Име и презиме: Младен Лонић

Датум рођења: 1.6.1959.год.

Мјесто рођења: Босанска Крупа

Пребивалиште: Босанска Крупа

Националност: Србин

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: ВСС смјер менаџмент

Завршена школа/стручно звање: ВСС смјер менаџмент

Радно искуство: 30 година рада

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

-Члан Предсједништва СДП-а

-Скупштина УСК-а

-Дом народа Парламента Федерације БиХ

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце