Ime i prezime: Sanela Klarić

Datum rođenja: 28.8.1970. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Sarajevo

Nacionalnost: Bosanka i Hercegovka

Stranačka pripadnost: Naša stranka

Zanimanje: doktorica nauka u oblasti arhitеkture i urbanizma

Završena škola/znanstveno zvanje: doktorica nauka u oblasti arhitеkture i urbanizma

Radno iskustvo:

- OSCE, konsultantica na projektima EU, UK, USA i dr.

- vanredna profesorica na Međunarodnom Burch University

- predsjednica IKFBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- (2018.-2020.) - zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Obiteljsko stanje: udana