Povjerenstvo za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra:

· pitanja koja su u vezi s europskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;

· praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije;

· uspostavljanje i ostvarivanje suradnje sa povjerenstvima i tijelima u čijoj su mjerodavnosti europske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

· praćenje izvršavanja prava i obveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;

· analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Europskom unijom;

· sudjelovanje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put;

· surađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Europske unije;

· organiziranje prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;

· pohranjivanje i sustavno prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Europskom unijom;

· informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;

· informiranje o tijeku pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, i

· druga pitanja.

 

za predsjednika:
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika

Nezim Alagić

 

za članove:

  1. Slađan Ilić
  2. Muamer Zukić
  3. Damir Džeba
  4. Vesna Saradžić
  5. Izmir Hadžiavdić

 

Aida Hadžić-Salkić, šef Jedinice za europske integracije Doma naroda

Tel: 033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

Koja je uloga Parlamenta tijekom procesa pristupanja EU?

Kakve zadatke Parlamenti BiH imaju tijekom procesa?

 

U pristupnom procesu, značajnu ulogu ne igraju samo vlade, već su ključni učesnici i parlamenti. Oni moraju doprinijeti tom procesu u sljedećim područjima aktivnosti:

· Parlamenti izvršavaju zadatke na usklađivanju zakonodavstva, oni transponiraju pravnu tečevinu EU u zakonodavstvo svoje zemlje

 

Glavnu inicijativu i izvršne uloge na sebe preuzimaju vlade, dok parlamenti donose najvažnije zakone neophodne za uvođenje propisa i praksi EU u određenoj zemlji. Pored toga parlamenti bi trebali osigurati snažan politički nadzor nad aktivnostima zakonodavnog usklađivanja koje provode vladina tijela.

 

· Parlamenti izvršavaju zadatke praćenja i nadzora

Pregovori sa državama članicama EU i institucijama EU spadaju prvenstveno u nadležnost izvršne vlasti, međutim stajalište koji zastupa Vlada bi trebao biti zasnovan na podršci dobijenoj od strane parlamenta. Stoga bi parlamenti trebali pomno pratiti aktivnosti Vlade tijekom cijelog procesa. Ovo također može odlučiti da se aktivnosti vlade zasnivaju na najširem mogućem političkom konsenzusu i najširem mogućem zastupanju političkih interesa i mišljenja građana.

· Parlamenti provode informativne aktivnosti

Parlamenti kao institucije i njihovi članovi koje su izabrali građani (članovi parlamenta) bi široj javnosti trebali služiti kao izvor informacija o integracijama u EU. Putem političkih debata i ostalih sredstva parlamenti i članovi parlamenta trebaju podizati svijest o europskim pitanjima jačanjem otvorenosti i transparentnosti parlamentarnih aktivnosti koje su u vezi sa pristupanjem EU, a posebno aktivnosti njihovih tijela koje se bave poslovima u vezi sa s EU.

· Parlamenti izvršavaju zadatke međunarodne i interparlamentarne suradnje

Premda se diplomacija obično smatra isključivom privilegijom izvršne vlasti, postoji mnogo prilika u parlamentarnoj diplomaciji kojima se može ojačati i ubrzati proces integracija. Ovo može povećati podršku zemlji tako što će uvjeriti njene partnere iz EU u postignute rezultate. Parlamenti općenito održavaju čvrste i bliske odnose sa Europskim parlamentom, a ostvaruju i redovne kontakte sa ostalim institucijama EU. Pored toga, prilike u regionalnoj parlamentarnoj suradnji bi mogle pojačati cjelokupan proces integracija.

 

Na koji način se parlamenti u BiH trenutno bave europskim pitanjima

Specijalizirane komisije/odbori su uspostavljeni u parlamentima u BiH :

· Parlamentarna skupština BiH (PSBIH) – Zajedničko povjerenstvo za europske integracije (sastoji se od zastupnika i delegata iz oba doma)

· Parlament Fedracije BiH (PFBiH)- Povjerenstvo za europske integracije Zastupničkog doma i Doma naroda

· Narodna skupština Republike srpske(NSRS)- odbor za europske integracije i regionalnu suradnju

· Skupština Brčko distrikta(SBD)- Povjerenstvo za europske integracije

 

Točne nadležnosti ovih povjerenstava/odbora utvrđene su u poslovnicima svakog parlamenta/domova parlamenta. Općenito je njihov zadatak da se bave svim pitanjima koja proizilaze iz procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Predsjedatelj parlamenta/domova parlamenta i kolegija parlamenta imaju značajnu ulogu u organizovanju aktivnosti parlamenta u vezi s EU. Kako bi se počeo razgovor o pitanjima u vezi s EU među parlamentima u BiH , ustanovljen je Forum povjerenstava/odbora za europske integracije.ž

 

 

Korisni linkovi:

Zvanična web stranica Europske unije

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini

Direkcija za europske integracije

Europsko povjerenstvo

Europsko vijeće

Vijeće EU

Europski parlament

Sud Europske unije

Službeni list Europske unije

Resursni centar EU

Europski odbor regija

REGPEX – razmjena informacija između regionalnih parlamenata i vlada

IPEX – Platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija u EU

COSAC

EU Info centar

IPA