Име и презиме: Љубинка Атанасијевић

Датум рођења: 10.6.1958. године

Мјесто рођења: Пожаревац

Пребивалиште: Травник

Националност: Српкиња

Страначка припадност: Социјалдемократска партија БиХ- СДП БиХ

Занимање: Виша медицинска сестра у пензији

Завршена школа/стручно звање: ВШС

 

Радно искуство:

- 40 година на позицији главне медицинске сестре интезивне његе ЈУ „ Болница за плућне болести и ТБЦ плућа Травник“

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- Чланица Предсједништва СДП БиХ

Породично стање: неудата