Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova
 


 

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

 

1.Parlamentarnao povjerenstvo odgovorno za reviziju

Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Zastupničkim domom obrazuje Zajedničko povjerenstvo za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju i druga zajednička radna tijela sukladno odluci koju donose oba doma Parlamenta.

 

Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju razmatra:

  • Javno izvješće o reviziji Proračuna Federacije BiH i priprema izvješće sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine,
  • Godišnje izvješće o poslovanju Ureda za reviziju i druga izvješća Ureda koja se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća i institucija,
  • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih proračunskih korisnika, o čemu zaključak donose Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • osigurava nadzor kvalitete rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Proračuna u Federaciji BiH.
     

U Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju izabrani su:
 

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:


Stručni savjetnik
Edis Talović
Tel: 033/216-784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

1. Damir Džeba, predsjednik
2. Slađan Ilić
3. Tomislav Martinović
4. Tomislav Mandić
5. Vesna Saradžić
6. Muamer Zukić
7. Dževad Hadžić


Stručni savjetnik
Ana Popović
Tel: 033/666-681 
 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

2. Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zadaća Zajedničkog povjerenstva je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usuglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 


 

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

1. Vildana Bešlija, predsjednica
2.Haris Zahiragić
3. Ivana Zrimšek Šaravanja
4. Dragan Konta
5. Žarko Vujović


Almа Оmerović- Durgut
Tel:033/215-755

E-mail: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba