Ime i prezime: Branka Cvijetić

Datum rođenja: 10.12.1997.god.

Mjesto rođenja: Sokolac

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Novi Početak

Zanimanje: zastupnik u Skupštini BPK-a

Završena škola/znanstveno zvanje:

- Tehničar za preradu drveta-šumarstvo i obrada drveta, šumarski tehničar

Radno iskustvo: /

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: član stranke Novi Početak

Obiteljsko stanje: neudana