IZASLANIK - ORLOVIĆ AMIR 


Ime i prezime:Amir Orlović

Datum rođenja: 10.5.1973. godine

Mjesto rođenja: Jajce

Prebivalište:Donji Vakuf

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Demokratska fronta

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/znanstveno zvanje: Fakultet pravnih nauka

Radno iskustvo:

-Udruženje RVI Donji Vakuf,

-Centar za socijalni rad Donji Vakuf

-Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove u društvu za zapošljavanje invalidnih lica „ Apel promet“ doo Srednja Bosna Travnik

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

-Član i predsjednik inicijativnog odbora za formiranje Demokratske fronte u Donjem Vakufu,

-Predsjednik općinskog odbora Demokratske fronte Donji Vakuf ( 2013-2019)

-Predsjednik Kantonalnog odbora Demokratske fronte SBK (od 2019)

-Član Glavnog odbora i Predsjedništva Demokratske fronte

-Vijećnik u Općinskom vijeću Donji Vakuf (2016-2018)

-Zastupnik u Skupštini SBK (od 2018)

-Ponovo izabran za zastupnika Demokratske fronte u Skupštini SBK (2022)

Obiteljsko stanje: oženjen, otac dvoje djece