Povjerenstvo za europske integracije je radno tijelo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine formirano radi praćenja, provedbe i usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa propisima Europske unije.

Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ima šest članova, i to po dva člana iz reda sva tri konstitutivna naroda, a od kojih predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva bira Dom naroda Parlementa Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Povjerenstva za europske integracije su ujedno i članovi Parlamentarnog foruma za europske integracije Bosne i Hercegovine putem kojeg se ostvaruje suradnja sa parlamentaracima na drugim razinama vlasti u procesu europskog integriranja Bosne i Hercegovine.

Sukladno članku 2. Odluke o formiranju i izboru članova  u Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“, br. 78/15 i 13/17 ) mjerodavnost Povjerenstva je:

 

 • razmatranje pitanja koja su u svezi s europskim integracijama i njihov odnos sa tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije;
 • uspostava i ostvarivanje suradnje sa povjerenstvima i tijelima u čijoj su mjerodavnosti europske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje izvršavanja prava i obveza Federacije Bosne i Hercegovine proizišlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;
 • analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Europskom unijom;
 • sudjelovanje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put;
 • suradnja s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Europske unije;
 • organiziranje prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohrana i sustavno prezentiranje članovima Povjerenstva informacija u svezi s Europskom unijom;
 • informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;
 • informiranje o tijeku pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom i
 • druga pitanja.

 

Članovi Povjerenstva za europske integracije u mandatnom razdoblju 2014./2018. godine su:

 

 • Lidija Bradara, predsjednica Povjerenstva,
 • Slaviša Šućur, zamjenik predsjednice Povjerenstva,
 • Jasenko Tufekčić,
 • Osman Ćatić,
 • Tomislav Martinović,
 • Drago Puzigaća.