Ime i prezime: Dragana Damjanović

Datum rođenja: 03.04.1978. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Srpski nacionalni pokret FBiH

Zanimanje: Poslanik u Skupštini Kantona 10 i izaslanica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Završena škola/znanstveno zvanje: VSS – diplomirani ekonomista

Radno iskustvo:

- do ožujka 2019. godine zaposlena u Općinskom javnom pravobranilaštvu u Drvaru

- оd ožujka 2019. godine izaslanica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Predsjednica Srpskog nacionalnog pokreta FBiH

Obiteljsko stanje: udana, majka dvije kćerke