Ime i prezime: Ljubinka Atanasijević

Datum rođenja: 10.6.1958. godine

Mjesto rođenja: Požarevac

Prebivalište: Travnik

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BiH-SDP BiH

Zanimanje: Viša medicinska sestra u mirovini

Završena škola/znanstveno zvanje: VŠS

Radno iskustvo:

- 40 godina na poziciji glavne medicinske sestre intezivne njege- JU „ Bolnica za plućne bolesti i TBC pluća Travnik“

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Članica Predsjedništva SDP BiH

Obiteljsko stanje: neudata