Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saopćenja 2012. godina - ARHIVA        Arhiva saopćenja po godinama

Sarajevo, 24. decembar, 2012. godine

U nastavku 13. sjednice Doma naroda 20. decembra 2012. godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH i Prijedlog zakona o izmirenju obaveza FBiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dom je usvojio i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi (predlagač: Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu PFBiH), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije te Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Delegati su prihvatili: Nacrt  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Nacrt zakona o zaštiti jemaca (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu  PFBiH), Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku i Nacrt zakona o dopuni  Zakona o likvidacionom postupku.  

Prihvaćeni su Izvještaj o radu FERK-a za 2011. godinu, Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu i Analitički Izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Izvještaj o poslovanju RTV FBiH za 2011. godinu Doma naroda nije prihvatio.

Zaključak o razrješenju Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, i imenovanju privremenog na period od dva mjeseca, predložila je Komisija za informisanje Doma naroda, nakon čega je 12  od 17 članova Kluba Bošnjaka zatražilo da se o prijedlogu takvog zaključka glasa po proceduri zaštite vitalnog nacionalnog interesa. 

Dom se nije izjasnio o zaključcima Komisije za informisanje, i sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete obaviješteni.

1

Sarajevo, 19. decembar, 2012. godine

Sastanak sa predstavnicima kantonalnih skupština

1


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine napravit će prijedlog komunikacijskih aktivnosti kako bi uspostavili mehanizme komunikacije i koordinacije sa kantonalnim skupštinama, zaključeno je na sastanku rukovodstva oba doma Parlamenta FBiH sa predstavnicima skupština kantona, 18. decembra u Sarajevu.
Rukovodstvo Parlamenta saglasno je da se predsjedavajućim kantonalnih skupština omogući prisustvo sjednicama, a, kako je rečeno na sastanku, moguća je i dogradnja Programa rada Parlamenta FBiH, a na inicijativu kantonalnih skupština.
- Izostanak komunikacije sa skupštinama kantona potpuno je neprimjeren s obzirom na ustavno uređenje, što rezultira donošenjem neadekvatnih zakona, preklapanjem, ili uzimanjem ovlasti. Dosad nismo uspjeli da uspostavimo kvalitetnu koordinaciju sa kantonima. Sada ćemo to uraditi - kazao je predsjedavajući Doma naroda PFBiH Radoje Vidović.

2 3

Predsjedavajući Predstavničkog doma Fehim Škaljić kazao je da će pri izradi komunikacijskih aktivnosti biti ispoštovane obaveze države ka evropskom putu, kao i Ustav, a s ciljem efikasnijeg rada parlamenata, i u konačnici, donošenja kvalitetnih zakona u skladu sa legislativom EU.
- Koliko puta je Ustavni sud stavio neki zakon van snage i to upravo iz razloga što smo ga donijeli bez dovoljno konsultacija - kazao je sekretar Doma naroda Izmir Hadžiavdić.
Govoreći o procedurama donošenja zakona Hadžiavdić je naglasio da, iako oba poslovnika Parlamenta FBiH predviđaju prijedlog za donošenje zakona, koji predlagač može podnijeti prije podnošenja nacrta, u posljednjih deset godina taj institut nije niti jednom iskorišten.

- Ovo je prvi put u 15 godina da se zajedničke nadležnosti između FBiH i kantona u Federaciji rješavaju zajednički, a sve u cilju izbjegavanja obaranja zakona pred Ustavnim sudom i ulaska u Evropsku uniju - rekao je sekretar Skupštine Livanjskog kantona Zdravko Šarac.

1

Sarajevo, 19. decembar, 2012. godine

Seminar o sustavnim i pojedinačnim nalazima financijske revizije Proračuna FBiH 2011. godine

1

U organizaciji Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID), odnosno Projekta jačanja parlamenta u Bosni i Hercegovini 17. i 18. prosinca 2012. godine je u Tesliću održan  Seminar o sustavnim i pojedinačnim nalazima financijske revizije Proračuna FBiH 2011. godine. Na seminaru su nazočili članovi Zajedničkog povjerenstva odgovornog za reviziju Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodstvo Ureda za reviziju institucija  Federacije BiH.
Seminar je organiziran s namjerom pružanja tehničke potpore završnim diskusijama Povjerenstva povodom izvješća revizije proračunskih korisnika za 2011. godine.

2 3
Aktivnosti tijekom seminara su bile usmjerene na rezime razmatranja izvješća financijske revizije Proračuna FBiH i proračunskih korisnika, pregled objavljenih mišljenja revizora, zapažanja s javnih saslušanja, najčešće i najznačajnije nalaze revizije iz izvješća za 2011. godinu, kao i najznačajnije sustavne nedostatke, moguće mjere i intervencije. Na temelju ovih aktivnosti u konačnici je napravljen nacrt pojedinačnih zaključaka i prijedlozi mjera koje će Povjerenstvo odgovorno za reviziju po finaliziranju na narednoj sjednici, prezentirati u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

1

Sarajevo, 18. decembar, 2012. godine

O B A V I J E S T

 o nastavku 13. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 13. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  četvrtak, 20. decembra 2012. godine u 10 sati.
Nakon završetka 13. sjednice održat će se 14. sjednica Doma naroda.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 14. decembar, 2012. godine

Na 13. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, delegati su raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Prijedlogu zakona o izmirenju obaveza FBiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi (predlagač: Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu PFBiH), Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlogu zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Obavljena je rasprava i o Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Nacrtu zakona o zaštiti jemaca (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu  PFBiH), Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, Nacrtu zakona o dopuni  Zakona o likvidacionom postupku  te o Izvještaju o radu FERK-a za 2011. godinu. Tokom rasprave o Izvještaju o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu, sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni. 

1

Sarajevo, 11. decembar, 2012. godine

Zakazana 14. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 20. decembra 2012. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o notarima (predlagač:Mirza Ustamujić –poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine)-skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu,
 5. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
 6. Prijedlog zakona o liječništvu,
 7. Prijedlog zakona o sestrinstvu i primaljstvu,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede,
 10. Nacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o državnim službenicima i  namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga,
 13. Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu,
 14. Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,
 15. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 16. Nacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina,
  - Sporazum o finansiranju (Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
  - Projektni sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine i
  - Informacija o zaduženju kod Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina,
 18. Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini,
 19. Izbori i imenovanja

            Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 04. decembar, 2012. godine

Na 11. Vanrednoj sjednici Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu, po hitnom postupku usvojeni su Prijedlog Budžeta FBiH za 2013. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2013. godinu.

1

Sarajevo, 04. decembar, 2012. godine

Zakazana 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 13. decembra 2012. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi (predlagač: Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama  -  skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama - skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode,
 11. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 12. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici,
 13. Nacrt zakona o zaštiti jemaca (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 15. Nacrt zakona o dopuni  Zakona o likvidacionom postupku,
 16. Izvještaj o radu FERK-a za 2011. godinu,
 17. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu,
 18. Analitički Izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 19. a) Izvještaj o poslovanju RTV FBiH za 2011. godinu
  b) Bilans stanja i uspjeha 2008. -2011. godina
  c) Izvještaj nezavisnog revizora za 2011. godinu
  d) Programski plan za 2012. godinu,
 20. Izbori i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju jednog člana Nezavisnog odbora,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za provedbu procedure u vezi imenovanja generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 28. novembar, 2012. godine

Zakazana 11. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak, 04. decembra 2012. godine u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - hitni postupak,

- Član 1.
- Magic_Plan prihoda
- Magic_Plan rash.ek
- Magic_Plan rash.org
- Kapitalni i Sufinans iz  BFBiH u 2013. godinu
- Obrazlozenje nacrta budžeta za 2013. godinu

2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - hitni postupak

- Zakon o izvršavanju Budžeta za 2013.godinu
- Obrazloženje Zakona o izvršenju budžeta za 2013. godinu

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 23. novembar, 2012. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o klasifikaciji zanimanja u FBiH, Prijedlog Zakona o zapošljavanju stranaca, Prijedlog zakona o volontiranju, usvojeni su na sjednici Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 22. 11. 2012. godine. 
Delegati su prihvatili Nacrt Zakona o prekršajima, Nacrt Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Nacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
Usvojeni su: Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Koridor Vc - II faza, Ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke za realizaciju  Projekta Koridor Vc - II faza, Usaglašeni zapisnik sa pregovora između BiH i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza, Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza, Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća, Sporazum o zajmu (dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa  finansiranju za mala i srednja preduzeća) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Federalni projektni sporazum (Dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i FBiH, Projektni dokument  Dodatno finansiranje za Projekat olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća, Usaglašeni zapisnik sa pregovora između BiH i Međunarodne banke za obnovu  i razvoj (IBRD) u vezi sa Dodatnim finansiranjem za Projekat olakšanja pristupa  finansiranju za mala i srednja preduzeća, Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat  poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima - dodatno  finansiranje.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za  realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine, Projektni ugovor (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o zajmu (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o podršci Projekta (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između  FBiH i općine Čapljina i Evropske banke za obnovu i razvoj, Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine, također su usvojeni na 12. sjednici Doma naroda. Potrebna većina bila je za usvajanje Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između  BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja, Usaglašenog zapisnika s tehničkih diskusija između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja navodnjavanja, Sporazuma o finansiranju (Projekat razvoja navodnjavanja) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj, Federalnog projektnog Sporazuma zaključen između Međunarodne asocijacije za razvoj i FBiH,
Informacije o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat razvoja navodnjavanja, Prijedloga odluke o prhvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, koji je utvrdila Vlada FBiH, Ugovora o zajmu za finansiranje projekta izradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu; Projektnog ugovora zaključenog između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo - direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj; Ugovora o podršci zajmu zaključen između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj i Informacije o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar - decembar 2011. godine (konsolidovani), Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar - decembar 2011. godine, Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar - decembar 2011. godine, Programa sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Na prijedlog Kluba Bošnjaka usvojen je i zaključak kojim se poziva Ministarstvo rada i socijalne politike da 26. 11. 2012. proglasi neradnim danom.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, a nakon inicijative delegata Zijata Mušića da se na 12. sjednici Doma naroda razmatra Prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju, Dom naroda usvojio je zaključak kojim se obavezuje Vlada FBiH da do kraja januara 2013. godine utvrdi, i uputi u parlamentarnu proceduru, sveobuhvatni zakon u koji će biti uvršteni pripadnici boračkih organizacija s pravom na prijevremenu starosnu penziju.
Istim zaključkom Vlada se obavezuje da, do donošenja sveobuhvatnog zakona, osigura akontativnu isplatu pripadnicima boračkih organizacija s pravom na prijevremenu starosnu penziju. Ukoliko Vlada ne dostavi zakon u parlamentarnu proceduru u navedenom roku, zadužuje se Kolegij Doma da u dnevni red sjednice krajem januara 2013., uvrsti Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima.

1

Sarajevo, 20. novembar, 2012. godine

Razgovor o budućoj suradnji s USAID-om

1

Danas, 20. studenoga 2012. godine je u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održan sastanak članova Kolegija oba doma Parlamenta na čelu sa predsjedateljima Radojem Vidovićem i Fehimom Škaljićem, sa predstavnicima Misije Američke agencije za međunarodni razvitak u BiH (USAID). U ime Misije USAID-a sastanku su nazočili direktor Misije David Barth, Dana Beegun, direktor Ureda za demokratski razvitak i Svjetlana Derajić, rukovoditeljica projekata u USAID-u.

Sastanak je održan u cilju daljnjeg unapređenja efektivnog rada zakonodavne strukture u Bosni i Hercegovini od strane USAID-a, pri čemu se planira nastaviti suradnja sa Parlamentom Federacije BiH. Tijekom sastanka su razmijenjeni planovi i ideje o budućim projektima, te su razmatrane daljnje  mogućnosti za zajednički rad.

1

Sarajevo, 16. novembar, 2012. godine

U nastavku 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 15. novembra 2012.godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Prijedlog zakona o lijekovima, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.
Usvojeni su i Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 
- Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prihvaćeni su: Nacrt zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i  zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
Prihvaćena je Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku
- Sporazum o zajmu za Projekat obnove stambenih jedinica izbjeglih osoba između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine 
- Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku.
Usvojen su: Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, V: broj: 451/12 od 3.4. 2012. godine
- Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, V: broj: 452/12 od 3.4. 2012. godine, Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Prijedlog Rezolucije o dijabetesu sa Odlukom o prihvatanju Rezolucije o dijabetesu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine.
Prihvatanjem amandmana na Prijedlog zakona o zaštiti od buke usvojenog u Predstavničkom domu PFBiH, usaglašen je tekst ovog Zakona, dok za amandman na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju nije bilo potrebne većine u Domu naroda te će naknadno biti formirana zajednička komisija  za usaglašavanje teksta navedenog Zakona.

1

Sarajevo, 15. novembar, 2012. godine

Radionica o rodno odgovornom budžetiranju

1

Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i član Komisije za ravnopravnost spolova Doma naroda PFBiH, učestvovao je na radionici o rodno odgovornom budžetiranju, koja je održana na Jahorini, u organizaciji UN Woman, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i entitetskih gender centara.

Na dvodnevnoj radionici parlamentarci iz budžetskih, i komisija za ravnopravnost spolova, informirani su o specifičnostima rodnog budžetiranja, prednostima koje takvo planiranje podrazumijeva, sa posebnim osvrtom na aktuelnu reformu upravljanja javnim finansijama u BiH.

1

Sarajevo, 13. novembar, 2012. godine

Sastanak s delegacijom veleposlanstva Ukrajine

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se danas s predstavnicima Odjela veleposlanstva Ukrajine u Bosni i Hercegovini, Oksanom Dramaretskom i Oleksandrom Oborskym.

Na sastanku se razgovaralo o suradnji između Federacije Bosne i Hercegovine i Ukrajine, osobito Dnjepropetrovskom oblasti koja slovi za najrazvijeniju industrijsku oblast u Ukrajini. Razmatrane su mogućnosti za unaprijeđenje ekonomske suradnje, kao i za povezivanje gospodarskih subjekata iz Federacije BiH i Ukrajine. Naglašen je i značaj u uspostavi suradnje i povezivanja visokoškolskih institucija, a dosadašnje aktivnosti i suradnja između ove dvije zemlje su ocijenjeni veoma uspješnim.

Posebno je pozdravljeno ukidanje viza za Ukrajinu građanima Bosne i Hercegovine, čime će buduće zajedničke aktivnosti biti znatno olakšane

1

Sarajevo, 12. novembar, 2012. godine

Zakazana 12. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 22. novembra 2012. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Heregovine – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o zapošljavanju stranaca,
 5. Prijedlog zakona o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 6. Nacrt Zakona o prekršajima,
 7. Nacrt Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 9. Nacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Koridor Vc - II faza,
  b) Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju  Projekta Koridor Vc - II faza,
  c) Usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza,
  d) Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza,
 11. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  b) Sporazum o zajmu (dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa     finansiranju za mala i srednja preduzeća) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  c) Federalni projektni sporazum (Dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,
  d) Projektni dokument Dodatno finansiranje za Projekat olakšanja pristupa         finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  e) Usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu  i razvoj (IBRD) u vezi sa Dodatnim finansiranjem za Projekat olakšanja pristupa  finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  f) Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat  poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima – dodatno  finansiranje,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne I Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za  realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine,
  - Projektni ugovor (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o zajmu (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između Bosne i   Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o podršci Projekta (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između     Federacije Bosne i Hercegovine i općine Čapljina i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine,
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između   Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja,
  - Usaglašeni zapisnik s tehničkih diskusija između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja navodnjavanja,
  - Sporazum o finansiranju (Projekat razvoja navodnjavanja) između Bosne i  Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  - Federalni projektni Sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za  razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Informacija o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat razvoja navodnjavanja,
 14. Prijedlog odluke o prhvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH,
  - Ugovor o zajmu za finansiranje projekta izradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu;
  -Projektni ugovor zaključen između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo – direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj ;
  -Ugovor o podršci zajmu zaključen između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj i
  -Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu,
 15. a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine (konsolidovani),
  b) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2011. godine,
  c) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine,
  d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine,
 16. Izbori i imenovanja

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 07. novembar, 2012. godine

O B A V I J E S T

 o nastavku 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  četvrtak, 15. novembra 2012. godine u 11 sati.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 30. oktobar, 2012. godine

Prezentiran novi web portal „Virtualni parlament“

4

Predstavnici Centara civilnih inicijativa (CCI) danas su u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine prezentirali novi web portal „Virtualni parlament“. Prezentaciji je ispred Zastupničkoga doma nazočio predsjedatelj Fehim Škaljić, a iz Doma naroda nazočili su tajnik Izmir Hadžiavdić, Josipa Marinić, savjetnica predsjedatelja Doma naroda i Dijana Andrić Škobić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću.
Ovaj web portal je namijenjen poboljšanju komunikacije između građana i izabranih predstavnika vlasti s ciljem efikasnijeg i transparentnijeg rada vlasti, te stvaranja dodatnih mogućnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka.
Ovom prigodom je od strane rukovodstva oba doma Parlamenta FBiH izražena potpora za realizaciju portala „Virtualni parlament“, kao i radu Centra civilnih inicijativa s kojim Federalni Parlament ima višegodišnju uspješnu suradnju.

1

Sarajevo, 25. oktobar, 2012. godine

Povodom predstojećeg blagdana Kurban – bajrama, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović upućuje iskrene čestitke svim građanima islamske vjeroispovijesti.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

1

Sarajevo, 23. oktobar, 2012. godine

Izražena potpora radu Fondacije za održivi razvitak

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović sastao se danas sa Safetom Dautom, generalnim direktorom Fondacije za održivi razvitak OdRaz.

Na sastanku su razmijenjene informacije vezane za planove rada ove dvije institucije, a predsjedatelj Vidović je ovom prigodom izrazio potporu radu Fondacije.

Fondaciju za održivi razvitak OdRaz osnovala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi implementacije više različitih projekata obnove, razvitka i tranzicije koji su u funkciji potpore održivom razvitku Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini.

1

Sarajevo, 18. oktobar, 2012. godine

Održana 1. sjednica Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

1

Danas je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održana 1. sjednica Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednici su pored članova Radne grupe prisustvovali i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžiavdić, predstavnici Misije OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu, konsultanti Radne grupe Lucid Linx Consulting.

2 3

Predsjedavajući domova su istaknuli kako je važno da Radna grupa ostvari svoj zadatak i dali punu podršku njenom radu.

Konsultanti Radne grupe su obrazložili dinamiku rada  u periodu  od oktobra 2012. godine do maja 2013. godine.

Na sjednici su određene faze izrade strategije  i precizirani koraci kojim će se započeti proces planiranja.

1

Sarajevo, 16. oktobar, 2012. godine

Održana radionica ''Nomotehnička pravila za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine“

1

15. i 16. oktobra  2012. godine  u Fojnici je,  u  organizaciji  misije USAID-a u Bosni i Hercegovini održana Radionica: “Nomotehnička pravila za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, kojoj su prisustvovali predstavnici zakonodavno-pravnih komisija oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnici  stručnih službi oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnici Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije kao i predstavnici USAID-a.

2 3

Na radionici  su se razmatrala rješenja predložena u Prijedlogu nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine kao i iskustva predstavnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo, 10. oktobar, 2012. godine

Održan sastanak s rukovodstvom Saveza samostalnih sindikata BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) Radoje Vidović sastao se danas sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH)  Ismetom Bajramovićem i potpredsjednicima Avadom Bahtom i Salihom Krušćica. Na sastanku, koji je prvi takve vrste, izraženo je zadovoljstvo što se otvorio direktni dijalog između Doma naroda PFBiH i SSSBiH, a sve u cilju što bržeg rješavanja nagomilanih životnih problema građana i radnika u Federaciji BiH.

Razgovarano je o nekoliko setova zakona koji se trebaju usvojiti u najkraćem mogućem roku. To se, prije svega, odnosi na set “radničkih zakona”, koji nisu sporni ni po svome sadržaju ni po potrebi da budu usvojeni. Predsjedavajući Vidović je siguran da usvajanje tih zakona neće naići na prepreke unutar Doma naroda PFBiH, kao što ne bi trebalo biti problema ni oko usvajanja seta zakona koji trebaju ublažiti i u budućnosti anulirati probleme, kao što su nedostatak zdravstvene zaštite, neuplate doprinosa, dugovanja na ime neisplaćenih plata. Te zakone treba hitno donijeti ili izmjenama i dopunama urediti postojeće na način da prava radnika, a samim time i građana FBiH postanu prioritetna. U tom setu su, između ostaloga, Zakon o uvezivanju radnog staža, Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izvršnom postupku, Zakon o stečaju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima i dr.
Tu su i zakoni za koje treba izvršititi usaglašavanje zbog osjetljivosti tematike, jer njihov sadržaj podrazumijeva i prenošenje nadležnosti sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH i obratno.
Predstavnici SSSBiH su još jednom naglasili da zakonodavna, izvršna i sudska vlast moraju izvršavati svoje obaveze prema građanima i radnicima Federacije BiH i da se nerad i neaktivnost ne mogu pravdati bilo kakvim političkim previranjima, prekompozicijama unutar vlasti i sl.
Na kraju je dogovoreno da će se, u najkraćem mogućem roku, održati sastanak Kolegija Doma naroda na ovu tematiku, te zajednički sastanak kolegija oba doma Parlamenta FBiH sa rukovodstvom Saveza samostalnih sindikata BiH.

1

Sarajevo, 07. oktobar, 2012. godine

Održana Regionalna konferencija o uspostavi e-parlamenta

1

Predstavnici stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Avdić Aldin i Kemal Kapetanović učestvovali su na regionalnoj konferenciji e-Parlament  koja je održana u Ohridu, Republika Makedonija od 23. do 25. septembra 2012. godine.
Na konferenciji su tematizirana dostignuća u razvoju, unaprjeđenju i primjeni informacionih tehnologija u regionalnim parlamentima, kao i primjena informacionih tehnologija (e- Parlamenta) koje  znatno pojednostavljuju i ubrzavaju procedure u parlamentima.
Ocijenjeno je da bi uspostava e-Parlamenta bila izuzetna korisna u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i da bi konačni cilj pod sloganom ''Parlament bez papira'', doprinijeo efikasijem radu Parlamenta te doveo do velikih ušteda koje se ostvaruju uvođenjem, navedene tehnologije.
Tijekom boravka u Makedoniji upriličena je posjeta Parlamentu Republike Makedonije gdje su se predstavnici stručne službe doma naroda Parlamenta Federacije BiH  upoznali sa njihovim sistemom, IT sektorom i načinom rada.

Boravak u Makedoniji kao i sudjelovanje na konferenciji je omogućen u sklopu Projekta jačanja parlamenta u Bosni i Hercegovini kojeg financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

2

1

Sarajevo, 07. oktobar, 2012. godine

Seminar namijenjen ostvarivanju profesionalnih standarda u parlamentima

1

Predstavnici stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su u periodu od 25. do 27. septembra  2012. godine sudjelovali na seminaru za sekretare radnih tijela parlamenata Bosne i Hercegovine na temu „U susret ostvarivanju profesionalnih standarda: Jačanje uloge, poboljšanje kvaliteta rada i podsticanje saradnje“ koji se, u organizaciji  Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održao na Jahorini.

2


Seminaru su također prisustvovali i predstavnici stručnih službi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i  Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te predstavnici Hrvatskog  sabora, Državnog zbora Republike Slovenije i  Narodne skupštine Republike Srbije, koji su predstavili  organizacijsku strukturu  i rad stručnih službi svojih parlamenata.
Na seminaru su predstavljene unutrašnje organizacije stručnih službi parlamenata, razmjenjena iskustva u radu, te održane radionice s ciljem poboljšanja položaja sekretara radnih tijela.
Na kraju seminara  je donesen zaključak da postoji spremnost za unapređenje i nastavak dalje saradnje između sekretara radnih tijela i da je podrška rukovodstva parlamenata osnov za poboljšanje ove saradnje.

1

Sarajevo, 17. septembar, 2012. godine

Konferencija o parlamentarnoj bazi podataka organizacija civilnog društva: Saradnja sa civilnim društvom u zakonodavnom procesu

1

Povodom Međunarodnog dana demokracije koji se obilježava 15. rujna, danas je  u Glavnoj sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održana konferencija o parlamentarnoj bazi podataka organizacija civilnog društva “Suradnja sa civilnim društvom u zakonodavnom procesu”.

Konferencija je organizirana u sklopu Projekta jačanja parlamenta u BiH Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) u suradnji s Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) s ciljem moguće uspostave baze podataka nevladinih organizacija, koja bi parlamentima omogućila da lakše prepoznaju organizacije koje su relevantne za njihov zakonodavni rad, te time omoguće značajnije uključivanje civilnoga društva u procese donošenja zakona.

Nazočnima su se obratili predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić, Christian Haupt, direktor Projekta jačanja parlamenta, Peter Vanhoutte, konzultant za jačanje parlamenata koji je govorio o primjerima dobre prakse te predstavio prijedloge baze podataka za Parlament FBiH. Snježana Ivandić Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske  inicijative  govorila je o značaju suradnje s civilnim društvom u zakonodavnom procesu, a Entoni Šeperić, predstavnik Federalnog ministarstva pravde o dosadašnjoj praksi u FBiH po pitanju suradnje i uključivanja civilnoga društva.

Konferenciji su nazočili još i zastupnici i izaslanici oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH, te  predstavnici četrdesetak organizacija civilnog društva sa područja čitave Bosne i Hercegovine.

2 3

1

Sarajevo, 14. septembar, 2012. godine

Vidović nazočio obilježavanju 17. obljetnice oslobađanja Jajca

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović je 14. rujna 2012. godine u Jajcu nazočio na obilježavanju 17. obljetnice oslobađanja toga grada.

Uz predsjedatelja Vidovića, obilježavanju su nazočili brojni visoki dužnosnici iz Bosne i Hercegovine među kojima Dragan Čović, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Božo Ljubić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH, Marinko Čavara i Slavica Josipović zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH, načelnik Općine Jajce Nisvet Hrnjić, kao i zastupnik u Saboru Republike Hrvatske Tomislav Karamarko, te izaslanstvo grada Virovitice.

1

Sarajevo, 06. septembar, 2012. godine

Prezentiran napredak u informatizaciji Parlamenta Federacije BiH

2

Predstavnici Projekta jačanja parlamenata u BiH Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) menadžerica Projekta Lisa Petter, te Christian Haupt, Peter Van Houtte, Svjetlana Derajić, Almedina Šuvalija i Imelin Imširović posjetili su danas, 6. septembra 2012. godine Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a na poziv sekretara Doma naroda Izmira Hadžiavdića.

Razlog posjete bila je prezentacija razvoja informatizacije Parlamenta Federacije BiH, a posebno instalacija nove hardware i software serverske opreme u skladu s planovima predviđenim Strategijom razvoja informacijskih tehnologija Parlamenta Federacije BiH.

Novčana sredstva potrebna za razvoj informatizacije djelomično su osigurala oba doma Parlamenta Federacije BiH iz svojih budžeta, a potrebna dodatna sredstva za nabavku servera i prateće opreme omogućio je USAID.

Sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iskoristio je ovu priliku da se predstavnicima USAID-a zahvali na svemu što su u proteklom periodu učinili na unaprijeđenju rada Parlamenta Federacije BiH.

1

Sarajevo, 06. septembar, 2012. godine

Predsjedatelj Vidović se sastao s predstavnicima Delegacije EU u BiH

 1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović sastao se danas s Orlandom Fusco, političkim savjetnikom i šefom Sekcije za vlade, parlament i političke stranke i Lejlom Ramić Mesihović, višom političkim službenicom Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim promjenama u Federaciji BiH, kao i o napretku i obvezama na putu ka europskim integracijama.

1

Sarajevo, 05. septembar, 2012. godine

Na Desetoj vandrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 4. septembra 2012. godine, usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2012. godinu.
Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH te Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.

1

Sarajevo, 29. august, 2012. godine

Predsjedatelj Vidović se sastao s predstavnicima GAP-a

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović sastao se danas, 29. kolovoza 2012. godine  s predstavnicima Projekta upravne odgovornosti - GAP ravnateljem Borisom Maslom i Jasminom Đikić.
Na sastanku su predstavnici GAP-a  prezentirali svoj projekat, a vođeni su razgovori i o prijedlozima zakona od interesa za GAP projekat koji se trenutačno nalaze u parlamentarnoj proceduri, kao i o modalitetima asistencije koju bi GAP mogao ponuditi nadležnim radnim tijelima.

1

Sarajevo, 28. august, 2012. godine

Zakazana 10. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak,
04. septembra, 2012. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu– hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu– hitni postupak

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 26. juli, 2012. godine

Održan sastanak sa predstavnicima USAID-a u BiH

2

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović i tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić, sastali su se 25. srpnja 2012. godine s Christianom Hauptom i Lisom Petter, ravnateljem i menadžericom Projekta jačanja parlamenata u BiH Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID).
Na sastanku su predstavnici USAID-a upoznali predsjedatelja Vidovića sa projektima i aktivnostima koje USAID provodi u Bosni i Hercegovini, a koji su usmjereni na osnaživanje institucija zakonodavne vlasti, među kojima i Parlamenta Federacije BiH.
Prezentirane su dosadašnje aktivnosti provedene kroz zajedničke napore USAID-a i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te je razgovarano o nastavku uspješne suradnje i u budućnosti.

1

Sarajevo, 24. juli, 2012. godine

U nastavku Devete vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 24. jula 2012. godine, za Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi donošenja odluke o smjenjivanju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, glasalo je 36 delegata, tri su bila suzdržana, sedam protiv.
Dom je usvojio zaključak kojim se sugeriše Vladi Federacije da razmotri mogućnost kupovine kanadera ili zračnih traktora za suzbijanje požara, te da u skladu sa mogućnostima, osigura pomoć vatrogasnim, i službama civilne zaštite u područjima gdje je pomoć najpotrebnija.
Usvojen je i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje tri člana Upravnog odbora RTV FBiH.

1

Sarajevo, 23. juli, 2012. godine

O B A V I J E S T

o nastavku 9. Vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 9. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u utorak , 24. jula, 2012. godine u 14 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 20. juli, 2012. godine

Današnje zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prekinuto je nakon što je Klub Srba predložio, a Dom prihvatio, odgodu sjednice na čijem dnevnom redu je bio Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi donošenja odluke o smjenjivanju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.
Osim prijedloga za smjenu predsjednika FBiH, na dnevnom redu Devete vanredne sjednice Doma naroda bila je i tačka - Izbor i imenovanja.  U raspravi o dnevnom redu Klub Bošnjaka predložio je da se delegati danas očituju samo o prijedlogu odluke za smjenu predsjednika FBiH, a Klub Hrvata da se osim o planirane dvije, Dom očituje i o trećoj tački - Prijedlogu odluke o započinjanju procesa izbora članova Upravnog odbora RTVFBiH. Ni jedan, ni drugi prijedlog nisu dobili potrebnu većinu, nakon čega je sjednica prekinuta.
O novom terminu zasjedanja Doma naroda Parlamenta FBiH bit ćete blagovremeno obaviješteni.

1

Sarajevo, 18. juli, 2012. godine

Zakazana 9. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak,
20. jula, 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne iHercegovine radi donošenja Odluke o smjenjivanju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira,
 2. Izbor i imenovanja

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 18. juli, 2012. godine

Najavljeno donošenje odluke i pokretanje procesa za smjenu predsjednika Federacije BiH

1

Danas je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održana konferencija za medije na temu:“Upućivanje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije BiH za smjenu Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH i aktualna politička situacija u ovom entitetu”. Medijima su se obratili predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović i predsjedatelj Zastupničkoga doma Fehim Škaljić.

U svom obraćanju, predsjedatelj Vidović je najavio održavanje izvanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u petak, 20. srpnja 2012. godine na kojoj će ovaj Dom sa više od 2/3 glasova izaslanika i formalno donijeti Odluku o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu za smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.
“Na prošloj sjednici Doma naroda donesen je zaključak kojim je gospodin Budimir pozvan da, poštivajući osnovne principe demokracije, podnese ostavku. Već smo tada prikupili potpise 39 izaslanika u Domu naroda,  što predstavlja 2/3 većinu  koja je potrebna za donošenje odluke o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu FBiH za smjenu predsjednika Federacije. Međutim, željeli smo sačuvati dignitet Institucije predsjednika Federacije BiH i pružiti priliku gospodinu Budimiru da časno odstupi sa dužnosti i time pokaže kako poštuje volju Parlamenta koji ga je izabrao, ali još više kako poštuje volju građana Federacije BiH izraženu na prethodnim izborima i omogući novoj parlamentarnoj većini da preuzme odgovornost za stanje u Federaciji BiH.” izjavio je predsjedatelj Vidović. Izražavajući nezadovoljstvo radom i ponašanjem predsjednika Federacije BiH, predsjedatelj Vidović je rekao kako će najvjerojatnije u ponedjeljak Odluka Doma naroda biti dostavljena Ustavnom sudu Federacije BiH na postupanje, izražavajući nadu kako će ovaj Sud u što skorije vrijeme donijeti konačnu odluku o smjeni gospodina Budimira,

Predsjedatelj zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić pojasnio je medijima kako je u Federaciji BiH došlo do parlamentarne krize i potrebe da se sastavi nova koalicija koja je izrazila svoju volju u parlamentarnoj proceduri, te izglasala nepovjerenje rukovodstvu sa odgovornošću da preuzme pravo rukovođenja poslovima izvršne i zakonodavne vlasti, te rješava probleme koji stoje pred njima. Naglašavajući da se na ovom putu ispriječio birokratski instrumentarij koji se zove predsjednik i dopredsjednici Federacije BiH, a da je njihova smjena izraz volje parlamentarne većine, predsjedatelj Škaljić je rekao: Ulazimo u parlamentarnu proceduru za koju smo procijenili da je utemeljena na Ustavu jer Ustav kaže da se dvotrećinskom većinom svakoga doma pokreće postupak smjene, a u Zakonu o postupanju pred Ustavnim sudom FBiH se govori da je stranka u postupku dom i tu nema nikakve dileme. S tog stanovišta se pokreće procedura, a Ustavni sud će sa svoje pozicije donijeti odluku koja će se poštovati.”

Dodao je i kako će Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH sa odgovornošću čekati stav Ustavnog suda, te u narednom periodu raditi kako bi se nadoknadili zaostatci, bez obzira na uobičajenu praksu i parlamentarnu pauzu.

1

Sarajevo, 17. juli, 2012. godine

P O Z I V  Z A  M E D I J E

Pozivamo uvažene predstavnike medija na konferenciju za medije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja će se održati

18.  srpnja 2012. godine s početkom u 12.00 sati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, Sarajevo

na temu:

“Upućivanje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije BiH za smjenu Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH i aktualna politička situacija u ovom entitetu”

Medijima će se obratiti predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Radoje Vidović i predsjedatelj Zastupničkoga doma Fehim Škaljić.

1

Sarajevo, 12. juli, 2012. godine

Predsjedatelj Vidović nazočio obilježavanju 17. godišnjice genocida u Srebrenici

1

Delegacija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nazočila je obilježavanju 17. godišnjice genocida i ukopu identificiranih žrtava 11. srpnja 2012. godine u Srebrenici.

Delegaciju su činili Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda i izaslanik u Domu naroda Hajrudin Bećirević, Fehim Škaljić, Mira Grgić i Tomo Vidović, predsjedatelj i dopredsjedatelji Zastupničkoga doma, te predstavnici klubova političkih stranaka, zastupnici Marinko Čavara (HDZ BiH), Besima Borić (SDP BiH), Vlado Ivanković, Ivica Jurčić, Hasan Samardžić (NSRZB) i Aner Begić (SBB).

2

Ovom prigodom su predsjedatelji Vidović i Škaljić, u ime Federalnog Parlamenta, položili vijenac u počast svim stradalim žrtvama u Srebrenici.

1

Sarajevo, 04. juli, 2012. godine

Vidović: Nastojat ću očuvati dignitet Doma naroda

2

Izaslanik Radoje Vidović je na 8. izvanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran za predsjedatelja ove institucije.

Prijedlog za imenovanje je u skladu s Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH uputio Klub Hrvata ovoga Doma, a isti je podržan većinom glasova svih izaslanika.

Ovom prigodom predsjedatelj Vidović je izjavio kako je pozicija predsjedatelja za njega časna i odgovorna, te kako će u svome radu nastojati očuvati dignitet ovoga Doma. Ujedno je naglasio kako će se prema svim izaslanicima ponašati jednako, te da će se potruditi da Dom naroda Parlamenta Federacije BiH postane mjesto donošenja važnih odluka u korist svih njenih građana.

Radoje Vidović je rođen 13. siječnja 1970. Godine u Fojnici, a trenutačno živi u Kreševu. Po nacionalnosti je  Hrvat, posjeduje visoku stručnu spremu sa završenim pedagoškim i filozofskim fakultetom.

Radno iskustvo stekao je u Srednjoj školi u Kreševu, županijskom Saboru Središnja Bosna te Parlamentu Federacije BiH. Pored toga je imao i brojne stranačke aktivnosti, te bogat politički angažman obnašajući dužnost predsjednika Organizacionog odbora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Kreševo od 2002. godine, člana Županijskog odbora od 2002. godine, člana Središnjeg odbora HDZ BiH od 2006. godine,  člana Nacionalnog vijeća HDZ BiH od 2006. godine, a trenutačno je i član Nadzornog odbora HDZ BiH.

1

Sarajevo, 03. juli, 2012. godine

Izabran novi predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

1

Na Osmoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 3. jula 2012. godine, dužnosti je razrješena Karolina Pavlović (Narodna stranka Radom za boljitak), a za novog predsjedavajućeg Doma naroda imenovan je dosadašnji predsjednik Kluba Hrvata u Domu, Radoje Vidović (HDZ BiH).
Razrješenje Karoline Pavlović podržalo je 39 delegata, dva su bila protiv, dva suzdržana.

Dom naroda usvojio je zaključke kojima je zatraženo od predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH da podnesu ostavke, a od premijera Federacije BiH da predloži smjenu ministara "koji opstruiraju rad Vlade ".

Od Vlade FBiH zatraženo je da hitno dostavi Parlamentu Federacije BiH prijedloge za imenovanja iz mjerodavnosti Parlamenta Federacije BiH, te da, u skladu sa ovlastima, pojača nadzor u ministarstvima, javnim preduzećima i institucijama.

Vidović je naglasio da je u Domu naroda osigurana dvotrećinska većina za pokretanje smjene predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH Živka Budimira i Mirsada Kebe, te ih pozvao da podnesu ostavke.
Delegati su prihvatili i Prijedlog odluke o imenovanju Zehrudina Isakovića, Nine Ćorića i Vanje Kenjić za privremene članove Upravnog odbora RTV Federacije BiH.
Dom naroda usvojio je informaciju o Protokolu o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenter - International finance Management.
Nakon burne rasprave o dnevnom redu koja je trajala nešto više od šest sati,  neposredno prije usvajanja prijedloga Kluba Hrvata da se na dnevni red uvrsti izbor novog rukovodstva Doma, sjednicu je napustilo devet delegata iz Kluba Bošnjaka, na čelu sa predsjednikom Kluba, Amirom Zukićem.
Zukić je ranije u nekoliko navrata zatražio od  Kluba Hrvata da ponovo upute zahtjev za održavanje nove vanredne sjednice, sa precizno navedenim tačkama dnevnog reda, jer, kako je kazao, danas je predložen drugačiji dnevni red od onog koji je utvrđen na Kolegiju, te o njemu ne žele raspravljati.

Također, Amir Zukić u ime većine u Klubu Bošnjaka koji su napustili sjednicu, predložio je da se Jasmin Smailbegović (SDP BiH) razriješi dužnosti dopredsjedavajućeg Doma naroda. Ni ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu u Domu naroda Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo, 02 .juli, 2012. godine

Zakazana 8. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak,
03. jula, 2012. godine u 14 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o Protokolu o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenter- International finance Management,
 2. Aktuelna politička situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 29. juni, 2012. godine

Zakazana sjednica Kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

            Na temelju članka 78. a u svezi sa člankom 76. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, zakazana je sjednica Kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 02. jula, 2012. godine u 10.00 sati.

Sjednica Kolegija će se održati u Uredu predsjedateljice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3.

1

Sarajevo, 13. juni, 2012. godine

Modernizacija entitetskih parlamenata za Europu

12

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sudjelovala je danas, 12. lipnja 2012. godine u Sarajevu, na ceremoniji povodom pokretanja projekta pod nazivom Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta BiH za Europu u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Veleposlanstva Velike Britanije.

U sklopu ceremonije potpisan je i Memorandum o razumijevanju o realizaciji projekta čiji je cilj osuvremenjivanje usluga koje pružaju entitetski parlamenti i Skupština Brčko Distrikta BiH, čime će navedenim institucijama biti omogućeno započinjanje djelotvornih priprema za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju. Realizacija projekta započet će potpisivanjem ovoga Memoranduma i trajat će do 30. rujna 2013. godine.

“Očekujem da ovaj projekat dovede do povećanja efikasnosti i transparentnosti Federalnog Parlamenta, te da se naša institucija strateški usmjeri i pripremi za europski put.  Pri tome želim istaći da projekt ne doživljavam isključivo kao modernizaciju, nego šansu da kroz osuvremenjivanje uhvatimo korak sa zakonodavnim institucijama širom Europe i dovedemo ovu državu i njene građane u članstvo Europske Unije.” naglasila je predsjedateljica Karolina Pavlović ovom prigodom.

Ceremoniji su nazočili i Denis Zvizdić, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Igor Radojičić, predsjedatelj Narodne skupštine Republike Srpske, Esad Atić, predsjedatelj Skupštine Brčko Distrikta BiH, te veleposlanik Misije OSCE-a u BiH Fletcher M. Burton, veleposlanik Velike Britanije Nigel Casey i Renzo Davidi, zamjenik voditelja Delegacije Europske Unije.

1

Sarajevo, 24. maj, 2012. godine

Predsjedateljica Pavlović na IX. godišnjem okupljanju zvaničnika Jugoistočne Europe

1

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sudjelovat će na IX. godišnjem okupljanju zvaničnika Jugoistočne Europe koji će se održati od 25. do 26. svibnja 2012. godine u Budvi, u Crnoj Gori u organizaciji Grupe za molitveni doručak crnogorske Skupštine.

“Sudjelovanje na događajima koji u prvom redu promoviraju zajedništvo, toleranciju i međusobno poštivanje, zanemarujući sve različitosti i eventualne podjele, me uvijek raduje. Nadam se kako ćemo sa ovoga okupljanja poslati zajedničku poruku kako su multietničnost i raznolikost kultura naše bogatstvo, a osobito kako nas upravo te različitosti trebaju spajati, a ne razdvajati.” izjavila je predsjedateljica Pavlović. 

Grupe za molitveni doručak Jugoistočne Europe okupljaju se jednom godišnje sa zvaničnicima vlada, liderima, političarima i drugim uglednim građanima iz cijelog regiona i raznih dijelova svijeta, kako bi promovirali duh prijateljstva, kroz molitvu i zahvalnost. Regionalnim okupljanjima nastoji se prenijeti ideja promoviranja dijaloga i razumijevanja među nacijama, vjerskim kulturama i političkim gledištima u istom duhu kao i na Nacionalnom molitvenom doručku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj događaj se odvija uz potporu članova američkog Kongresa koji će i nazočiti okupljanju u Budvi.

1

Sarajevo, 17. maj, 2012. godine

Na 11. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 17. maja 2012. godine, delegati su obavili raspravu o dvanaest tačaka Dnevnog reda nakon čega je sjednica prekinuta. Glasanje će biti obavljeno na nastavku sjednice, o čijem terminu ćete biti naknadno obaviješteni.
Delegati su raspravljali o: Prijedlogu zakona o autocesti na Koridoru Vc, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za privatizaciju, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Prijedlogu zakona o lijekovima, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala), Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH, Nacrtu zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, Nacrtu zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH i Nacrtu zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije BiH.

1

Sarajevo, 16. maj, 2012. godine

Učenici Srednje elektrotehničke škole iz Bihaća posjetili Parlament FBiH

1 2

U posjeti Parlamentu Federacije BiH  su u utorak, 15. svibnja 2012. godine boravili ravnatelj, nastavnici i učenici završnih razreda Srednje elektrotehničke škole iz Bihaća.

Učenike i nastavnike dočekali su i pozdravili izaslanica Mira Ljubijankić i Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
Izaslanica Mira Ljubijankić, koja je u Dom naroda delegirana uime Skupštine Unsko-sanskog kantona, a svojedobno je kao nastavnica radila u ovoj školi, poželjela je dobrodošlicu gostima, te ih upoznala sa ustrojstvom i radom Parlamenta Federacije, procedurom usvajanja zakona, a posebno se osvrnula i na ulogu mladih u društvu, te politiku prema mladima koju Federacija provodi.

Tajnik Doma naroda Izmir Hadžiavdić je učenicima pojasnio politički sustav Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na zakonodavnu vlast i poziciju Federalnog parlamenta u njoj.  

Učenici su ujedno posjetili i Centar za posjetitelje Federalnog Parlamenta gdje su dobili temeljne informacije o web stranicama oba doma Parlamenta, kao i upute o podatcima koji se tamo mogu pronaći.

Ova posjeta omogućena je kroz zajedničku suradnju Parlamenta FBiH i Američke agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID), a u sklopu projekta jačanja parlamenata u BiH.

1

Sarajevo, 16. maj, 2012. godine

Povodom 7. izvanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, posvećene Prijedlogu deklaracije o neprihvaćanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine od predsjednika Federacije,  predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović upućuje sljedeću izjavu za javnost:
“Smatramo da još nisu stečeni uvjeti za okončanje režima supervizije za Distrikt Brčko iz razloga što postoji  još niz neriješenih pitanja od vitalnog značaja za Distrikt Brčko, kao što su financiranje i infrastruktura Distrikta (luka, telekomunikacije, putne komunikacije), te opskrba električnom energijom i predstavljanje Disktrikta Brčko u institucijama BiH. Mišljenja smo da ta pitanja moraju biti riješena prije nego se pristupi razmatranju odluke u okončanju režima supervizije.  Rješavanje ovih pitanja traje dugo i uz mnoge  poteškoće, ali bez svojevrsne discipline, ustupaka, odricanja i poštivanja procedura on zapravo nije moguć. A to se odnosi na sve aktere.

Narodna skupština Republike Srpske, ne prihvaćajući Konačnu odluku Arbitražnog Tribunala, upravo ne ispunjava proceduru, a istovremeno se Konačnom odlukom koristi kao pravnim sredstvom pravdanja svojih poteza koji bi vodili ka ukidanju supervizora i dalje visokog predstavnika.

Upravo ove kontradiktornosti su korak unazad, a ne unaprijed i upravo ovakvim postupcima se daje opravdanje i potreba za arbitražom.”

1

Sarajevo, 16. maj, 2012. godine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, danas je na 7. Vanrednom zasjedanju, a na prijedlog predsjednika FBiH Živka Budimira, prihvatio Deklaraciju o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt BiH.
Uz Deklaraciju, usvojen je i zaključak Kluba Bošnjaka kojim se predsjednik Federacije zadužuje  za organizaciju sastanka sa predstavnicima Vijeća za implementaciju mira, visokim predstavnikom za BiH i supervizorom za Brčko, kako bi ih upoznali sa stavovima izraženim u Deklaraciji.

1

Sarajevo, 14. maj, 2012. godine

Zakazana 7. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu,
16. maja, 2012. godine u 15 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (predlagatelj: predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Prijedlog Deklaracije možete preuzeti na sljedećem linku: Deklaracija o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo, 03. maj, 2012. godine

O B A V I J E S T

            Obavještavam Vas da se 11. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je zakazana  za  četvrtak, 10. maja 2012. godine, odgađa za četvrtak, 17. maja  2012. godine u 10 sati.

1

Sarajevo, 27. mart, 2012. godine

Zakazana 11. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak,
10. maja, 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i  zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak
 7. Prijedlog zakona o lijekovima – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
  - Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 15. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija,
 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,
 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine,
 18. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku
  - Sporazum o zajmu za Projekat obnove stambenih jedinica izbjeglih osoba između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine
  - Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku,
 19. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu i procjena plana za 2013. i 2014. godinu sa Prvim izmjenama i dopunama  (integralni tekst) sa Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu i procjena plana za 2013. i 2014. godinu,
 20. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 21. Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, V: broj: 451/12 od 3.4. 2012. godine
  - Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, V: broj: 452/12 od 3.4. 2012. godine,
 22. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu,
 23. Prijedlog Rezolucije o dijabetesu sa Odlukom o prihvatanju Rezolucije o dijabetesu,
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine,
 25. Usaglašavanje:
  a) Prijedloga zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
  b) Prijedloga zakona o zaštiti od buke,
 26. Izbor i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora Direkcije za upravljanje Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka,
  c) Prijedlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za upravljanje Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 09. maj, 2012. godine

Čestitka povodom Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom

Povodom 9. svibnja, Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović upućuje čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

“Iako Bosna i Hercegovina danas nije u sastavu Europske unije, ona je njezin neizostavni dio. Naši građani zaslužuju biti jednakopravni sa svim građanima Europske unije, a politički lideri u BiH moraju s riječi prijeći na djela. Za EU se ne smijemo samo deklarativno zalagati, nego moramo konkretnim mjerama sebi i drugima dokazati da uistinu želimo biti dio te velike obitelji. Proces europskih integracija jest dugotrajan i zahtjevan, ali nije nedostižan.

Mi moramo učiniti sve što možemo da taj proces okončamo što prije, a ne da gubimo dragocjeno vrijeme na rješavanju problema koji će ionako prije ili kasnije morati biti riješeni, kao što su presude Europskog suda za ljudska prava, prilagođavanje zakonodavstva europskoj legislativi i slično.

Međutim, na europskom putu ne smijemo biti razjedinjeni, nego moramo zajedno nastupiti i sve podjele podrediti jednom cilju, a to je članstvo u Europskoj uniji.

Ovo su momenti kada se obilježavaju i sjećanja na borbu protiv fašizma te u tom smislu nama je put ka ujedinjenoj Europi utemeljenoj na antifašizmu i demokraciji još više neophodan”, izjavila je predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH Karolina Pavlović, povodom 9. svibnja, Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom.

1

Sarajevo, 18. april, 2012. godine

Predsjedateljica Pavlović sudjelovala u programu Mentoringa

11

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović danas je u okviru Mentoring programa Centra za promociju civilnog društva (CPCD) svoj radni dan provela s mladom aktivisticom Aldinom Fafulović. Aldina je studentica predškolskog odgoja na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, a inače je predsjedateljica Udruge mladih Roma iz Viteza.

22 33

CPCD je, naime,  pokrenuo akciju koja ima za cilj povezati mlade žene kojima treba potpora u razvoju karijere sa ženama koje su uspješne u svome poslu i koje su prepoznate po svom doprinosu u društvu. Ovaj je program osmišljen kao povezivanje mentorica i mladih žena iz cijele Bosne i Hercegovine na jedan dan, u kojem će se odvijati sveobuhvatan prijenos znanja, iskustva, energije i savjeta.

Aldina Fafulović je nakon provedenog radnog dana s predsjedateljicom Pavlović istaknula kako će joj ovo iskustvo osobito pomoći u budućnosti, te kako je upoznavanje s predsjedateljicom Doma naroda Parlamenta Federacije i njezinim radom iznimna čast i zadovoljstvo.

55

Raduje me što sam mogla bar na jedan dan surađivati s predstavnicom mladih ljudi kojima na sve načine moramo osigurati boljitak i zadržati ih u Bosni i Hercegovini. Osobita mi je čast što sam upoznala Aldinu koja treba biti primjer romskoj mladeži kako se može uspjeti u obrazovanju i u društvu općenito”, naglasila je predsjedateljica Pavlović, te uputila sve pohvale organizatoru projekta.

1

Sarajevo, 13. april, 2012. godine

Sastanak rukovodstva Doma naroda s ekspertom USAID-a iz Washingtona

1

Predsjedateljica i dopredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović i Jasmin Smailbegović sastali su se danas s Keithom Schulzom, ekspertom iz Odjela za pitanja vlasti/upravljanja Američke agencije za međunarodni razvitak Sjedinjenih Američkih Država (USAID) iz Washingtona, te Svjetlanom Derajić, rukovoditeljicom programa za potporu parlamentarnim tijelima i političkim procesima Misije USAID u BiH.

Sastanak je održan povodom novog programa Misije USAID u BiH koji će podržati daljni demokratski razvitak struktura vlasti u BiH.

Predsjedateljica Karolina Pavlović izrazila je zahvalnost Misiji USAID u BiH na dosadašnjoj potpori i suradnji, te naglasila spremnost da se ta suradnja nastavi i u budućnosti.

“Uloga međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini veoma je značajna i one su svakako doprinijele unapređenju demokracije u našem društvu. Svaki program usmjeren na poboljšanje struktura vlasti je dobrodošao samo ako će on u konačnici značiti boljitak našim građanima jer demokracija bez građana nije demokracija nego nešto drugo”, kazala je ovom prigodom predsjedateljica Pavlović.

1

Sarajevo, 03. april, 2012. godine

Na nastavku 10. sjednice od 2.4.2012. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je verificirao mandat Darku Horvatu, delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

            Dom naroda je, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

            Takođe, Dom naroda je, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Amandmanom Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kojeg je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila, pa je Amandman postao sastavni dio Prijedloga zakona. Obzirom da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u različitom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se Predstavnički dom  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izjasni o Amandmanu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda.

            Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su usvojili Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama sa Amandmanom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmanom Mire Ljubijankić, koji je Vlada Federacije prihvatila, koji su postali sastavni dio Prijedloga zakona. Obzirom da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u različitom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se Predstavnički dom  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izjasni o amandmanima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

            Dom naroda je prihvatio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

            Delegati su prihvatili Nacrt zakona o zaštiti prirode i zadužili predlagača  da sprovede javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona u trajanju od 90 dana.

            Delegati su prihvatili Nacrt zakona o volontiranju koji je predložila Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom, zadužen je predlagač  da sprovede javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona u trajanju od 60 dana.

            Dom naroda je donio Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić i usvojio Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2012. godinu. Usvojena je i Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2020. godine, kao i Strategija razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022. godine uz koju su usvojeni Zaključci koje je predložio Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda.
Usvojeni su Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. -2014. godina i Operativni Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

            Dom naroda je donio Odluku o obrazovanju Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Odluku o izboru članova kojom su u ovu Komisiju iz Predstavničkog doma izabrani: Tomo Vidović, predsjednik Komisije i Omer Vatrić, Ljiljana Sakić, Marinko Čavara i Mirsad Džonlagić, dok su iz Doma naroda izabrani: Jasenko Tufekčić, zamjenik predsjednika Komisije i Zoran Jovanović, Radoje Vidović, Damir Čardžić i Mira Ljubijankić.

Dom naroda je potvrdio Odluku koju je donio predsjednik Federacije uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine kojom su razrješeni članovi Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Ćelam, Milorad Rajlić, Matej Živković i Džafer Alibegović zbog isteka mandata na koji su imenovani.
Dom naroda je potvrdio Odluku koju je donio predsjednik Federacije uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine kojom su imenovani novi članovi Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, i to:  Enes Gotovuša, za predsjednika Komisije, Gordana Ćorić, za zamjenika predsjednika Komisije i Milorad Rajlić, Matej Živković i Adnan Zukić za članove Komisije.

Na kraju sjednice, Dom naroda je usvojio Zaključak koji su predložili Odbor za privredu Doma naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda kojim Dom naroda neće uvrštavati u dnevni red sjednice one tačke  za koje nadležno radno tijelo Doma naroda nije dalo svoje mišljenje zbog neprisustva predstavnika predlagača.

1

Sarajevo, 30. mart, 2012. godine

O B A V I J E S T

o nastavku 10. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 10. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  ponedjeljak, 02. aprila 2012. godine u 12 sati.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA
10. SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

12. Prijedlog strategijerazvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za
period 2012.-2022. godine,
13. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. -  
2014. godina,
14. Operativni Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
15. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 30. mart, 2012. godine

Na desetom redovnom zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavljena je rasprava o: Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku, Prijedlogu zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Prijedogu  zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne državne službe u FBiH, Nacrtu zakona o volontiranju, Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju  Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, i o Nacrtu zakona o zaštiti prirode.

Delegati su raspravljali  o  Prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić;
a) Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit Bank Austria AG,
b) Informacija o robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić.

Završena je rasprava o Prijedlogu Finansijskog  plana - Budžeta FERK-a za 2012. godinu, Prijedlogu strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2020., te o Prijedlogu strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022. godine.

Nakon  rasprave o navedenim tačkama sjednica je prekinuta. Nastavak je zakazan za ponedjeljak, 2. april 2012. godine.

1

Sarajevo, 23. mart, 2012. godine

Predstavnici Saveza nevladinih organizacija iz Bugojna posjetili Parlament FBiH

1

U posjetu Parlamentu Federacije BiH danas su boravili predstavnici Saveza nevladinih organizacija LSG iz Bugojna.
Tijekom svoga boravka gosti su se kroz razgovor sa zastupnicima upoznali s radom i ustrojstvom oba doma Parlamenta Federacije BiH. Ujedno su posjetili i parlamentarni Centar za posjetitelje, gdje su upoznati s informacijama dostupnim javnosti putem web stranice www.parlamentfbih.gov.ba

Ovaj je posjet omogućen kroz zajedničku suradnju Parlamenta FBiH i Američke agencije za međunarodni razvitak Sjedinjenih Američkih Država (USAID), a u sklopu projekta jačanja parlamenata u BiH.

1 1

1

Sarajevo, 20. mart, 2012. godine

Zakazana 10. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak,
29. marta 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikovanje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog Amandmana CX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Ustavna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu narodaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i      invalidskom osiguranju- hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 9. Nacrt zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 11. Nacrt zakona o zaštiti prirode,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić - Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit Bank Austria AG,
  - Informacija o robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić,
 13. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2012. godinu,
 14. Prijedlog strategije „Ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine“ Projekat  „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2020.,
 16. Prijedlog strategijerazvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022. godine,
 17.  Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. -2014. godina,
 18. Operativni Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 19. Izbor i imenovanje

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 20. mart, 2012. godine

Predsjedateljica Pavlović sastala se s veleposlanikom Republike Slovenije u BiH

1

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sastala se danas s NJ.E. Andrejem Grassellijem, veleposlanikom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je razgovarano o društveno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te njezinom približavanju Europskoj uniji.

Predsjedateljica Pavlović ovom je prigodom naglasila kako “ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju nema alternativu i upravo radi toga moramo ulagati sve kredibilne napore u praćenju mape puta i ispunjavati obveze koje proizilaze iz iste. Pri tome naglašavam da se mora pronaći rješenje kako bi se ispoštovala presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, odnosno kako bi se otklonile prepreke za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Svima nam je jasno da europski put znači i ekonomski te gospodarski oporavak zemlje, stoga moramo poduzeti sve mjere kako bismo uskladili naše zakone sa zakonima Europske unije.”

Veleposlanik Grasselli je na koncu pohvalio dobru suradnju sa slovenskom manjinom organiziranom u Savez slovenačkih društava u BiH, te izrazio nadu za daljnju uspješnu suradnju.

1

Sarajevo, 07. mart, 2012. godine

U nastavku devete sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 7. marta 2012. godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o poljoprivredi, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju (predlagač: Zijat Mušić, delegat u Domu naroda), Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o vinu, Prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti i Prijedlog zakona o evidencijama u oblasti zdravstva.

Delegati su prihvatili Nacrt zakona o radu, Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca, Nacrt zakona o elektronskom dokumentu te Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

Nacrt zakona o igrama na sreću nije dobio potrebnu većinu glasova u Domu naroda Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo, 06. mart, 2012. godine

Predsjedateljica Pavlović sastala se s bh. Uzbunjivačima i Stephenom Kohnom

1

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sastala se danas s ravnateljem Nacionalnoga centra Uzbunjivača iz Washingtona Stephenom Kohnom. Sastanku su nazočili i članovi Upravnoga odbora organizacije “Uzbunjivači protiv korupcije” u Bosni i Hercegovini Teufik Hadžiahmetović i Višnja Marilović.

Na sastanku je razgovarano o mogućoj suradnji i potrebnim koracima u pravnoj zaštiti uzbunjivača u Bosni i Hercegovini, o ulozi građana odnosno uposlenika javnih i privatnih poduzeća u antikoruptivnom djelovanju, potrebi da svoja saznanja o korupciji i zlouporabama podijele s mjerodavnim institucijama te donošenju zakona i propisa koji će biti na strani građana uzbunjivača, a ne na strani osoba osumnjičenih ili optuženih za koruptivno ponašanje.

Ravnatelj Kohn prezentirao je saznanja, primjere dobre prakse i dostignuća Uzbunjivača iz Sjedinjenih Američkih Država te posebice ukazao na značaj zaposlenika u procesu borbe protiv korupcije budući da su oni izravni svjedoci, a s druge su strane i suočeni s velikim rizicima i strahovima jer mogu najviše izgubiti ako prijave korupciju. Stoga je zakonska zaštita uposlenika koji prijavljuju korupciju temelj za rješavanje ovoga problema.

Pozdravljam inicijativu i osnivanje neovisne organizacije Uzbunjivača protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”, rekla je predsjedateljica Pavlović te naglasila: “Korupcija je jedan od najvećih problema s kojima se naša država suočava i svi zajedno moramo poduzeti  mjere kako bi se sva koruptivna djela adekvatno i sankcionirala. Neosporno je da mjerodavne institucije pri tome moraju imati punu potporu i pomoć građana. Stoga očekujem od novoosnovane organizacije Uzbunjivača da nam budu partneri i savjetodavci u borbi protiv korupcije.”

Predsjedateljica je na koncu pozvala članove organizacije “Uzbunjivači protiv korupcije” na trajnu suradnju i dostavljanje konkretnih inicijativa i prijedloga kako bi se pronašla što bolja zakonska rješenja kojima bi se osigurala zaštita prijavljivačima korupcije.

1

Sarajevo, 02. mart, 2012. godine

O B A V I J E S T

o nastavku 9. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 9. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  srijedu, 7. marta 2012. godine u 11 sati.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA
9. SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

11. Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca,
12. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu,
13. Nacrt zakona o igrama na sreću,
14. Nacrt Programa rada Doma naroda PFBiH za 2012. godinu,
15. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo, 02. mart, 2012. godine

Svečana sjednica povodom Dana neovisnosti BiH

2

Svečana sjednica povodom Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine održana je 29. veljače 2012. godine u Parlamentu Federacije BiH. Sjednici su pored organizatora, predsjedatelja Doma naroda i Zastupničkoga doma Karoline Pavlović i Denisa Zvizdića, nazočili mnogobrojni bosanskohercegovački i međunarodni dužnosnici.

Predsjedateljica Karolina Pavlović ovom je prigodom istaknula: Prije točno dvadeset godina 64% građana naše države izašlo je na referendum izglasavši tako njenu samostalnost.
Međutim, građani Bosne i Hercegovine toga dana nisu dali svoj glas samo za neovisnost, oni su dali svoj glas za san, za novu nadu u boljitak i promjenu. Glasovali su vjerujući kako će to donijeti bolje sutra, njima i njihovoj djeci.”  Ujedno je i podsjetila nazočne na odgovornost koju kao nositelji vlasti imaju te pozvala da sve raznolikosti i energiju usmjere na pravi način. “Pozivam vas da gradimo zemlju u kojoj će ovaj san postati stvarnost. Ova zemlja i njeni građani nemaju pravo na siromaštvo i konflikte.” Naglasila je predsjedateljica Pavlović.

Nazočnima su se prigodnim govorom obratili i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, te Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

1

Sarajevo, 29. februar, 2012. godine

Povodom Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović upućuje čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

1

Sarajevo, 23. februar, 2012. godine

Prije početka Devete sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jučer, 23. februara 2012. godine, delegati su se izjasnili o tačkama sa Dnevnog reda Osme sjednice, o kojima su obavili raspravu 16. februara 2012. godine.
Usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnom ispitu.
Prihvaćeni su: Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine, te Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu kao i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U nastavku zasjedanja utvrđen je Dnevni red Devete sjednice koji glasi:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o poljoprivredi - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju - skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju (predlagač: Zijat Mušić, delegat u Domu naroda) - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o vinu,
 8. Prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti,
 9. Prijedlog zakona o evidencijama u oblasti zdravstva,
 10. Nacrt zakona o radu,
 11. Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca,
 12. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu,
 13. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 14. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 15. Izbor i imenovanja.

Nakon što je obavljena rasprava o deset tačaka po utvrđenom Dnevnom redu, sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. O terminu nastavka Devete redovne sjednice Doma naroda bit ćete blagovremeno obaviješteni.

1

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak,
23. februara 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o vinu,
 5. Prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti,
 6. Prijedlog zakona o evidencijama u oblasti zdravstva,
 7. Nacrt zakona o radu,
 8. Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca,
 9. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu,
 10. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 11. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine,
  Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine,
 12. Izbor i imenovanja.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

 Sarajevo, 16. februar, 2012. godine   

Na Osmoj redovnoj sjednici Doma naroda, 16. februara  2012. godine, obavljena je rasprava o sljedećim zakonskim prijedlozima: Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnom ispitu.

Delegati su raspravljali o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Nacrtu Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine, te o Izvještaju Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu, Izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu, Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Po obavljenoj raspravi o svim tačkama Dnevnog reda jučerašnje sjednice, zasjedanje je prekinuto zbog nedostatka kvoruma. O navedenim materijalima delegati će se izjasniti na Devetoj redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zakazanoj za četvrtak, 23. februara 2012. godine.

Sarajevo, 14. februar, 2012. godine   

 

 

Službenici Stručne službe Doma naroda i Zajedničke službe organizirali čišćenje snijega sa krova i oko zgrade Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo, 03. februar, 2012. godine

Predsjedateljica Pavlović na molitvenom doručku u Washingtonu

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović nazočila je jučer, 2. veljače 2012. godine, 60. nacionalnom molitvenom  doručku koji se održao u Washingtonu.
Molitvenom doručku je kao počasni gost nazočio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Barrack Obama sa suprugom, državna tajnica Hillary Clinton, brojni američki senatori i ugledne ličnosti te političari iz oko 160 zemalja svijeta.

Dijeleći dojmove sa održanog događaja, predsjedateljica Pavlović je rekla kako se kroz zajedničku molitvu uspostavljaju i trajno njeguju vrijednosti kao što su tolerancija, razumijevanje i mir te dodala:
“Bilo bi lijepo kada bi se ovakav događaj organizirao i u Bosni i Hercegovini na državnom nivou, kada bi došlo do zajedništva bez obzira na vjeru, naciju i na svu prošlost koju imamo, jer se više ne trebamo vraćati unatrag nego krenuti korak naprijed”.

O samom značaju molitve, osobito u vremenu ekonemske krize koja potresa cijeli svijet, govorio je i predsjednik Barrack Obama napomenuvši na kraju svoga izlaganja da se u trenutcima molitve, bez obzira koliko važno djeluju titule i koliko mislimo da imamo moći, svi trebamo sjetiti da nismo savršeni.
Tradicija okupljanja na Molitvenom doručku u SAD počela je 1953. godine, pod predsjednikom Dwightom D. Eisenhowerom, koji je okupio grupu kongresmena s ciljem da  pomognu u prevazilaženju podjela u tadašnjem američkom društvu. Prvobitna ideja da se političari zajedno mole za mir i uspjeh Sjedinjenih Američkih Država prerasla je u organiziranje međunarodnog molitvenog doručka na koji se, osim domaćih, pozivaju i svjetski lideri i političari kako bi se ujedinili u molitvi.
Nacionalni molitveni doručak je manifestacija koja traje nekoliko dana, okuplja oko 3.500 uzvanika i sastoji se od mnoštva sastanaka i susreta, ali je centralni događaj upravo molitveni doručak.

Sarajevo, 02.02.2012.                    

Predsjedateljica Pavlović sastala se s kongresmenom Aderholtom

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sastala se se jučer u Washingtonu s američkim republikanskim kongresmenom Robertom B. Aderholtom. Kongresmen Aderholt ujedno je i član molitvene skupine u američkom Kongresu koja je organizator nacionalnog molitvenog doručka kojemu nazoči i predsjedateljica Pavlović.

Tema razgovora bila je aktualna društveno-politička situacija u Bosni i Hercegovini, a predsjedateljica Pavlović i kongresmen Aderholt su podijelili mišljenje kako su vrijednosti kao što su molitva, tolerancija, međusobno poštivanje i bolja međuetnička suradnja, jedine odrednice koje mogu Bosnu i Hercegovinu i njezine građane dovesti na pravi put.
“Mi u Bosni i Hercegovini moramo prihvatiti činjenicu kako su različitosti naše bogatstvo, a ne mana, i jedino ako bez predrasuda prihvatimo jedni druge onakvima kakvi jesmo, moći ćemo imati stabilnu državu koju ćemo voditi ka zajedničkom prosperitetu”, izjavila je predsjedateljica Pavlović.

Kongresmen Aderholt od ranije je poznat kao odličan poznavatelj situacije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu uopće, te je u više navrata isticao kako se Balkan može stabilizirati kroz zajedničke molitve i dijalog, a ne isključivo kroz gospodarstvo, ističući primer Sjedinjenih Američkih Država u kojima također prevladavaju različitosti. “Gospodarstvo može biti i dobro i loše, ali su molitva i prijateljstva koja formiramo kroz njega ono što nas održava kroz dobra i teška vremena” poručio je kongresmen Aderholt.

Sarajevo, 31.01.2012.  

Predsjedateljica Pavlović sastala se s uspješnim bh. poduzetnikom u Washingtonu

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović sastala se jučer, tijekom prvoga dana boravka u Washingtonu, sa uspješnim američkim poduzetnikom Franom Penavićem, iseljenikom iz Bosne i Hercegovine, podrijetlom iz Širokog Brijega.
 
Frane Penavić je i otac Capricie Penavić-Marshall, šefice protokola predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Baracka Obame, koja je bila i osoba od najvećeg povjerenja obitelji Clinton, pri čemu ju je tadašnji predsjednik SAD-a Bil Clinton imenovao šeficom Bijele kuće.
Interesantno je da je Frane Penavić 1956. godine otišao u Sjedinjene Američke Države s dva kilograma duhana i četiri dolara u džepu, a danas je uspješan poduzetnik.

Predsjedateljica Pavlović se s osobitim zadovoljstvom sastala s Franom Penavićem te tom prigodom izjavila: “Uspjeh gospodina Penavića očit je primjer kako pogodan ambijent jedne države omogućuje ljudima da budu uspješni bez obzira na naciju, vjeru i sve razlike koje ga okružuju. Nema sumnje kako i mi u Bosni i Hercegovini moramo raditi na poboljšanju poslovnog ambijenta, poticanju poduzetništva, te ekonomskom napretku u svakom pogledu kako bi naši građani dobili šansu za uspjeh u svojoj domovini.”

Predsjedateljica Karolina Pavlović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama na poziv senatora Jeffa Sessionsa i Marka Pryora gdje će narednih dana nazočiti 60. nacionalnom molitvenom doručku u Washingtonu.

Sarajevo, 30 .01.2012.  

Predsjedateljica Pavlović na molitvenom doručku u Washingtonu

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović će, na poziv senatora Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Jeffa Sessionsa i Marka Pryora, nazočiti 60. nacionalnom molitvenom doručku koji će se održati u Washingtonu.

Nacionalni molitveni doručak je godišnji skup što ga organiziraju članovi američkog Kongresa i predsjednik SAD-a svake godine u duhu prijateljstva, putem molitve i zahvalnosti, a koji se održava prvoga četvrtka u veljači u Washingtonu. Nacionalnom doručku svake godine nazoči oko 3000 sudionika i visokih dužnosnika iz oko 160 zemalja svijeta, a počasni gost je predsjednik SAD Barack Obama.

 

Sarajevo, 26.01.2012.  

Obavještavam Vas da je 8. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana za četvrtak, 16. februara 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnom ispitu – skraćeni postupak,
 7. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi,
 9. Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine,
 10. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu,
 11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu,
 12. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 13. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 14. Izbori i imenovanja.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Sarajevo, 12.01.2012.  

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu odobren je jučer, 11. januara 2012. godine, na 6. Vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Uz Budžet, delegati su usvojili i Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH, kao i Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, i Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu,

Prihvaćeni su: Prijedlog planiranih kapitalnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine  za 2012. godinu; Korigovani Prijedlog Finansijskog plana (Budžeta)FERK-a za 2011. godinu; Zahtjev FERK-a za kupovinu poslovnog prostora. 

Uz usvajanje ovogodišnjeg budžeta, usvojen je i zaključak kojim je Vlada obavezana da najmanje deset posto od predviđenih poticaja za poljoprivredu usmjeri za održivi povratak u Republiku Srpsku.

Sarajevo, 05.01.2012.    

Obavještavam Vas da je 6. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana za srijedu, 11. januara 2012. godine u 11 sati.
Za  sjednicu je predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu – hitni postupak,
  a) Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  b) Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu,
 2. Prijedlog planiranih kapitalnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine  za 2012. godinu,
 3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu – hitni postupak,
 4. a) Korigovani Prijedlog Finansijskog plana (Budžeta)FERK-a za 2011. godinu,
  b) Zahtjev FERK-a za kupovinu poslovnog prostora.

Povodom nastupajućeg blagdana Božića, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlović upućuje iskrene čestitke svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti.
„Vrijeme Božića predstavlja blagdan ljubavi i mira, radosti i nove nade, blagdan koji poziva na solidarnost i razumijevanje među ljudima, te međusobno poštovanje.“

Početna stranica                                                                                                                            vrh stranice

Pogledajte saopćenja 2016. godina
Pogledajte saopćenja 2015. godina

Pogledajte saopćenja 2014. godina
Pogledajte saopćenja 2013. godina
Pogledajte saopćenja 2012. godina

Pogledajte saopćenja 2011. godina

Pogledajte saopćenja 2010. godina
Pogledajte saopćenja 2009. godina
Pogledajte saopćenja 2008. godina
Pogledajte saopćenja 2007. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine