Ime i prezime: Mladen Lonić

Datum rođenja: 1.6.1959. god.

Mjesto rođenja: Bosanska Krupa

Prebivalište: Bosanska Krupa

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: VSS smjer menadžment

Završena škola/znanstveno zvanje: VSS smjer menadžment

Radno iskustvo: 30 godina rada

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

-Član Predsjedništva SDP-a

-Skupština USK-a

-Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Obiteljsko stanje: oženjen, otac dvoje djece