Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se utemeljuju tri kluba izaslanika konstitutivnih naroda: (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub izaslanika bošnjačkog naroda
 • Klub izaslanika hrvatskog naroda
 • Klub izaslanika srpskog naroda
   

Klubovi naroda utemeljuju se kao oblik djelovanja izaslanika u Domu naroda, posebice u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji upravljaju klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda sudjeluju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.


 

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( saziv 2018.-2022.)


 IZASLANICI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. ALIĆ SENAD
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. ČELJO SENAD
 5. DUVNJAK JASMIN
 6. HADŽIĆ DŽEVAD
 7. HAJDAROVIĆ ALISA
 8. ISAK RAMO
 9. JUSIĆ HADIS
 10. KAPIĆ JASMINKO
 11. KONAKOVIĆ ELMEDIN
 12. MARIĆ ZVONKO
 13. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 14. MUSIĆ NIJAZ
 15. SKOPLJAK FAHRUDIN
 16. TUFEKČIĆ JASENKO

IZASLANICI IZ REDA HRVATSKOG NARODA
 

 1. DŽAMBAS ZDENKA
 2. DŽEBA DAMIR
 3. FEJZIĆ EDIM
 4. ILIĆ ILIJA
 5. ILIČIĆ MARIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. KREŠIĆ BORIS
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARJANOVIĆ DAMIR
 10. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 11. NAKIĆ ILIJA
 12. RAGUŽ IVA
 13. SARAF MARKO
 14. ŠAHINOVIĆ ANEL
 15. ŠARAC STIPAN
 16. TADIĆ IVO

IZASLANICI  IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BOSNIĆ NIKICA
 3. BROĆETA GORAN
 4. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 5. DRAGAN STEVANOVIĆ
 6. DUJMOVIĆ ZORA
 7. ILIĆ SLAĐAN
 8. LONIĆ MLADEN
 9. MILOVIĆ DALIBORKA
 10. PUZIGAĆA DRAGO
 11. RADUN DUŠKO
 12. SARADŽIĆ VESNA
 13. SIMIĆ MLADEN
 14. STOJANOVIĆ IGOR
 15. TANOVIĆ VELEMIR
 16. VITEŠKIĆ SMILJANA
 17. VUJOVIĆ ŽARKO

IZASLANICI  IZ REDA OSTALIH
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. IMŠIROVIĆ SANDRA
 3. KANTAREVIĆ RASIM
 4. SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 5. TATARIN SEJAD
 6. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA
 7. ŽULJEVIC ANER

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( izaslanički saziv 2018.-2022.)
(po strankama)


 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. HADŽIĆ DŽEVAD
 3. ILIĆ SLAĐAN
 4. KAPIĆ JASMINKO
 5. LONIĆ MLADEN
 6. SARADŽIĆ VESNA
 7. SIMIĆ MLADEN
 8. SRNA - BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 9. STEVANOVIĆ DRAGAN
 10. STOJANOVIĆ IGOR
 11. VUJOVIĆ ŽARKO
 12. ŽULJEVIC ANER

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. ČAMPARA ALJOŠA
 2. DUVNJAK JASMIN
 3. HAJDAROVIĆ ALISA
 4. JUSIĆ HADIS
 5. MUSIĆ NIJAZ
 6. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 7. SKOPLJAK FAHRUDIN
 8. TUFEKČIĆ JASENKO
 9. VITEŠKIĆ SMILJANA

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. DUJMOVIĆ ZORA
 2. DŽAMBAS ZDENKA
 3. DŽEBA DAMIR
 4. ILIĆ ILIJA
 5. ILIČIĆ MARIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. MANDIĆ TOMISLAV
 8. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 9. NAKIĆ ILIJA
 10. RAGUŽ IVA
 11. ŠARAC STIPAN
 12. SARAF MARKO
 13. TADIĆ IVO

NAŠA STRANKA
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. MARJANOVIĆ DAMIR
 3. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA

SBB BiH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. MARIĆ ZVONKO

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. IMŠIROVIĆ SANDRA
 2. KREŠIĆ BORIS

A – SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
 

 1. ISAK RAMO

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 

 1. KANTAREVIĆ RASIM
 2. ŠAHINOVIĆ ANEL

LS BiH - LIBERALNA STRANKA
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA
 2. TANOVIĆ VELEMIR

NAROD I PRAVDA
 

 1. KONAKOVIĆ ELMEDIN

GORAŽDANSKA PRIČA/NS RZB - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 

 1. TATARIN SEJAD

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA MILORAD DODIK
 

 1. PUZIGAĆA DRAGO

GORAŽDANSKA PRIČA/BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ EDIM

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

STRANKA ZA BIH
 

 1. ČELJO SENAD

SNS - SRPSKA NAPREDNA STRANKA
 

 1. RADUN DUŠKO

SRPSKA LISTA
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

SRPSKA SLISTA SNSD
 

 1. BROĆETA GORAN

SRPSKA SLISTA -  DNS

 1. BOSNIĆ NIKICA