Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova
 


 

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

 

1.Parlamentarnao povjerenstvo odgovorno za reviziju

Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Zastupničkim domom obrazuje Zajedničko povjerenstvo za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju i druga zajednička radna tijela sukladno odluci koju donose oba doma Parlamenta.

 

Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju razmatra:

 • Javno izvješće o reviziji Proračuna Federacije BiH i priprema izvješće sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine,
 • Godišnje izvješće o poslovanju Ureda za reviziju i druga izvješća Ureda koja se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća i institucija,
 • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih proračunskih korisnika, o čemu zaključak donose Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • osigurava nadzor kvalitete rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Proračuna u Federaciji BiH.

U Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju izabrani su:

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. KASIM MULALIĆ,
 2. MUNIB JUSUFOVIĆ,
 3. ALMIR ZULIĆ,
 4. RADOSLAV LUBURIĆ,
 5. ELVIR KARAJBIĆ,
 6. VJEKOSLAV BAKULA,
 7. JUSUF BUBICA.

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. MUHAMED KOZADRA,
 2. ALMEDIN ALIEFENDIĆ,
 3. LIDIJA BRADARA,
 4. ZDRAVKO BEŠLIĆ,
 5. ANER ŽULJEVIĆ,
 6. DALIBORKA MILOVIĆ,
 7. SLAĐAN ILIĆ.

 

2. Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zadaća Zajedničkog povjerenstva je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usuglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. DARIO KNEZOVIĆ,
 2. SALMIR KAPLAN,                                                                          
 3. NASIR BEGANOVIĆ,                                                                          
 4. DAVOR VULETIĆ,                                                     
 5. MIRA LJUBIJANKIĆ.

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. JASENKO TUFEKČIĆ,
 2. TOMISLAV MARTINOVIĆ,
 3. ALMEDIN ALIEFENDIĆ,
 4. JOSIP MIOČ,                                                             
 5. PREDRAG KOJOVIĆ.