Име и презиме: Бранка Цвијетић

Датум рођења: 10.12.1997.год.

Мјесто рођења: Соколац

Пребивалиште: Горажде

Националност: Српкиња

Страначка припадност: Нови Почетак

Занимање: посланик у Скупштини БПК-а

Завршена школа/стручно звање:

- Tехничар за прераду дрвета-шумарство и обрада дрвета, шумарски техничар

Радно искуство: /

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: члан странке Нови Почетак

Породично стање: неудата