoj znanstvenoj i profesionalnoj razini, te je izrazio optimizam kako će se u skorom vremenu naći rješenje u Federaciji BiH.
Razgovarano je o grčkim investicijama u BiH, mogućnostima za povećanje robne razmjene, unapređenju turističkih potencijala, kao i potrebi uspostave zračne prometne komunikacije između ovih dviju država.

1

Sarajevo 28. maj, 2013. godine

Upriličen sastanak s predstavnicima SPKD Prosvjeta

1

Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine se, zajedno sa svojim savjetnikom Franom Martinčevićem, sastao danas s predstavnicima Srpskoga prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, predsjednikom Savom Vlaški i Velimirom Jojićem.
Na sastanku se razgovaralo o radu i potrebama ovoga društva.

1

Sarajevo 27. maj, 2013. godine

Sastanak s predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović se, zajedno s tajnikom Doma Izmirom Hadžiavdićem, sastao danas s predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina na čelu s predsjednicom Sanjom Bogdanović.
Član Vijeća nacionalnih manjina Mehmed Suljić upoznao je predsjedatelja i tajnika Doma naroda s kronologijom događaja vezanim uz ovo Vijeće od njegova osnivanja do danas, te o položaju i značaju nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također je naglasio kako je potrebno fundamentalno riješiti pitanja ekonomske, socijalne, kulturne, pravne prirode nacionalnih manjina u Federaciji BiH, te o potrebi prekogranične suradnje.
Zajedno s predsjednicom Sanjom Bogdanović, naglasio je kako je financiranje Vijeća nacionalnih manjina krucijalno, te je ukazano kako postoje problemi u realizaciji sredstava namijenjenih Vijeću iz proračuna oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedatelj Doma naroda pojasnio je određene procedure i predložio daljnje korake radi prevazilaženja problema s kojima se suočava Vijeće nacionalnih manjina.

1

Sarajevo 20. maj, 2013. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu, Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku, Prijedlog zakona o liječništvu, Prijedlog zakona o sestrinstvu i primaljstvu usvojeni su u nastavku 14. redovite sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nacrt zakona o izmjeni Zakona o notarima (predlagatelj: Mirza Ustamujić - zastupnik u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) nije dobio potrebnu većinu glasova, kao ni Nacrt zakona o državnim službenicima i  namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

Usvojeni su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, Nacrt zakona o izmjenama i dopuni  Zakona o poticanju razvitka malog gospodarstva i Nacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zasjedanje je prekinuto za vrijeme rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača - korisnika financijskih usluga, nakon čega je održana 15. izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, na kojoj se raspravljalo o funkcioniranju izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na funkciju predsjednika FBiH.

Zaključeno je da predsjednik FBiH Živko Budimir nije u mogućnosti izvršavati svoje ovlasti predviđene Ustavom. Usvojen je zaključak kojim se poziva visoki predstavnik Valentin Inzko da, koristeći svoje ovlasti, pomogne u traženju rješenja za prevazilaženje krize u FBiH. Također, izglasovan je zaključak kojim se od Budimira traži da podnese ostavku na funkciju predsjednika FBiH.

1

Sarajevo 10. maj, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 16. maja 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 10. maj, 2013. godine

Vitalni nacionalni interes pokrenut 14 puta u proteklih 19 godina

1

Konferencija „Što je vitalni interes naroda i komu on pripada? Ustavnopravna i politička dimenzija“ održana je 10. svibnja 2013. godine u amfiteatru Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji Centra za političke studije u suradnji s Domom naroda Parlamenta FBiH.
Cilj konferencije bio je bliže određenje ustavnopravnog i društvenog fenomena, mogućnost davanja ovoga prava i kategoriji Ostalih, te načina i razloga njegove uporabe u političkoj praksi u Bosni i Hercegovini.
Predsjedatelj Doma naroda Radoje Vidović je, obraćajući se nazočnima, istaknuo kako institut vitalnoga nacionalnoga interesa u ovome domu od 1994. godine do danas nije pokretan tako često kao što se u javnosti misli: „U 19 godina postojanja Federacije BiH mehanizam vitalnoga nacionalnoga interesa pokrenut je 14 puta, a u većini je slučajeva postignuta suglasnost između klubova konstitutivnih naroda, tako da se ne može reći kako  je ovaj mehanizam bio zlorabljen“, rekao je Vidović.
Nazočne je uvodnim obraćanjem pozdravio i tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić koji je detaljnije pojasnio kako se pokretanje vitalnoga nacionalnoga interesa u Domu naroda Parlamenta Federacije odnosilo na legislativu vezanu uz pretvorbu društvene svojine, grb i zastavu Federacije BiH, privatizaciju poduzeća, priznavanje javnih isprava, prava branitelja i članova njihovih obitelji, pripadnost javnih prihoda, Javni RTV servis Federacije, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te posljednja tri koja su trenutačno aktualna i poznata, a odnose se na nepovjerenje Vladi Federacije, zaključke Povjerenstva za informiranje Zastupničkoga doma i izbor suca Ustavnoga suda Federacije iz reda bošnjačkoga naroda.

2 3

Kroz panelne diskusije govorilo se i o ustavnopravnoj regulaciji vitalnoga interesa naroda, ulozi ustavnih sudova u određivanju sadržaja pojma vitalnog nacionalnog interesa naroda, sociološko-pravnom aspektu kolektivnog interesa konstitutivnih naroda i Ostalih, te o drugim značajnim temama vezanim glede ove oblasti.

1

Sarajevo 25. april, 2013. godine

Održan sastanak vezan za provedbu Srednjoročne  strategije razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

1

U Sarajevu je, u organizaciji USAID-a u Bosni i Hercegovini u sklopu Projekta „Jačanja parlamenata u Bosni i Hercegovini“ održan sastanak za provedbu  Srednjoročne strategije razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe za izradu Srednjoročne strategije razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici USAID-a u Bosni i Hercegovini i zaposleni u IKT Sektoru u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine.
Na sastanku je predstavljen rad Radne grupe na izradi Strategije i programi i projekti sadržani u Strategiji, te aktivnosti koje su do sada provedene.
Edina Adilović, rukovodilac IKT Sektora u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine je predstavila iskustva i rezultate provedbe Strategije za informatizaciju u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine.
Dogovoreno je da se nastave dalje aktivnosti na provedbi Strategije.

2 3

1

Sarajevo 22. april, 2013. godine

Poziv za prijavu u Parlamentarni registar nevladinih organizacija

1

Dom naroda Parlamenta Federacije poziva sve nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini da se prijave u Parlamentarni registar nevladinih organizacija.
Proces prijava službeno je započeo 22.4.2013. godine s ciljem omogućavanja što ranijeg uključenja organizacija civilnoga društva u zakonodavni proces u Parlamentu Federacije BiH.  
Novouspostavljena baza podataka omogućit će predstavnicima oba doma Parlamenta FBiH, zastupnicima i izaslanicima da na jednom mjestu imaju pregled osnovnih informacija o registriranim nevladinim organizacijama iz cijele zemlje, a koje žele uspostaviti izravnu suradnju s Parlamentom Federacije BiH na izradi zakona, sudjelovanju u javnim raspravama i sličnim aktivnostima, sukladno preporukama Vijeća Europe i poslovnicima oba doma. 

Prijavite svoju registriranu organizaciju civilnoga društva u parlamentarnu bazu podataka i formalizirajte vašu suradnju s Parlamentom Federacije BiH. 
http://www.parlamentfbih.gov.ba/NVO/

VAŽNO: Kako bi ova prijava bila važeća, dužni ste kopiju dokumenta o registraciji Vaše organizacije dostaviti na e-mail adresu:
nvobazapodataka@parlamentfbih.gov.ba ili poštom na Pisarnicu Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo (s naznakom „Za Registar NVO“).

1

Sarajevo 22. april, 2013. godine

Održana ceremonija pokretanja prijava u Parlamentarni registar nevladinih organizacija

1

S ciljem omogućavanja što ranijeg uključenja organizacija civilnoga društva u zakonodavni proces i kreiranja Parlamentarnog registra nevladinih organizacija u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine danas je, u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo (ADI) i USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH, održana ceremonija pokretanja prijava u Parlamentarni registar nevladinih organizacija.
Ovom je prigodom direktor USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata Christian Haupt tajniku Doma naroda Izmiru Hadžiavdiću, te vršitelju dužnosti tajnika Zastupničkoga doma Seadu Dizdareviću službeno uručio dokument o vlasništvu nad informacijsko-kompjuterskom opremom koju je Projekt ranije donirao Parlamentu Federacije BiH.

2 3

Obraćajući se nazočnim izaslanicima i zastupnicima oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnicima šezdesetak organizacija civilnoga društva iz cijele BiH i gostima, tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić izrazio je zahvalnost USAID-u za cjelokupnu potporu radu i unapređenje Parlamenta FBiH, te posebice pozvao sve nevladine organizacije da se prijave u registar kako bi se koristeći taj resurs mogle aktivno uključiti u proces donošenja zakona i drugih akata u Parlamentu Federacije BiH.
Predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative upoznali su nazočne s postupkom prijave u registar, te mogućnostima koje on nudi, dok je Christian Haupt podsjetio kako je formirano manje radno tijelo sačinjeno od parlamentarnih zastupnika i nevladinih organizacija, koje će pratiti uporabu registra i evidentirati potrebna unapređenja.
Parlamentarni registar NVO kreiran je u suradnji Parlamenta Federacije BiH sa ADI-jem i USAID-ovim Projektom jačanja parlamenata u BiH, koji je omogućio izradu softverske aplikacije za ovu bazu podataka.

1

Sarajevo 19. april, 2013. godine

Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem  penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata usvojen je jučer, po hitnom postupku, na 14. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon višesatne rasprave za ovaj zakon glasala su 33 delegata, 11 je bilo protiv, a 10 suzdržano.

Po završetku 14. vanredne, nastavljena je 14. redovna sjednica na kojoj je potvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi.

1

Sarajevo 18. april, 2013. godine

Sastanak sa izaslanstvom Republike Slovenije

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović, zajedno sa zamjenikom predsjednika Kluba izaslanika hrvatskoga naroda u Domu naroda Lukom Faletarom, tajnikom Doma naroda Izmirom Hadžiavdićem i savjetnicom Josipom Marinić, sastao se danas, 18. travnja 2013. godine, s Tinom Komel, ministricom za Slovence u inozemstvu Vlade Republike Slovenije, slovenskim veleposlanikom u Bosni i Hercegovini Andrejem Grassellijem i suradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji, kao i o položaju slovenske manjine u Bosni i Hercegovini.

Predsjedatelj Vidović upoznao je slovensko izaslanstvo o zakonodavnom okviru koji omogućava prava i djelovanje nacionalnih manjina, osobito o usvojenom Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina u Federaciji BiH, dok je tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić govorio o Vijeću nacionalnih manjina pri Parlamentu Federacije BiH.

Veleposlanik Grasselli odgovorio je kako poštivanje i provođenje zakona predstavlja korak naprijed, uz očekivanje da će se u istom pravcu odvijati suradnja sa slovenskom nacionalnom manjinom unutar Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je kako je potrebno uspostaviti bolju suradnju i komunikaciju između bh. institucija i Saveza Slovenaca u BiH na svim poljima, uključujući društvenu, kulturnu i političku, te kako je potrebno pozvati predstavnike slovenske manjine na buduće sastanke na ovoj razini kako bi se čulo njihovo mišljenje.

2 3

1

Sarajevo 16. april, 2013. godine

Zakazana 14. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 18. aprila 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog ratahitni postupak.

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

NAPOMENA: Nakon završetka 14. Vanredne sjednice održat će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo 9. april, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 18. aprila 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 14. mart, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 13. sjednice i 14. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 13. sjednice i 14. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 21. marta 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 8. mart, 2013. godine

Završena Regionalna radionica o parlamentarnoj etici i kodeksima ponašanja

1

U Varšavi je 7. ožujka 2013. godine okončan rad dvodnevne regionalne radionice na kojoj su predstavnici parlamenata iz jugoistočne Europe razmijenili iskustva o parlamentarnoj etici i primjeni parlamentarnih kodeksa.
Sudionici skupa iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, na kojem su Parlament Federacije Bosne i Hercegovine predstavljali zastupnica u Zastupničkome domu Slavica Josipović i izaslanik u Domu naroda Luka Faletar, istaknuli su izniman značaj donošenja i poštivanja parlamentarnih kodeksa. Pri tomu je naglašena potreba njihovog stalnog usavršavanja kako bi se pospješio rad zakonodavnih tijela.
Također, sudionici iz BiH složili su se da bi sličan skup sa stručnjacima trebalo organizirati u Bosni i Hercegovini kako bi parlamenti na različitim razinama vlasti  zajednički potencirali potrebu donošenja i provođenja parlamentarnih kodeksa koji su prepoznati kao sredstvo povećanja parlamentarne odgovornosti. 
Predstavnici parlamenata iz jugoistočne Europe tijekom svoga boravka razmjenjivali su iskustva s kolegama iz Poljske narodne skupštine. Održan je sastanak s potpredsjednikom Donjeg doma Parlamenta – Sejma Jerzyjem Wenderlichom, radni ručak s Poljskom delegacijom u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, te radni sastanak s poljskim Odborom za parlamentarnu etiku i Odborom za pravila i zastupnička pitanja.  Budući da je poljski parlament uveo Kodeks ponašanja 1998. godine, iskustva u provedbi Kodeksa, a posebice pitanja vezana uz postupke prilikom provedbe Kodeksa, izazvala su najveće zanimanje parlamentaraca iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, i Makedonije, kao i nazočnih parlamentarnih eksperata.  
Izaslanstvo Bosne i Hercegovine,  osim predstavnika Parlamenta Federacije BiH, činili su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH Dragutin Rodić i  Nermina Ćemalović,  Narodne skupštine Republike Srpske Radomir Pašić i Skupštine Brčko Distrikta BiH Siniša Golić.
Regionalnu radionicu  organizirao je OESS-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)  i Misija OESS-a u regiji jugoistočne Europe. Danas su na dnevnome redu predstavljanje ODIHR-ovog  Istraživanja o profesionalnim i etičkim standardima, prezentacije situacije u državama sudionicama i diskusija o učinkovitom uvođenju profesionalnih i etičkih standarda  za članove parlamenata. 

1

Sarajevo 7. mart, 2013. godine

La Benevolencija inicirala izmjene Zakona o igrama na sreću

2

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se danas, 7. ožujka 2013. godine, s Jakobom Fincijem, predsjednikom Jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva „La Benevolencija“.
Povod sastanku bila je inicijativa ovoga društva za izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, odnosno inicijativi za ispravljanje nejednakosti pri raspodjeli sredstava za humanitarne organizacije.
Razgovaralo se i o položaju Jevreja u Bosni i Hercegovini, presudi u predmetu „Sejdić i Finci protiv BiH“ kao i radu društva „La Benevolencija“.

1

Sarajevo 7. mart, 2013. godine

Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu i povećanju broja žena u politici

1

Tematska sjednica pod nazivom „Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu i povećanju broja žena u politici“ održana je danas, 7. ožujka 2013. godine, u amfiteatru Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji Povjerenstva za jednakopravnost spolova Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH uz potporu Misije OESS-a u BiH.
Sjednici su uime Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nazočili Radoje Vidović, predsjedatelj, Mijo Matanović, predsjedatelj Povjerenstva za jednakopravnost spolova Doma naroda, te brojni drugi izaslanici i službenici.
Nazočan je bio i šef Misije OESS-a u BiH Fletcher M. Burton koji je u svome uvodnom obraćanju naglasio kako Misija OESS-a djeluje na ohrabrivanju i osnaživanju žena u politici, ali i potiče muškarce da im budu potpora. „Parlament je srce demokracije, ali tek uključivanjem žena u politiku ta demokracija ima smisla“ naglasio je Burton.
Osobito je pozdravljena inicijativa za formiranje Kluba parlamentarki u federalnom Parlamentu.
Na sjednici su tematizirani još i položaj žena u izborima 2012. godine, uloga Povjerenstva za jednakopravnost spolova u promidžbi i jačanju uloge žena u političkom i javnom životu, te uloga parlamenata u promidžbi jednakopravnosti spolova uopće, te suradnja s gender institucionalnim mehanizmima u okviru izvršne vlasti.

1

Sarajevo 5. mart, 2013. godine

Predsjedatelj Vidović sastao se sa zamjenikom šefa Misije Veleposlanstva SAD

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se 4. ožujka 2013. godine s Nicholasom M. Hillom, zamjenikom šefa Misije Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Na sastanku su razgovarali o trenutačnoj političkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogućim rješenjima postojećih problema, te integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez.

1

Sarajevo 28. februar, 2013. godine

Odluka o načinu regulisanja statusa prava na penziju pripadnika Oružanih snaga BiH kojima su prestala prava na dan 31. maja 2012. godine, usvojena je danas, 28. februara 2013. godine,  na  13. Vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Odlukom se potvrđuje pravo na penziju  pripadnika OS BiH koje je ostvareno prema državnom Zakonu o službi u OS BiH, a najavljuje regulisanje tih prava jedinstvenim zakonom o ostvarivanju prava na penziju pripadnika OS BiH u Federaciji BiH.
Jedinstveni zakon bi, prema ovoj Odluci, trebao biti donesen do 31. marta 2013. godine.U slučaju da zakon ne bude donesen do ovog datuma, Odlukom je predviđeno da se do 20. aprila 2013. godine pravo na penziju pripadnika OS BiH reguliše posebnim zakonom. 

1

Sarajevo 26. februar, 2013. godine

Predstavljeno Izvješće o procjeni rada Parlamenta FBiH

1

Prezentacija završnog Izvješća o procjeni rada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sačinjenog od strane Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, održana je danas, 26. veljače 2013. godine u amfiteatru federalnog Parlamenta.

Šef Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini Fletcher Burton je, obraćajući se nazočnim predsjedateljima, zastupnicima, izaslanicima i tajnicima oba doma Parlamenta Federacije BiH, naglasio kako OESS kroz svoje projekte aktivno surađuje s federalnim Parlamentom, pomažući pri tome u nastojanjima za osuvremenjivanje Parlamenta, kao i razvitku svih njegovih uloga, uključujući zakonodavnu i zastupničku funkciju. Podsjetio je i na Memorandum o razumijevanju koji je Parlament Federacije BiH u lipnju prošle godine potpisao s Misijom OESS-a u BiH, a čiji je cilj osuvremenjivanje usluga koje pružaju entitetski parlamenti i Skupština Brčko Distrikta BiH, čime će navedenim institucijama biti omogućeno započinjanje djelotvornih priprema za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Izvješće o procjeni rada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine se u glavnim nalazima i preporukama usmjerio na ljudske i materijalne resurse, odgovornost, transparentnost, parlamentarne procedure, kao i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Parlamenta. Ujedno su predstavljene i aktivnosti koje se već provode u sklopu dva projekta Misije OESS u BiH: Projekt parlamentarnog dijaloga i suradnje i Projekt modernizacije entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta BiH za Europu, te strateškog planiranja za razvoj stručnih službi federalnog Parlamenta.

1

Sarajevo 25. februar, 2013. godine

Zakazana 13. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 28. februara 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima (predlagač: Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu) – hitni postupak,
 2. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 25. februar, 2013. godine

Održana prezentacija prijedloga plana unaprijeđenja odnosa s javnošću u Parlamentu FBiH

1

Prezentacija prijedloga plana unaprijeđenja odnosa s javnošću u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kao rezultata rada s edukativnih radionica Projekta jačanja parlamenta u BiH Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) održana je danas, 25. veljače 2013. godine.
Prezentaciji su ispred Doma naroda Parlamenta FBiH nazočili predsjedatelj Radoje Vidović,  tajnik Izmir Hadžiavdić i savjetnica predsjedatelja Josipa Marinić, te iz Zastupničkog doma savjetnica predsjedatelja Ljiljana Smailbegović, kao i službenice oba doma Federalnog Parlamenta Almedina Bulić, Maja Drnda i Dijana Andrić Škobić koje su sudjelovale u izradi ovoga Plana. Nazočan je bio i Christian Haupt, ravnatelj USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH.
Prezentaciju plana ispred USAID-a održali su međunarodni  konzultant  Peter  Vanhoutte  i savjetnik za komunikaciju Antonio Prlenda.
Prijedlog  plana  unaprijeđenja pruža stručne preporuke za poboljšanje vanjske komunikacije i odnosa s javnošću Parlamenta FBiH, te  predstavlja strategiju daljih koraka razvitka u ovoj oblasti.

2 3

1

Sarajevo 25. februar, 2013. godine

Održan sastanak rukovodstva Parlamenta Federacije BiH s predstavnicima MMF-a

1

Sastanak između rukovodstva Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) održan je danas, 25. veljače 2013. godine, u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, radi informiranja i tematiziranja ključnih pitanja u okviru drugog pregleda Programa između BiH i MMF-a po stand-by aranžmanu.

Sastanku su nazočili Radoje Vidović i Fehim Škaljić, predsjedatelji Doma naroda i Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, članovi kolegija oba doma, te  predstavnici MMF-a na čelu sa šefom misije u Bosni i Hercegovini Ronom van Roodenom i rezidentnim predstavnikom Rubenom Atoyanom.

Predstavnici MMF-a upoznali su rukovodstvo federalnog Parlamenta s realizacijom Programa u Federaciji BiH, postignutom napretku, te otvorenim pitanjima koja još treba riješiti kako bi se okončao drugi pregled izvršenja stand-by aranžmana. To se poglavito odnosi na rješavanje problema vezanih uz Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima. Šef Misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Ron van Rooden naglasio je kako je nužno napraviti socijalno pravedan i financijski održiv prijedlog kako bi se otklonile sve prepreke za isplatu ovako stečenih mirovina, te je predložio Parlamentu Federacije BiH da proceduru usvajanja prolongira za sredinu ožujka, a najkasnije do početka travnja 2013. godine. Ujedno je dao i preporuku izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Federaciji BiH za stvaranje planova u unapređenju ekonomskog rasta, poboljšanja poslovnog ambijenta i otvaranja radnih mjesta, osvrnuvši se pri tomu  na planove Vlade FBiH koji su dio Programa s MMF-om, a koji se odnose na izmjenu legislative glede olakšavanja poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kao i propisa koji se odnose na tržište rada.

2 3

Predstavnici Parlamenta Federacije BiH dali su pojašnjenja vezana uz aktualnu političku situaciju u Federaciji i ukazali kako zahtjevi za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH ne ugrožavaju sporazum s MMF-om. Ujedno su ukazali i na obećanja kojima je zajamčeno kako će predmetni zakon biti usvojen do 31. siječnja, a na temelju kojeg su predstavnici klubova u oba doma Parlamenta Federacije zatražili zakazivanje sjednica i njegovo usvajanje.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović u svome je obraćanju naglasio kako će Dom naroda učiniti sve da zadrži sporazum s MMF-om, jer je to trenutačno najvažnije pitanje u Federaciji, ali i državi Bosni i Hercegovini.

1

Sarajevo 25. februar, 2013. godine

Predstavnici četiri parlamenta u Bosni i Hercegovini posjetili Parlament Slovenije

1

Predstavnici četiri bosanskohercegovačka parlamenta završili su danas radnu posjetu Parlamentu Slovenije (Državnom zboru), organiziranu u okviru projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta za Evropu”, koji podržava Misija OSCE-a u BiH i Ambasada Velike Britanije u BiH.
“Ova posjeta, organizirana u pravo vrijeme, bit će korisna za naše delegacije kako bismo poboljšali kvalitet pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji mjesta u našim parlamentima”, rekao je Ramiz Zahirović, predsjedavajući Administrativne komisije u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
“Razmjena iskustava između parlamenata je od izuzetne važnosti. Nakon naše neovisnosti, slovenački parlament je također učio od drugih parlamenata. I dalje učimo. Iako je svrha posjete bila da mi pokažemo naš način rada, mislim da smo i mi naučili mnogo od naših kolega iz BiH”, rekla je Mojca Prelesnik, generalni sekretar Parlamenta Slovenije.

2 3

Jednodnevna posjeta je omogućila višim zvaničnicima i članovima četiri parlamenata BiH (Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH i Skupštine Brčko Distrikta) da se upoznaju sa organizacijom i funkcioniranjem službi u parlamentu države članice Evropske unije, da saznaju više o strukturnim promjenama koje je potrebno poduzeti kako bi se povećala transparentnost i efikasnost u radu, te da uspostave bliže radne kontakte sa svojim kolegama u Sloveniji.
“Kvalitativna i jednostavna rješenja u organizaciji cjelokupnog parlamentarnog rada su donijela velike uštede Parlamentu Slovenije, a to je nešto što je potrebno i nama u BiH”, istaknuo je Ferid Buljubašić, sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH.
“Posjeta Parlamentu Slovenije i međusobna razmjena iskustava je bila veoma korisna, posebno u pogledu javnosti i transparentnosti rada parlamenata”, podvukao je Ranko Karapetrović, generalni sekretar Narodne skupštine RS.
“Ovo je korisna posjeta pošto mi sami razvijamo strateški plan razvoja naših službi. Organizaciona struktura Parlamenta Slovenije je izuzetna i imat ćemo je u vidu prilikom poboljšanja našeg rada i službi za članove parlamenta i za javnost”, izjavio je Jovo Galić, šef Stručne službe Skupštine Brčko Distrikta.

1

Sarajevo 20. februar, 2013. godine

Osnovci romske nacionalnosti posjetili Parlament FBiH

1

U posjeti Parlamentu Federacije BiH danas su boravili nastavnici i učenici romske nacionalnosti iz Osnovne škole „Kiseljak“ kod Tuzle.
Učenike i nastavnike pozdravili su predsjedateljica Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine Sanja Bogdanović i član Vijeća Mehmed Mujić, te Jasminka Vrpčić Burazer stručna savjetnica u Povjerenstvu za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Ujedno su im prezentirali rad Parlamenta Federacije BiH i Vijeća nacionalnih manjina, kao parlamentarnog savjetodavnog tijela.

Ova posjeta omogućena je kroz zajedničku suradnju Parlamenta Federacije BiH i Američke agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID) a u sklopu projekta jačanja parlamenata u BiH.

2 3

1

Sarajevo 15. februar, 2013. godine

Nakon što je dvije trećine članova Kluba delegata bošnjačkog naroda podnijelo zahtjev da se Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH razmatra po proceduri predviđenoj za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, Dom naroda na današnjoj 12. Vanrednoj sjednici, izjasnio se o ovom Prijedlogu, po klubovima, a zatim i u cjelosti.

Rasprava o Prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH trajala je nešto više od tri sata, a nakon provedenog glasanja 38 delegata bilo je za, 16 protiv, a jedan suzdržan.

Obzirom da je Dom naroda većinom glasova donio Odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi, a da većina članova Kluba delegata bošnjačkog naroda nije glasala za ovu Odluku, ista će biti proslijeđena Ustavnom sudu FBiH radi donošenja konačne odluke.

Na današnjoj sjednici verificiran je mandat delegatu Marku Bosniću.

1

Sarajevo 8. februar, 2013. godine

Zakazana 12. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 15. februara 2013. godine u 13 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 6. februar, 2013. godine

Predsjedatelj Vidović nazočio Izbornoj Skupštini Saveza općina i Gradova u Federaciji BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović nazočio je danas, 6. veljače 2013. godine  na Izbornoj Skupštini Saveza općina i gradova Federacije BiH koja se održava u Fojnici.
Ovom prigodom predsjedatelj Vidović se nazočnima obratio kratkim govorom u kojemu je izrazio punu potporu radu Saveza.

1

Sarajevo 1. februar, 2013. godine

Sastanak o radu na preporukama za promjenu Ustava Federacije BiH

1

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine je danas, 1. veljače 2013. godine  održan sastanak predstavnika oba Doma Parlamenta Federacije BiH sa članovima Ekspertne grupe pravnika formiranom od strane američkoga veleposlanika u BiH i USAID-a, a koji će raditi na preporukama za izmjenu Ustava Federacije BiH.
Na sastanku su nazočili predsjedatelj Doma naroda Radoje Vidović, predsjedatelj i dopredsjedateljica Zastupničkoga doma Fehim Škaljić i Mira Grgić, predsjednici  klubova i radnih tijela, te tajnici oba doma Parlamenta Federacije BiH, kao i brojni drugi uvaženi zastupnici i izaslanici, te članovi akademske zajednice. Nazočni su bili i članovi Ekspertne grupe, prof. Mile Lasić, prof. Kasim Trnka, prof. Mirjana Nadaždin-Defterdarević, Vehid Šehić, Krešimir Zubak, Zlatan Begić i asistent Ekspertne grupe i Meagan Smith Hrle, koordinatorica.
Sastanak je održan s ciljem upoznavanja metodologije rada i razmjene mišljenja o promjenama koje se trebaju uraditi u Ustavu Federacije BiH.

Predsjedatelji, zastupnici i izaslanici oba doma Parlamenta Federacije BiH pozdravili su pristup i razgovor o ustavnim promjenama, a nakon konstruktivnih izlaganja donesen je zaključak kako je dijalog o promjenama Ustava Federacije BiH potreban, da je današnja razmjena mišljenja obostrano korisna te kako se ona treba i nastaviti.

1

Sarajevo 31. januar, 2013. godine

Okončano jednogodišnje stručno osoposobljavanje pripravnika i volontera

1

Jednogodišnje stručno osposobljavanje pripravnika i volontera u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH okončano je danas, 31. januara 2013. godine.
Tom prilikom se sekretar Doma naroda Izmir Hadžiavdić zahvalio svim pripravnicima i volonterima na radu i zalaganju u proteklih godinu dana, te im ujedno zaželio puno uspjeha u budućem životu i radu.
Pripravnički-volonterski  staž u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH uspješno su odradili:

 • Iris Jusufvranić, diplomirani pravnik
 • Olga Đevenica, magistar politologije
 • Nataša Gudalo, magistar ekonomije
 • Nevzet Kermo, diplomirani pravnik
 • Melina Maksumić, diplomirani ekonomista
 • Delihasanović Selma, diplomirani socijalni radnik

1

Sarajevo 25. januar, 2013. godine

Službena posjeta Brčko distriktu BiH

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović i izaslanici u Domu naroda Ivo Tadić i Mijo Matanović boravili su 24. siječnja 2013. godine u službenom posjetu Brčko Distriktu BiH gdje su se sastali s gradonačelnikom dr. Antom Domićem.
Razgovarano je o općim prilikama u Brčko Distriktu BiH, suradnji tri konstitutivna i ostalih naroda koji žive u Brčkom, značajnim projektima i načinu funkcioniranja brčanskih institucija, samostalnom funkcioniranju Distrikta nakon zatvaranja Ureda OHR-a kao i o problemima u svezi s entitetskim državljanstvom pri procesu glasovanja građana Distrikta na općim izborima.
"Poštujući Arbitražnu odluku i ustavni položaj Distrikta mi ćemo pomoći Brčkom sukladno svojim mogućnostima. Nismo bili u potpunosti upoznati s problemom kod izbora entitetskoga državljanstva i u narednome razdoblju ćemo biti u koordinaciji s brčanskom Vladom te nastaviti razgovore s ciljem rješavanja ovoga problema", zaključio je Vidović.

2

Predsjedatelj Vidović je istakao i kako je Brčko pozitivan primjer uređenja multinacionalne sredine.
"Dobili smo potvrdu da će nam predstavnici zakonodavne vlasti Federacije pomoći u rješavanju problema u smislu smanjenja nameta prigodom dodjele entitetskoga državljanstva. Složili smo se da bi se, ukoliko budu postojali različiti standardi pri dodjeli entitetskoga državljanstva, moglo dogoditi da građani Distrikta biraju opciju koja je jeftinija, a ne onu koju žele", istaknuo je gradonačelnik Domić.
On je dodao da je prigodom razgovora konstatirano kako je Brčko Distrikt BiH stalna kategorija koja treba nastaviti funkcionirati, ali koju treba i nadograđivati u smislu uspostavljanja potpunije ravnopravnosti.

"Unatoč tome što imamo mehanizme afirmativnih glasova i nacionalni kvorum u Skupštini, nemamo sustav rotacije u Brčkom. Sva tri naroda imaju pravo i potrebu da po automatizmu obnašaju dužnost na svim važnim pozicijama u Brčkom, a znamo da sukladno brojnosti naroda takve mehanizme ne možemo ostvariti kroz izborni proces nego ih treba propisati Statutom", zaključio je gradonačelnik Domić.

1

Sarajevo 25. januar, 2013. godine

Završena višemjesečna obuka službenika o unaprijeđenju odnosa s javnošću u Parlamentu Federacije BiH

1

Obuka službenika stručnih službi oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za unaprijeđenje komunikacijskih vještina i izradu nacrta strategije za odnose s javnošću završena je 24. siječnja 2013. godine.
Na radionicama su službenici dobili i osnovna znanja o kriznom komuniciranju, iskustvima u radu na odnosima s javnošću u Parlamentarnoj skupštini BiH i Misiji OSCE u BiH, a u završnici su uručeni i prigodni cetrifikati.
Ova višemjesečna obuka održavala se u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) kroz Projekt jačanja parlamenata u Bosni i Hercegovini, a predvodio ju je međunarodni konzultant Peter Vanhoutte iz Belgije u suradnji sa Antoniom Prlendom, savjetnikom za komunikacije i odnose sa civilnim društvom USAID-a u BiH.

2 3

1

Sarajevo 16. januar, 2013. godine

Podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine od strane 35 izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije u Bosni i Hercegovini, upućen je danas, 16. siječnja 2013. godine predsjedatelju Doma naroda Radoji Vidoviću.

Pozivajući se na članke Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Poslovnika o radu Doma naroda Federacije BiH, a koji propisuju način izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH, izaslanici su pozvali predsjedatelja da postupi sukladno propisima i prijedlog uputi u proceduru.

Razlozi za izglasavanje nepovjerenja koji su navedeni u Prijedlogu izaslanika su:

 • Sadašnji sastav Vlade FBiH nije sukladan parlamentarnoj većini u Domu naroda, formiranoj u lipnju 2012. godine, što je u suprotnosti s općim načelima parlamentarne demokracije;
 • Sastav Vlade FBiH u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana i naroda izraženu na Općim izborima u BiH održanim 2010. godine, te Vlada FBiH u svom djelovanju ne izvršava kvalitetno i u cjelini javne interese građana Federacije BiH;
 • Vlada FBiH ne nazoči sjednicama Parlamenta FBiH, te iz toga razloga ne sudjeluje u parlamentarnoj debati, čime se devalvira važna Ustavna uloga Parlamenta FBiH kao zakonodavne vlasti u Federaciji BiH;
 • Ministri, kao članovi Vlade FBiH (njih 8) su opstruirali rad Vlade FBiH na važnim pitanjima od općeg interesa građana FBiH, neprisustvovanjem sjednicama Vlade FBiH. To se posebice odnosi na postupak razmatranja prijedloga Proračuna FBiH za 2013. godinu, kao i neke važne sustavne zakone;
 •  Premijer Vlade FBiH je, u nastojanju da izgrađuje odgovornost svakog ministra kao člana Vlade FBiH, suočen sa pojavama opstrukcije 8 ministara u Vladi FBiH (čime su neustavno djelovali, suprotno odredbama članka IV.B.3.7.f.) Ustava FBiH) dostavio Predsjedniku Federacije BiH prijedlog za smjenu 8 ministara u Vladi FBiH;
 • Predsjednik Federacije BiH je prije 6 mjeseci svojom odlukom prihvatio ostavku jednog ministra u Vladi FBiH, što je uzrokovalo neustavan sastav Vlade FBiH glede broja članova Vlade FBiH i njene nacionalne strukture.

Izaslanici smatraju kako su navedeni argumenti dovoljan razlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, kako bi se pristupilo imenovanju i potvrđivanju Vlade FBiH u novom sastavu koji će odražavati strukturu sadašnje parlamentarne većine u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, i iskazati punu odgovornost Vlade FBiH prema Parlamentu FBiH i građanima u Federaciji BiH, suglasno Ustavnim mjerodavnostima.

Prema Poslovniku o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predsjedatelj je dužan da prijedlog odmah po prijemu dostavi svim izaslanicima Doma naroda, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije, Vladi Federacije i predsjedatelju Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

1

Sarajevo 14. januar, 2013. godine

Predsjedatelj Vidović se sastao s predstavnicima Hrvatskoga društva za znanost i umjetnosti u BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se danas, 14. siječnja 2013. godine sa predstavnicima Hrvatskoga društva za znanost i umjetnosti u BiH. Tom prigodom su predstavnici prof. dr. Hrvoje Milošević i prof.dr. Stjepan Marić prezentirali dosadašnji rad ovoga Društva, te buduće planove i aktivnosti.
Predsjedatelj Vidović je podržao rad Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u BiH, te najavio kako će se u narednom periodu uključiti u njihove aktivnosti, a ujedno je izražena i potreba za konkretizacijom buduće suradnje i potpore.

1

Početna stranica                                                                                                                            vrh stranice

Pogledajte saopćenja 2016. godina
Pogledajte saopćenja 2015. godina

Pogledajte saopćenja 2014. godina
Pogledajte saopćenja 2013. godina
Pogledajte saopćenja 2012. godina

Pogledajte saopćenja 2011. godina

Pogledajte saopćenja 2010. godina
Pogledajte saopćenja 2009. godina
Pogledajte saopćenja 2008. godina
Pogledajte saopćenja 2007. godina

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine