Ime i prezime: Daliborka Milović

Datum rođenja: 7.6.1973.god.

Mjesto rođenja: Višegrad

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Liberalna stranka BiH

Zanimanje: dipl.pravnik

Završena škola/znanstveno zvanje: Pravni fakultet, dipl.pravnik

Radno iskustvo:

- 1993. – 1998. godine - EMI Metalac Višegrad

- 2007. – izaslanica u Domu naroda PFBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Od 2006. godine zastupnica u Kantonalnoj skupštini BPK Goražde i izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Obiteljsko stanje: udana, majka 2 sina