ДЕЛЕГАТ - ОРЛОВИЋ АМИР 


Име и презиме: Амир Орловић

Датум рођења: 10.5.1973. године

Мјесто рођења: Јајце

Пребивалиште: Доњи Вакуф

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Демократска фронта

Занимање:Дипломирани правник

Завршена школа/стручно звање: Факултет правних наука

Радно искуство:

-Удружење РВИ Доњи Вакуф,

-Центар за социјални рад Доњи Вакуф

-Помоћник директора за правне послове у друштву за запошљавање инвалидних лица „ Апел промет“ доо Средња Босна Травник

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

-Члан и предсједник иницијативног одбора за формирање Демократске фронте у Доњем Вакуфу,

-Предсједник опћинског одбора Демократске фронте Доњи Вакуф ( 2013-2019)

-Предсједник Кантоналног одбора Демократске фронте СБК (од 2019)

-Члан Главног одбора и Предсједништва Демократске фронте

-Вијећник у Опћинском вијећу Доњи Вакуф (2016-2018)

-Заступник у Скупштини СБК (од 2018)

-Поново изабран за заступника Демократске фронте у Скупштини СБК (2022)

 

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце