Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190 
 
 
 
 
 
 
 
 Saopćenja 2009. godina - ARHIVA
            Arhiva saopćenja po godinama

Sarajevo, 23.12.2009.

Na jučerašnjoj 11. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 22. decembra 2009. godine, usvojeni su Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine povučen je s Dnevnog reda.

Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2010. – 2012. godine primljen je k znanju. Prihvaćen je Nacrt o uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Usvojeni su i Prijedlog zakona o fiskalnim sistemima, Prijedlog zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite, Prijedlog finansijskog plana FERK-a za 2010. godinu.

Data je saglasnost na:
a)  Odluku o prihvatanju kredita Kreditanstalt fur Wideraufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;

  1. Odluku za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wideraufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina; 
  2. Nacrt ugovora o finansiranju i Projektu i ugovora o zajmu i Projektu između KfW-a, BiH i FBiH i JP Elektroprivreda HZHB;
  3. Informaciju o kreditu njemačke banke za obnovu Kreditanstalt fur Wideraufbau ("KfW"), iz Frankfurta na Majni za finansiranje projekta "Vjetropark Mesihovina".

   
Delegati su podržali Usaglašavanje Prijedloga zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, a Plan razvojnih projekata u FBiH za 2010. – 2012. godinu nije razmatran na jučerašnjoj sjednici.

   

Sarajevo, 16.12.2009.

Direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova u posjeti Domu naroda

Mary Ann Rukavina Cipetić: Hrvatskim strankama
     draže su "muške" izborne liste nego novac

Dženana Zlatar, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Doma naroda Parlamenta FBiH upoznala je gošću s radom i zadacima Komisije

Mary Ann Rukavina Cipetić, izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova u srijedu, 16. decembra 2009. godine posjetila je Dom naroda Parlamenta FBiH gdje je o zadacima i aktivnostima Komisije za ravnopravnost spolova Doma naroda Parlamenta FBiH razgovarala sa Dženanom Zlatar, predsjednicom ove Komisije.

Zlatar je istakla da, iako djelovanje Komisije u biti ne izlazi iz parlamentarnih okvira, članice i članovi ostvaruju izvrsnu saradnju sa Gender centrom FBiH i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH.

Ipak, naš rad često se doživljava kao nešto marginalno za razliku od "bitnih" stvari - kazala je Zlatar.

U priči o zastupljenosti žena u politici Zlatar je naglasila da je sistem otvorenih lista često poguban za žene te da bi se u tom smislu trebali iznaći mehanizmi zaštite kako bi žena mogla zadržati svoje mjesto na kandidatskoj listi da "ponovo ne bismo imali muške parlamente".

- U Hrvatskoj, stranke koje ponude liste s više žena, dobiju više novca. Takav podsticaj ženama u politici pokazao se kao promašaj jer ga koriste samo male stranke koje svakako nemaju šansu da dobiju izbore. Vodećim strankama draže je dati mjesto muškarcu nego uzeti novac - kazala je Rukavina Cipetić.

Na sastanku je bilo govora i o naknadama za porodiljsko odsustvo u FBiH, dostupnosti vrtića i drugim pitanjima koja se tiču ostvarivanja socijalnih prava u FBiH.

Sistem otvorenih lista poguban je za žene

Sarajevo, 04.12.2009.

Na jučerašnjoj 27. redovnoj, sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Kluba Bošnjaka izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o veterinarstvu u Federaciji BiH odgođeno je do narednog zasjedanja Doma naroda.

Zbog neprisustva predlagača, Nacrt zakona o nasljeđivanju (predlagač: Klub poslanika BPS - Sefer Halilović u Predstavničkom domu) skinut je s Dnevnog reda.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, vraćen u formu nacrta, nije prihvaćen.  

Potvrđena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine.

Data je saglasnost za prihvaćanje kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice, te za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i Federacije BiH za kredit Saudijskog fonda za  ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice. Prihvaćen je Sporazum o kreditu (dovršenje i opremanje četiri bolnice) između Saudijskog razvojnog fonda i Bosne i Hercegovine kao i Informacija o kreditu Saudijskog razvojnog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice.

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2008. godinu primljen je k znanju.    

Prihvaćeni su Projekat "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine", Izvještaj o radu FERK-a za 2008. godinu, Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2008. godini, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu.

Sarajevo, 06.11.2009.

U nastavku 26. redovne sjednice Doma naroda, održane jučer, 5. novembra 2009. godine, usvojen je Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prihvaćene su: Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog   fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj -  Donja Gračanica i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog   kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski  ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj - Donja Gračanica.

Delegati su prihvatili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za  period od 2007. do 2027.godine.

Za Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)" za period od 2007. do 2027. godine, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine, nije bilo potrebne većine u Domu naroda.

Nacrt Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva finansija i trezora i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za  finansiranje Projekta autoceste Kakanj-Donja Gračanica kao i Informacija o kreditu Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj - Donja Gračanica, primljeni su k znanju.

Izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o utvrđivanju područja planine "Vranica" područjem  posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Vranica" za period od 2008. do 2028. godine, odgođeno je, dok se Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ne dostavi izjašnjenje lokalnih zajednica.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine za 2008. godinu. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu nije prihvaćen.

Primljena je k znanju Informacija o implementaciji Stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom uz zaključak da će o stanju u privredi Federacije Bosne i Hercegovine, njenom razvoju i mjerama ekonomske politike biti govora na tematskoj sjednici Doma naroda, koja bi trebala biti održana prije usvajanja Nacrta budžeta za 2010. godinu.

Sarajevo, 27.10.2009.

Na 26. redovnom zasjedanju Doma naroda Parlamenta Fedracije Bosne i Hercegovine, održanom 26. oktobra 2009. godine, prihvaćen je Nacrt zakona o reviziji korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

Usvojeni su: Prijedlog zakona o građevnim proizvodima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Prijedlog zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, Prijedlog strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 2008 - 2018. godine te Projekt "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine odgođeno je dok se Vlada FBiH ne očituje o uloženim amandmanima.

Sarajevo, 29.09.2009.

Sa 25. redovne sjednice Doma naroda Parlamenata FBiH

Na jučerašnjem, 25. redovnom zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.

Prihvaćeni su: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji.

Dom naroda usvojio je Strategiju zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2009. - 2013.), sa zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 16.09.2009.

U nastavku 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 15. septembra 2009. godine, delegati su prihvatili Nacrt zakona o fiskalnim sistemima, Nacrt zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji BiH, Nacrt zakon o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju te Nacrt zakona o mladima Federacije BiH. 

Nakon dugotrajne rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicima (predlagača Nusreta Sirće i Mirsada Zaimovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH) izjašnjavanje o ovom Prijedlogu odgođeno je za 90 dana.

Na inicijativu Kluba Srba s Dnevnog reda skinuta je Odluka o imenovanju dva člana Komisije za Koncesije Federacije BiH, dok Odluka o utvrđivanju prijedloga jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH nije dobila potrebnu većinu.

Sarajevo, 15.09.2009.

U okviru posjete delagacije iz Nepala Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine danas su goste primili članovi Kolegija Doma naroda Parlamenta FBiH.

S obzirom da je ustavotvorni proces u Nepalu aktuelan, članove delegacije iz Ustavotvorne skupštine, Ministarstva za žene, djecu i socijalnu zaštitu, Ministarstva za mir i obnovu Nepala te parlamentarnog Sekretarijata za zakonodavstvo, interesovalo je  iskustvo Bosne i Hercegovine u području prijelaznih pravosudnih mehanizama, rodno osjetljivih ustavotvornih razvojnih procesa i učešća žena u upravljanju i procesima uspostavljanja mira i obnove u BiH.

UNIFEM organizator posjete
 

Nakon što je pozdravio goste i poželio im ugodan boravak u BiH, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne, Stjepan Krešić, kazao je da smatra kako je neravnomjerna zastupljenost žena u strukturama vlasti u Bosni i Hercegovini uzrokovana Izbornim zakonom BiH, odnosno "takozvanim otvorenim kandidatskim listama".

- Preferencijama se žene istisnu s tih lista. Iskreno se nadam da će do sljedećih izbora otvorene liste biti ukinute kako bi ženama bilo omogućeno značajnije učešće u vlasti - naglasio je Krešić.
Mira Ljubijankić, predsjednica Kluba Srba u Domu naroda potcrtala je da u BiH još uvijek nema volje, niti načina, za uključivanje nježnijeg spola u političke strukture. 

- Nadam se da će BiH uskoro shvatiti da žene mogu i znaju uspješno voditi politiku - rekla je Ljubijankić.
Sastanku su prisustvovali i Besim Imamović, Drago Puzigaća, zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH, Josip Perić, predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda, Alija Begović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda, Omer Čevra, Nada Ćulap, delegati u Domu naroda i Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda.

Razvojni fond Ujedinjenih nacija za pitanja žena (UNIFEM), uredi u Sarajevu i Nepalu, organizatori su posjete nepalske parlamentarne delegacije Bosni i Hercegovini.

Sarajevo, 31.07.2009.

Na jučerašnjem, 24. redovnom, zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.

Ovim, kako je rečeno, ciljanim rebalansom, stečeni su uvjeti za stabilizaciju općeg stanja u Federaciji BiH, a  "pravi" rebalans bit će završen do devetog mjeseca, najavio je ministar finansija FBiH, Vjekoslav Bevanda.

Odobrena je Odluka o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu po III Stand by aranžmanu.

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o osiguranju sredstava za redovno i sigurno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata usvojen je po skraćenom postupku uz zaključak da se Vlada FBiH zadužuje da u roku od 45 dana izradi novo zakonsko rješenje, "povoljnije" od jučer usvojenog.

Sarajevo, 10.07.2009.

Završene 23. redovna i 10. vanredna sjednica Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U nastavku 23. redovne sjednice Doma naroda, 9. jula 2009. godine, odgođeno je izjašnavanje o Prijedlogu zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem do 1. oktobra, do kada bi Vlada Federacije BiH trebala, kako je rečeno, ponuditi adekvatan set zakona iz oblasti socijalne zaštite.

Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o rudarstvu FBiH kao i o Prijedlogu zakona o geološkim istraživanjima FBiH, prolongirano je do 15. septembra.

Usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave te Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Prihvaćeni su: Nacrt zakona o građevinskim proizvodima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.    

Strategija upošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2009. - 2013.) vraćena je na doradu, a prihvaćen su Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u 2008. godini s Prijedlogom programa rada za 2009. godinu.  

Delegati nisu prihvatili Nacrt zakona o fiskalnim sistemima, kojeg su razmatrali na vandrednom zasjedanju, odmah po završetku redovne sjednice.

Naredna sjednica Doma naroda najavljena je za 14 dana.

Na inicijativu Alije Begovića, predsjednika Kluba Bošnjaka, sjednica Doma naroda prekinuta je na pola sata u znak poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici.

Na jučerašnjoj sjednici delegatima u Domu naroda po prvi put obratio se novoizabrani premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović. Naglasio je da su evidentni prvi rezultati u rješavanju krize u Federaciji BiH te zahvalio delegatima na podršci.  Stjepan Krešić, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH, novom premijeru poželio je uspjeh u radu.

Sarajevo, 04.06. 2009.

Sa 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Na 23. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 2. juna 2009. godine, delegati su većinom glasova donijeli Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Federalne Radio-televizije Bosne i Hercegovine kojom su imenovani Kadrija Hodžić (Bošnjak), Igor Soldo (Hrvat), Radenko Udovičić (Srbin) i Goran Samaržić (iz reda Ostalih).

   

Stavka iz tačke Izbor i imenovanja, koja se odnosi na imenovanje dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, na inicijativu Kluba delegata srpskog naroda skinuta je s dnevnog reda. Kako je istaknuto, navedenim Prijedlogom odluke o imenovanju nije ispoštovana nacionalna,  niti gender zastupljenost.

Delegati su primili k znanju Informaciju o stanju privrede u Federacije Bosne i Hercegovine, i to; a) Informaciju o stanju metalne, elektro iu namjenske industrije u FBiH s analizom utjecaja recesije i prijedlogom zaključaka te, b) Informaciju o “Agrokomercu” i prijedlog mjera za zaštitu imovine od daljnjeg uništavanja.

Usvojeni su Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit, Prijedog zakona o izmjeni Zakona o leasingu i Prijedlog zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

U nastavku sjednice, čiji datum će biti naknadno utvrđen, razmatrat će se, između ostalih, Prijedlog zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem (predlagači: Klub poslanika SDA i Klub poslanika SBiH u Predstavničkom domu), Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Sarajevo, 25.02. 2009.

Predsjedavajući  Doma naroda  gosp. Stjepan Krešić i potpredsjedavajući  Doma naroda gosp. Besim Imamović primili su u posjetu  ambasadora Republike Italije gosp. Alessandra Fallavollita  u srijedu, 25.02. u 10 sati.
Tokom posjete vođeni su razgovori o nastavku suradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, prehrane i zaštite šume, ministrom Lucom  Zaiom.

   

Sarajevo, 13.02. 2009.

Delegacija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine boravila je u Rimu u periodu od
11.02. 2009 do 13.02.2009 godine, radi posjete Ministarstvu poljoprivrede, prehrane i zaštite šume na
poziv ministra Luca Zaia. Delegaciju su sačinjavali:

  • Predsjedatelj Doma naroda Stjepan Krešić,
  • Potpredsjedatelj Doma naroda Besim Imamović,
  • Savjetnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Davor Vasilj;

Tokom posjete vođeni su razgovori o suradnji i  unaprijeđenju  razvoja voćarstva i vinogradarstva u  Federaciji Bosne i Hercegovine. Dogovorena je uzvratna posjeta koja će se održati u aprilu mjesecu 2009. godine.

   


 
 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine