Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se utemeljuju tri kluba izaslanika konstitutivnih naroda: (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub izaslanika bošnjačkog naroda
 • Klub izaslanika hrvatskog naroda
 • Klub izaslanika srpskog naroda
   

Klubovi naroda utemeljuju se kao oblik djelovanja izaslanika u Domu naroda, posebice u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji upravljaju klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda sudjeluju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.


 

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( saziv 2018.-2022.)


 IZASLANICI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. ALIĆ SENAD
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. ČELJO SENAD
 5. DUVNJAK JASMIN
 6. HADŽIĆ DŽEVAD
 7. HAJDAROVIĆ ALISA
 8. ISAK RAMO
 9. JUSIĆ HADIS
 10. KAPIĆ JASMINKO
 11. KONAKOVIĆ ELMEDIN
 12. MARIĆ ZVONKO
 13. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 14. MUSIĆ NIJAZ
 15. PAJIĆ RASIM
 16. SKOPLJAK FAHRUDIN
 17. TUFEKČIĆ JASENKO

IZASLANICI IZ REDA HRVATSKOG NARODA
 

 1. DŽAMBAS ZDENKA
 2. DŽEBA DAMIR
 3. FEJZIĆ EDIM
 4. ILIĆ ILIJA
 5. ILIČIĆ MARIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. JURIŠIĆ DAMIR
 8. KREŠIĆ BORIS
 9. MANDIĆ TOMISLAV
 10. MARJANOVIĆ DAMIR
 11. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 12. NAKIĆ ILIJA
 13. RAGUŽ IVA
 14. SARAF MARKO
 15. ŠAHINOVIĆ ANEL
 16. ŠARAC STIPAN
 17. TADIĆ IVO

IZASLANICI  IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BOSNIĆ NIKICA
 3. BROĆETA GORAN
 4. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 5. DRAGAN STEVANOVIĆ
 6. DUJMOVIĆ ZORA
 7. ILIĆ SLAĐAN
 8. LONIĆ MLADEN
 9. MILOVIĆ DALIBORKA
 10. PUZIGAĆA DRAGO
 11. SARADŽIĆ VESNA
 12. SIMIĆ MLADEN
 13. STOJANOVIĆ IGOR
 14. ŠTRBAC ALEKSANDAR
 15. TANOVIĆ VELEMIR
 16. VITEŠKIĆ SMILJANA
 17. VUJOVIĆ ŽARKO

IZASLANICI  IZ REDA OSTALIH
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. IMŠIROVIĆ SANDRA
 3. KANTAREVIĆ RASIM
 4. SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 5. TATARIN SEJAD
 6. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA
 7. ŽULJEVIC ANER

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( izaslanički saziv 2018.-2022.)
(po strankama)


 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. HADŽIĆ DŽEVAD
 3. ILIĆ SLAĐAN
 4. KAPIĆ JASMINKO
 5. LONIĆ MLADEN
 6. SARADŽIĆ VESNA
 7. SIMIĆ MLADEN
 8. SRNA - BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 9. STEVANOVIĆ DRAGAN
 10. STOJANOVIĆ IGOR
 11. ŽULJEVIC ANER

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. ČAMPARA ALJOŠA
 2. DUVNJAK JASMIN
 3. HAJDAROVIĆ ALISA
 4. JUSIĆ HADIS
 5. MUSIĆ NIJAZ
 6. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 7. SKOPLJAK FAHRUDIN
 8. TUFEKČIĆ JASENKO
 9. VITEŠKIĆ SMILJANA

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. DUJMOVIĆ ZORA
 2. DŽAMBAS ZDENKA
 3. DŽEBA DAMIR
 4. ILIĆ ILIJA
 5. ILIČIĆ MARIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. JURIŠIĆ DAMIR
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 10. NAKIĆ ILIJA
 11. RAGUŽ IVA
 12. ŠARAC STIPAN
 13. SARAF MARKO
 14. TADIĆ IVO

NAŠA STRANKA
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA

SBB BiH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. MARIĆ ZVONKO

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. IMŠIROVIĆ SANDRA
 2. KREŠIĆ BORIS

A – SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
 

 1. ISAK RAMO

A – SDA - POMAK ZAJEDNO

 1. PAJIĆ RASIM

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 

 1. KANTAREVIĆ RASIM
 2. ŠAHINOVIĆ ANEL

LS BiH - LIBERALNA STRANKA
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA
 2. TANOVIĆ VELEMIR

NAROD I PRAVDA
 

 1. KONAKOVIĆ ELMEDIN

GORAŽDANSKA PRIČA/NS RZB - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 

 1. TATARIN SEJAD

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA MILORAD DODIK
 

 1. PUZIGAĆA DRAGO

GORAŽDANSKA PRIČA/BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ EDIM

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

STRANKA ZA BIH
 

 1. ČELJO SENAD

SRPSKA LISTA
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

SRPSKA SLISTA SNSD
 

 1. BROĆETA GORAN

SRPSKA SLISTA -  DNS

 1. BOSNIĆ NIKICA

SDBiH - SOCIJALDEMOKRATI BOSNE I HERCEGOVINE

 1. VUJOVIĆ ŽARKO

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

 1. ŠTRBAC ALEKSANDAR

SAMOSTALNI IZASLANICI

 1. MARJANOVIĆ DAMIR