O Domu naroda 


Dom naroda se organizira i radi po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, zakonu i Poslovniku.

 

Ako neko pitanje organiziranja i rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije uređeno Poslovnikom, uređuje se zaključkom. Zaključak se primjenjuje danom donošenja, ako zaključkom nije drugačije određeno.

 

Dom naroda radi u sjednicama. Sjednice Doma naroda mogu biti:

  • redovite
  • izvanredne i
  • posebne (s javnošću)

 

Dom naroda Parlamenta FBiH sastoji se od 80 izaslanika od kojih po 23 izaslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda i 11 izaslanika iz reda ostalih.

 

Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda svojih članova bira predsjedatelja i 2 potpredsjedatelja, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

 

Kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH sačinjavaju: predsjedatelj, 2 potpredsjedatelja, predsjednici klubova i tajnik Doma.

 

U Domu naroda su utemeljeni klubovi izaslanika i to: Klub izaslanika bošnjačkog naroda, Klub izaslanika hrvatskog naroda i Klub izaslanika srpskog naroda.

 

Dom naroda ima 19 radnih tijela koja svoje sjednice održavaju u službi rada Doma i doprinose njegovom učinkovitijem radu.